[english]

Koncerty

Varhanní nešpory červen

24.05.2024
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní mešpory květen

20.04.2024
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory duben

05.03.2024
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory březen

15.02.2024
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 4. března 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Benett – soprán, Linda Sítková – varhany. Program: A.Vivaldi, J. S. Bach, M. E. Bossi, W. A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory duben

15.02.2024
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory únor

11.01.2024
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. února 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Veronika Hádková -hoboj: Miroslav Pšenička – varhany. Program: F. X. Brixi, J. K. Vaňhal. F. X. Thuri, B. M. Černohorský. J. Zach. M. Pšenička, J. K. Kuchař. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory prosinec 2023

08.11.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 11. prosince 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Čeští madrigalisté, umělecká vedoucí: Veronika Hádková, Miroslav Pšenička – varhany. Program: Jan Campanuis Vodňanský – Rorando coeli, Staročeské roráty, písně starých kancionálů. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Sv.Kateřina listopad 2023

08.11.2023
Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v úterý 21. listopadu 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky kostela, v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Tereza Horáková - housle, Lukáš Vendl– varhany. Program: H.I.F. Biber, J.C.F Fischer, J.S. Bach, J.K. Kerll, J.H. Schmelzer Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

Varhanní nešpory listopad

10.10.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. listopadu 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Hana Žárová - soprán, Edita Adlerová - mezzosoprán, Martin Maxmilian Kaiser -varhany. Program: Bedřich Antonín Wiedermann. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory říjen

16.09.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý-varhany. Program: J. S. Bach, C.Franck, R Strauss, A. Dvořák, M. Reger, F. Schubert, M. Moudrý. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory podzim

12.07.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana podzimní koncerty duchovní hudby: pondělí 11. září (Pavel Svoboda, Adam Suk – varhany), pondělí 9. října (Radek Krejčí – baryton, Martin Moudrý – varhany), pondělí 6. listopadu (Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin M. Kaiser – varhany), pondělí 11. prosince (Čeští madrigalisté). Vstup na koncert volný.

Varhanní nešpory červen zahrada

24.05.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. června 2023 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.Účinkují dechové soubory GMHŠ a Pražské konzervatoře. Program: J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Koncert v kostele sv. Kateřiny červen

28.04.2023
Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v úterý 13. června v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).
Projekt probíhá za podpory Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Barbora Nunes-Cambraia - mezzosoprán
Michal Novenko - varhany

Program:

Varhanní nešpory červen

27.04.2023

Varhanní nešpory květen

25.04.2023
Malt. nešpory květen 2023 V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 15. května 2023 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
A. Demovičová, L. Preislerová, L.M. Smrkovská - mezzosoprány
J. Parma, M Rendoš – tenoři
T. Hála-varhanní pozitiv a clavisimbalum.

Program:

Guillaum Dufay (1397 – 1474)
1.In medio – introit:In medio ecclesiae aperuit os eius: et implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intellectus: stola gloriae induit eum.
(Uprostřed shromáždění otevřel ústa a Pán ho naplnil duchem moudrosti a rozumu a naplnil ho duchem slávy.)
2. O beate Sebastiane
O beate Sebastiane, Magna est fides tua: Intercede pro nobis. Ad Dominum Jesum Christum Ut a peste epidemie Et morbo leberanur. Amen
(O blažený Sebastiane,pros za nás u Pána ,osvoboď nás od nemocí.)
3. Salve regina – mariánská antifona: skladba bude hrána instrumentálně.
4.Lamamentatio sanctae matris ecclesiae
Žalozpěv Matky Církve na dobytí Konstantinopole
Omnes amici ejus spreverunt eam.Non est qui consoletur eam ex omnibuscaris ejus".
(Všichni její přátelé ji zradili: Mezi všemi jejími milenci není nikdo, kdo by ji utěšil.)
5.Gaude virgo,mater Christi
Gaude virgo Mater Christi,/Quae per aurem concepisti,/Gabriele nuntio. / Gaude, quia Deo plena /Peperisti sine pena/Cum pudoris lilio. / Gaude, quia tui Nati,/Quem dolebas mortem pati,/Fulget resurrectio./Gaude, Christi ascendente. Et in coelo te vidente/Motu fertur proprio. /Gaude, quae post ipsum scandis,/Et est honor tibi grandis,/In coeli palatio./Ubi fructus ventris tui /Per te nobis detur frui /In perenni gaudio. Amen.
(Raduj se, panenská matko Kristova, /která jsi počala podle sluchu, /s Gabrielem jako poslem. /Raduj se, neboť jsi plná Boha /porodila bez bolesti, /s lilií čistoty. /Raduj se, neboť nyní září vzkříšení /tvého Syna, /jehož smrt jsi oplakávala, /Raduj se, když Kristus vystupuje /a před tvými zraky je /vlastní silou vynesen do nebe. / Raduj se, který po něm vstáváš /a jemuž náleží velká čest /v nebeském paláci, kde je nám skrze tebe dáno, /abychom se těšili /z plodu tvého lůna ve věčném radování. Amen)
6. Ave regina caelorum.
Ave Regina caelorum, /Ave Domina Angelorum,/ Salve radix, salve porta./ Ex qua mundo lux est orta: /Gaude Virgo gloriosa,/Super omnes spociosa: Vale o valde docora, /Et pro nobis Christum exora.
(Zdráva buď, Královno nebe,/andělů sbory ctí tebe,/zdráva buď, nebeská bráno, z níž světu světlo je dáno./ Plesej, Panno oslavená, /Nade všechny vyvolená,/Zdráva buď, Panno přečistá,/ Přimluv se za nás u Krista. )
7. Ave regina caelorum -provedení v instrumentální podobě.
8."Inclita stella maris"-moteto k poctě P.Marie
Inclita stella maris, /Nescio virgo maris /Alteriusquae paris, /Quae sine labe paris/ Almifluo clamore/Subveniendo more /Nos revellens avae /Per Gabrielis ave./ Verbigenanque solum, /Quam colit omne solum, /In Sanhanae collum, /Per decus ingenuum /Proripis ingenium, /Dům fluat in senium. /Schema novae legis / Diseris atquae legis, /Ut genitrix regis /Caelica summa regis /Praecipiens superis /Atquae sedens superis /Daemoniis dominans /Is inhibendo minans: /Quique throno parent,/ Hinc tibi vota parent /Tis adigenda seris, /Quae bona tanta seris. /Dum cinis eveniam, /Ferre mihi veniam Desuper ut veniam. /Amen
9.Imperatrix angelorum-skladba bude hrána instrumentálně,prosba k P.Marii.
10. Salve flos Tuscae/ Viri mendaces-komplikované moteto s několika texty-V chorálu(tenor) "Viri mendates"- český text -"Obklíčili mě lživí muži,zbičovali mne,ale Ty,můj Pane,braň můj život".


Účinkují vybraní studenti čtvrtého ročníku pěveckého oddělení Pražské konzervatoře, program s nimi nastudoval a řídí prof. Tomáš HálaAktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz