je dobrovolná nezisková organizace.  Sdružuje zájemce o hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným.
       
Home


Zde otevíráme zkušební provoz záznamu nedělní zpívané mše svaté. Nahrávky pochází z kostela Narození Panny Marie v Praze, Malé Chuchli. Mše je sloužena a zpívána v latině podle misálu Pavla VI. (novus ordo, nikoli tedy tridentská) vždy v 3. sobotu v měsící v 18.00. Omluvte zatím všechny technické nedostatky, jde o zkušební provoz, rádi uvítáme Vaše připomínky. Soubory jsou ve formátu MP3 24 kbit/s  Měl by je zvládnout i modem v reálném čase. Na mši zpívají všichni věřící, kteří přijdou, není to tedy školená schola. Bude-li z Vaší strany o tuto službu zájem, je principielně možné, i když časově náročné, umísťovat soubory na server tak, aby tam byly už v neděli. Tím by se mohli alespoň virtuálně účastnit bohoslužby ti, kteří se z nejrůznějších důvodů na nedělní mši nemohou dostavit.
Mše sv. bývaly v Chuchli každou sobotu, pro zaneprázdněnost otce faráře (který jinak zpěvu i latině přeje) musely být omezeny na 3. sobotu v měsíci. Cyklus se tedy pokoušíme rozšířit i do jiných farností, zatím tedy 1. sobotu v měsíci u sv. Václava v Praze - Nuslích.

 

 Provoz opět obnoven! Snad na lepší technické úrovni.
2.11.2002  Všech věrných zemřelých
(requiem)
bohoslužba slova (5.6 MB)
bohoslužba oběti (3.2 MB)
závěr (2.2 MB)

5.10.    27. neděle v mezidobí, cyklus A
(missa Orbis factor)
úvodní obřady (2.4 MB)
bohoslužba slova (3.9 MB)
bohoslužba oběti (3.6 MB)
závěr (3.1 MB)
 

Rozhodl jsem se tuto naši aktivitu dočasně pozastavit. Stojí to neúměrně mnoho času a Vaše ohlasy jsou zatím nulové. Kdyby se však našlo, (možná, že ani ne 10) deset "spravedlivých", kteří se ozvou a projeví o tuto naší službu zájem, rád jí zase obnovím. Do té doby však jen občas. Na Vaše reakce s napětím čeká Jiří Kub.

 

3.11. 2001   31. neděle v mezidobí, cyklus C
(missa Cunctipotens genitor Deus)
úvodní obřady (1.5 MB)
bohoslužba slova (4.5 MB)
bohoslužba oběti (2.3 MB)
závěr (2.2 MB)
 

19.10.    29. neděle v mezidobí, cyklus C
(missa Cunctipotens genitor Deus)
úvodní obřady (1.5 MB)
bohoslužba slova (4.5 MB)
bohoslužba oběti (2.3 MB)
závěr (2.2 MB)
 

Pro technické a personální důvody nebylo možno mši ve dnech 6.10. a 13.10. nahrát a vystavit. Zájemcům se omlouváme.

29.9. svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
(missa De Angelis)
úvodní obřady (1.5 MB)
bohoslužba slova (4.5 MB)
bohoslužba oběti (2.3 MB)
závěr (2.2 MB)

Zde najdete mešní zpívné texty jako dokument PDF, chcete-li si je prohlédnout nebo vytisknout a sledovat. Stejný text mají k dispozici i přímí účastníci bohoslužby.

25. neděle v mezidobí, cyklus C
(missa Cunctipotens genitor Deus)
úvodní obřady (1.5 MB)
bohoslužba slova (4.5 MB)
bohoslužba oběti (2.3 MB)
závěr (2.2 MB)

Zde najdete mešní zpívné texty jako dokument PDF, chcete-li si je prohlédnout nebo vytisknout a sledovat. Stejný text mají k dispozici i přímí účastníci bohoslužby.

24. neděle v mezidobí, cyklus C
(missa Orbis factor)
úvodní obřady (1.5 MB)
bohoslužba slova (4.5 MB)
bohoslužba oběti (2.3 MB)
závěr (2.2 MB)

 

Poutní slavnost Narození Panny Marie 8.9. 2001
(missa Cum iubilo)
úvodní obřady (1.6 MB)
bohoslužba slova (3.7 MB)
bohoslužba oběti (2.9 MB - první kánon)
communio a závěr (1.5 MB)
mariánská pobožnost (2 MB)

Zde najdete mešní zpívné texty slavnosti jako dokument PDF, chcete-li si je prohlédnout nebo vytisknout a sledovat. Stejný text mají k dispozici i přímí účastníci bohoslužby. Zde jsou noty pro mariánské pobožnosti (Salve Regina a Loretánské litanie).

22. neděle v mezidobí, cyklus C
(missa Orbis factor)
úvodní obřady (1.6 MB)
bohoslužba slova (3.2 MB)
bohoslužba oběti (2 MB)
závěr (2 MB)

 

Novinky
  Svatováclavské
 slavnosti
Bude
Bylo
Chorál
Mše sv. v MP3
Noty
Notové archivy
Dokumenty
Články
Zpravodaj
O čem se hovoří
Sbory
Členství
Psalterium
Kancelář
Linky
Převážně nevážně