je dobrovolná nezisková organizace.  Sdružuje zájemce o hudbu chrámovou i koncertní, zejména pak ty, kteří výsledky své činnosti na tomto poli chtějí nabídnout i jiným.
       
Home


Emailová adresa na tajemníka SDH (pište zejména o agendě členství, příspěvky, korespondence je:


Na této stránce budou informace členům SDH, oznámení o schůzích, zápisy ze schůzí a setkání a podobné.

Zápis ze schůze výboru 17.6.2003

Zápis ze schůze výboru 20.5.2003

Usnesení valné hromady SDH konané v sobotu 17.5.2003

Členové (i dosavadní nečlenové) SDH, kteří by byli ochotni spolupracovat s jednotlivými komisemi (či v nich přímo pracovat), nechť se obrátí na ty, kteří byli sestavením jednotlivých komisí pověřeni:
komise lidového zpěvu: Petr Vlasatý mailto:  
komise chorální:
Jiří Hodina; mailto:
komise informační:  Jiří Kub mailto:
komise liturgická:  Jaroslav Eliáš mailto:
komise sborová:  Marek Franěk  mailto: nebo Marika Pečená mailto:
komise skladatelská:  Jan Bernátek; nemá mail, telefon 736 449 295, 
tedy ještě Vojtěch Mojžíš
komise varhanická:  Marek Čihař mailto:

Chce váš sbor, farnost uspořádat nějakou akci chrámové hudby? Nedostává se vám zkušeností, znalostí, financí? Zkuste požádat SDH o podporu. Budeme se snažit podporovat především takové akce, které budou mít širší dosah (seminář, interpretační kursy chrámové hudby, setkání sborů, publikace not), ale nějaké drobné snad vybudou i na to, abyste si mohli při poutní slavnosti pozvat trubky do orchestru. Zde je ke stažení formulář žádosti. Ten vyplňte a pošlete nejprve na mou emailovou adresu. Nevíme ještě, kolik prostředků budeme moci na takové podpory letos a příštích letech vynaložit, ale když se nám tímto způsobem ozvete, uděláme si alespoň lepší představu o vašich potřebách.

Jiří Kub       

 

Novinky
  Svatováclavské
 slavnosti
Bude
Bylo
Chorál
Mše sv. v MP3
Noty
Notové archivy
Dokumenty
Články
Zpravodaj
O čem se hovoří
Sbory
Členství
Psalterium
Kancelář
Převážně nevážně
 Linky