je dobrovolná nezisková organizace.  Sdružuje zájemce o hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným.
       
Home


Vaše příspěvky k diskusi zásadně necenzurujeme. Proto zde můžete najít i příspěvky, s nimiž se Společnost pro duchovní hudbu (někdy ani zdaleka) neztotožňuje. Prozatím otevíráme tato témata:

Informace o zajímavém irském skladateli liturgické hudby

Plenární sněm české Katolické Církve jednal(?) i o hudbě.

Kuchařka (návod) jak a co zpívat při mši sv. s ohledem na VŠEOBECNÉ POKYNY K ŘÍMSKÉMU MISÁLU (editio typica tertia 2002)

Polemický příspěvek Jiřího Strejce

Koncepce liturgické hudby v Čechách 

Laina při liturgii (rozumí se římskokatolické)

Kvalifikace a odměňování chrámových hudebníků

Návrh koncepce činnosti sSDH po valné hromadě 2001

Test liturgických vědomostí (katolických) chrámových hudebníků.

Vánoce vůbec a Rybovka zvlášť.

Kritika koncertu soudobé duchovní hudby, který pořádala SDH 8.11.2001

Upozorňujeme Vás zároveň, že na portálu CristNet probíhají mnohé zajímavé diskuse, čas od času i o tématech duchovní a zejména liturgické hudby.Prohlédněte si například témata
Rocková mše
Jaká hudba by měla znít při bohoslužbách?
Ach ta pokleslá liturgie... (2)
Duchovní hudba 
Tak jaké to bylo? (duchovní hudba o vánocích)
Hudba?
případně se do živých témat zapojte.

 

Často (nebo alespoň jednou) kladené otázky:

Jak je to s konfesností či ekumeničností SDH? Podle stanov je SDH občanským sdružením. Její činnost se rozvíjí (nebo by se spíše rozvíjet měla) ve dvou oblastech. V oblasti hudby liturgické (při bohoslužbách), kde koneckonců konfesní být musí  a kde se snaží být odborným partnerem církve, a v oblasti duchovní hudby vůbec (koncertní, osvětová, výchovná, publikační .... činnost), ve které se snaží být ekumenická až mezináboženská. Je pravda, že v současném výboru jsou samí katolíci, ale nebylo to tak vždy a nemusí to být nadále. Nekatoličtí členové z výboru odešli ani ne tak pro nějakou činnost společnosti, se kterou by nesouhlasili, jako spíše pro její nečinnost.

Jaký je vztah SDH ke křesťanské písni uváděné například na http://christianmusic.hyperlink.cz/ ? Pokud se jedná o hudbu prováděnou na koncertech, sekáních, festivalech, společenstvích ....., velmi jí fandí. Na její roli při bohoslužbě má však SDH spíše odmítavý názor a domnívá se, že je podepřen pádnými argumenty. Je sice asi lépe toto, než nic (ticho), ale jsme přesvědčeni, že známe (a mimo jiné i na našich stránkách nabízíme) mnoho vhodnějších cest.

 

Novinky
  Svatováclavské
 slavnosti
Bude
Bylo
Chorál
Mše sv. v MP3
Noty
Notové archivy
Dokumenty
Články
Zpravodaj
O čem se hovoří
Sbory
Členství
Psalterium
Kancelář
Linky
Převážně nevážně