je dobrovolná nezisková organizace.  Sdružuje zájemce o hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným.
       
Home
Na této stránce představujeme stati a články o duchovní a zejména pak liturgické hudbě, které jsme získali z jiných zdrojů, někdy jde jen o odkazy na jejich umístění na webu. 
 
Dlouho jsem přemýšlel, v jakém pořadí články uvádět. Nakonec jsem vzdal pokusy o jakoukoli hierarchii hodnot a články nebo odkazy jsou uváděny podle toho, kdy jsem je objevil, nejnovější na začátku. Najdete-li nějaký zdroj, který jsme ještě nevytěžili, dejte mi prosím, vědět.
 
Článek k 50. výročí zrušení Obecné jednoty cyrilské.
Pěkné povídání o gregoriánském chorálu z pera Evžena Kindlera zde. (Ono se to vlastně jmenuje "Hudba v katolických kostelích po druhém vatikánském koncilu")
 
Tři přednášky j.E. Josepha kardinála Ratzingera, které na sebe sice formálně nenavazují (a proto se Vám může oprávněně připadat, že se v nich některé věci opakují), ale které velmi kvalifikovaně postihují liturgickou hudbu z různých pohledů. Podle knihy "Singet den Herrn ein neues Lied" přeložilo samodomo SDH. 
"Bohu zpívejte umělecky" - biblické předlohy církevní hudby
Světský a lidský obraz liturgie a jeho odraz v liturgické hudbě
Před tváří andělů chci ti zpívat 
Omlouváme se za formální nedostatky překladu, ale texty jsou tak závažné, že by si je nikdo, kdo to myslí s liturgickou hudbou vážně, neměl nechat ujít. Dobré je číst v souvislosti s "Kult a kultura" níže na této stránce. Zde jsou zazipované přednášky ve formátu Word.
 
Čin lidu - rozhovor s Františkem Kunetkou. Zkrácená verze rozhovoru uveřejněného v magazínu Getsemany, ze kterého uvádíme díky pochopení jeho redakce části týkající se liturgické hudby. Celý rozhovor můžete nalézt zde
 
Výběr článků čísla 2 (44) / 2000 revue pro křesťanství a kulturu "Souvislosti", které jsme získali díky pochopení její redakce. 
Velebný otče, dejte mi ty housle neboli Duchovní hudba tady a teď (Jan Maria Dobrodinský, Lukáš Dobrodinský, Václav Dobrodinský, Jan Hanuš, Josef Hercl, Pavel Jurkovič, Marek Kopelent, Bohuslav Korejs, Vladimír Koronthály, Radek Rejšek, Josef Rut, Milan Slavický, František Šmíd, František Xaver Thuri, Jaroslav Tůma)
Přemysl Rut: Pop-musica sacra
Bohuslav Blažek: Hudebno vs. duchovno
Hra v kostele je pro mne posvátná záležitost
Zde naleznete celou "hudební" část revue ve formátu PDF. 
 
Odkazy na články slovenské muzikoložky Yvetty Kajanové: 
Negatívne činitele v modernej populárnej hudbe v časopisu Adoremus 2,1996 (to je jiný Adoremus než je uveden výše, je to slovenský časopis, který vydávalo sdružení Adoremus (nyní vydává pod názvem Adoremus te).
Nová duchovná pieseň na slovensku , Musicologica, SAV ASCO 1997 
 
Církevní hudba - rozsáhlé encyklopedické heslo přeložené do češtiny.
 
Úvod k 3. edici Misale Romanum (se svolením převzato z dominikánského časopisu Salve)
 
"Kult a kultura" - příspěvek na zasedání CIMS 2000 v Avignonu.
 
Víceméně navazující sada článků Jiřího Kuba v časopise Amen (oskazy):
  Zpěv při liturgii - ano či ne?
Posvátné a profánní
Jakou hudbu při liturgii?
Zpívaná mše
Aktivní účast a liturgická hudba
Liturgický jazyk
Ejhle, Hospodin přijde
 
Adoremus je internetový časopis (v angličtině), který vydává "Society for the Renewal of the Sacred Liturgy" velmi zajímavé články, v budoucnu snad budeme schopni některé z nich přeložit.
Novinky
  Svatováclavské
 slavnosti
Bude
Bylo
Chorál
Mše sv. v MP3
Noty
Notové archivy
Dokumenty
Články
Zpravodaj
O čem se hovoří
Sbory
Členství
Psalterium
Kancelář
Linky
Převážně nevážně