[english]

Koncerty

Varhanní nešpory říjen

16.09.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý-varhany. Program: J. S. Bach, C.Franck, R Strauss, A. Dvořák, M. Reger, F. Schubert, M. Moudrý. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Varhanní nešpory podzim

12.07.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana podzimní koncerty duchovní hudby: pondělí 11. září (Pavel Svoboda, Adam Suk – varhany), pondělí 9. října (Radek Krejčí – baryton, Martin Moudrý – varhany), pondělí 6. listopadu (Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin M. Kaiser – varhany), pondělí 11. prosince (Čeští madrigalisté). Vstup na koncert volný.

Varhanní nešpory červen zahrada

24.05.2023
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. června 2023 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.Účinkují dechové soubory GMHŠ a Pražské konzervatoře. Program: J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Koncert v kostele sv. Kateřiny červen

28.04.2023
Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v úterý 13. června v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).
Projekt probíhá za podpory Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Barbora Nunes-Cambraia - mezzosoprán
Michal Novenko - varhany

Program:

Varhanní nešpory červen

27.04.2023

Varhanní nešpory květen

25.04.2023
Malt. nešpory květen 2023 V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 15. května 2023 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
A. Demovičová, L. Preislerová, L.M. Smrkovská - mezzosoprány
J. Parma, M Rendoš – tenoři
T. Hála-varhanní pozitiv a clavisimbalum.

Program:

Guillaum Dufay (1397 – 1474)
1.In medio – introit:In medio ecclesiae aperuit os eius: et implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intellectus: stola gloriae induit eum.
(Uprostřed shromáždění otevřel ústa a Pán ho naplnil duchem moudrosti a rozumu a naplnil ho duchem slávy.)
2. O beate Sebastiane
O beate Sebastiane, Magna est fides tua: Intercede pro nobis. Ad Dominum Jesum Christum Ut a peste epidemie Et morbo leberanur. Amen
(O blažený Sebastiane,pros za nás u Pána ,osvoboď nás od nemocí.)
3. Salve regina – mariánská antifona: skladba bude hrána instrumentálně.
4.Lamamentatio sanctae matris ecclesiae
Žalozpěv Matky Církve na dobytí Konstantinopole
Omnes amici ejus spreverunt eam.Non est qui consoletur eam ex omnibuscaris ejus".
(Všichni její přátelé ji zradili: Mezi všemi jejími milenci není nikdo, kdo by ji utěšil.)
5.Gaude virgo,mater Christi
Gaude virgo Mater Christi,/Quae per aurem concepisti,/Gabriele nuntio. / Gaude, quia Deo plena /Peperisti sine pena/Cum pudoris lilio. / Gaude, quia tui Nati,/Quem dolebas mortem pati,/Fulget resurrectio./Gaude, Christi ascendente. Et in coelo te vidente/Motu fertur proprio. /Gaude, quae post ipsum scandis,/Et est honor tibi grandis,/In coeli palatio./Ubi fructus ventris tui /Per te nobis detur frui /In perenni gaudio. Amen.
(Raduj se, panenská matko Kristova, /která jsi počala podle sluchu, /s Gabrielem jako poslem. /Raduj se, neboť jsi plná Boha /porodila bez bolesti, /s lilií čistoty. /Raduj se, neboť nyní září vzkříšení /tvého Syna, /jehož smrt jsi oplakávala, /Raduj se, když Kristus vystupuje /a před tvými zraky je /vlastní silou vynesen do nebe. / Raduj se, který po něm vstáváš /a jemuž náleží velká čest /v nebeském paláci, kde je nám skrze tebe dáno, /abychom se těšili /z plodu tvého lůna ve věčném radování. Amen)
6. Ave regina caelorum.
Ave Regina caelorum, /Ave Domina Angelorum,/ Salve radix, salve porta./ Ex qua mundo lux est orta: /Gaude Virgo gloriosa,/Super omnes spociosa: Vale o valde docora, /Et pro nobis Christum exora.
(Zdráva buď, Královno nebe,/andělů sbory ctí tebe,/zdráva buď, nebeská bráno, z níž světu světlo je dáno./ Plesej, Panno oslavená, /Nade všechny vyvolená,/Zdráva buď, Panno přečistá,/ Přimluv se za nás u Krista. )
7. Ave regina caelorum -provedení v instrumentální podobě.
8."Inclita stella maris"-moteto k poctě P.Marie
Inclita stella maris, /Nescio virgo maris /Alteriusquae paris, /Quae sine labe paris/ Almifluo clamore/Subveniendo more /Nos revellens avae /Per Gabrielis ave./ Verbigenanque solum, /Quam colit omne solum, /In Sanhanae collum, /Per decus ingenuum /Proripis ingenium, /Dům fluat in senium. /Schema novae legis / Diseris atquae legis, /Ut genitrix regis /Caelica summa regis /Praecipiens superis /Atquae sedens superis /Daemoniis dominans /Is inhibendo minans: /Quique throno parent,/ Hinc tibi vota parent /Tis adigenda seris, /Quae bona tanta seris. /Dum cinis eveniam, /Ferre mihi veniam Desuper ut veniam. /Amen
9.Imperatrix angelorum-skladba bude hrána instrumentálně,prosba k P.Marii.
10. Salve flos Tuscae/ Viri mendaces-komplikované moteto s několika texty-V chorálu(tenor) "Viri mendates"- český text -"Obklíčili mě lživí muži,zbičovali mne,ale Ty,můj Pane,braň můj život".


Účinkují vybraní studenti čtvrtého ročníku pěveckého oddělení Pražské konzervatoře, program s nimi nastudoval a řídí prof. Tomáš HálaVarhanní nešpory duben 2022

24.03.2022
Malt. nešpory duben V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 4. dubna 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně

koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují
Iva Kramperová - housle
Pavel Svoboda - varhany.
,
Program:

Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Toccata d moll BWV 565
Partita č. 2 d moll pro housle solo BWV 1004 (Sarabanda, Gigue)
Preludium C dur
Siciliano.Largo ze Sonaty č. 4 pro housle a varhany BWV 1017
Johann Caspar Ferdinand Fischer(1646 – 1716):Ciaccona in F
Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude BWV 147
Wolfgang Amadeus Mozart(1756 – 1791) :Adagio in C
Andante in F
Johann Sebastian Bach: Largo g moll
Johann Pachelbel(1653 – 1706) : Partita in g
Jan Jiří Benda(1714 – 1752): Grave pro housle a varhany
Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři a pražské AMU (prof. Ivan Štraus, Leoš Čepický), absolvovala také mnohé kurzy v zahraničí. Obdržela řadu soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Je sólistkou a koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.

Pavel Svoboda je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-wettbewerb v Lipsku. Studoval na Konzervatoři v Pardubicích, HAMU v Praze (prof. Jaroslav Tůma) a Universität der Künste v Berlíně (Leo van Doeselaar). Založil Festival F. L. Věka v podhůří Orlických hor a inicioval také vznik spolku PROVARHANY, který se zaměřuje na ochranu cenných varhan. Je ředitelem Komorní filharmonie Pardubice, pedagogicky působí na pražské HAMU a věnuje se také kulturní politice

Varhanní nešpory březen 2022

16.02.2022
V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 7. března 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby
.

vstup na koncert je volný


Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují
Barbora de Nunes-Cambraia - alt
Ondřej Valenta varhany

Program:

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý-varhany. Program: J. S. Bach, C.Franck, R Strauss, A. Dvořák, M. Reger, F. Schubert, M. Moudrý. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana podzimní koncerty duchovní hudby: pondělí 11. září (Pavel Svoboda, Adam Suk – varhany), pondělí 9. října (Radek Krejčí – baryton, Martin Moudrý – varhany), pondělí 6. listopadu (Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin M. Kaiser – varhany), pondělí 11. prosince (Čeští madrigalisté). Vstup na koncert volný.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. června 2023 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.Účinkují dechové soubory GMHŠ a Pražské konzervatoře. Program: J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz