[english]

Úterky

Velký úterek, 23.02.2012
Toto úterý bylo jednak masopustní, jednak probíhala schůze výboru (viz Výborové schůze). Všechny úterky od Nového roku byly prakticky poznamenány přestavbou kanceláře - malování, úklid a hlavně udělání pořádku ve skříních a poličkách, na což se témět 20 let "nešáhlo". Samozřejmě se řešily změny v činnosti po předání provozování průvodcovské a koncertní služby v chrámu sv. Mikuláše po 10 letech zpět Arcibiskupství pražskému. Příprava dalších čísel časopisu Psalterium. Jako zlatý hřeb na závěr se můžeme pochlubit i novou mini kuchyňskou linkou, takže se nemusí mýt hrníčky v umyvadle, jak tomu bylo doposud. JE

Že by ještě dovolené? , 18.10.2011
Aby to nevypadalo, že výbor SDH si prodloužil prázdniny až do října, musím alespoň souhrně informovat, co jsme všechno ve "věži" probírali. Nejprve jsme především zhodnotili Convivium a podle pravidla: Král je mrtev, ať žje král! se hned podávaly granty na rok 2112 pro Convivium na Spiši, což obnáší spoustu papírů, potvrzení, výpisů a pod. Hodnotil se rovněž 20. ročník Svatováclavských slavností 2011 se závěrem pokračovat i dále. Uzávěrka dalšího čísla Psalteria a zvláště realizace výsledků skladatelské soutěže na nová ordinaria. Poděkování patří Dr. Mojžíšovi za průběh hodnocení, Dr Kubovi za internetové zpracování a františkánům u kostela Panny Marie Sněžné za umožnění nová ordinária zpívat přímo při nedělní večerní mši sv. Zde patří další poděkování Týnské schole, Schole S.Aedigia a varhaníkovi místního kostela Přemyslu Kšicovi (zvláště za zvládnutí varhanního partu ordinaria M.Woreka). V neděli 23.10. bude provedeno poslední vybrané ordinarium J.Temla (nacvičení se ujal Lhotecký chrámový sbor) a po mši sv. bude pak setkání v klubu kostela Panny Marie Sněžné, kde budou ocenění autoři odměněni a všichni přítomní oblaženi gulášem připraveným Dr Kubem. Jste poto všichni zváni (samozřejmě nejen na guláš). JE

14.6.2011, 16.06.2011
Tento úterek probíhala řádná schůze výboru (více viz výborové schůze)

24.5., 26.05.2011
Tak tento úterek byl do posledního písmene "pracovní", potřebovali jsme totiž odvést panely a uklidit vše po výstavě studentských návrhů na nové kostely, která byla instalována v prostorách Římskokatolické farnosti Kyje na Černém Mostě. Hodnocení tamního faráře P. Walczyka a i naše bylo velmi příznivé. Kéž by takových a jim podobných akcí jen přibývalo. Co potom dělal Dr Kub ve věži, mi není známo.JE

24.5., 26.05.2011
Tak tento úterek byl do posledního písmene "pracovní", potřebovali jsme totiž odvést panely a uklidit vše po výstavě studentských návrhů na nové kostely, která byla instalována v prostorách Římskokatolické farnosti Kyje na Černém Mostě. Hodnocení tamního faráře P. Walczyka a i naše bylo velmi příznivé. Kéž by takových a jim podobných akcí jen přibývalo. JE

17.5., 18.05.2011
Zdálo by se, že úterky po vydání Psalteria budou alespoň trochu "oddechové", ale stále je co řešit. Tentokráte to byly dva obrovské balvany: poslední dva týdny do uzávěrku soutěže na nová ordinaria "Cum populo" a příprava velehradských oslav 2013 (to není překlep - je skutečně nejvyšší čas na přípravu). JE

26.4.2011, 27.04.2011
Protože skončil hlavní nápor se zajištěním hudby a zpěvu na velikonoce a uzávěrka nového čisla Psalteria - neznamená to, že by se pravidelné úterky nekonaly včetně prakticky denní (spíše noční) přítomnosti Dr Kuba ve věži - mohl se tento úterek ve věži věnovat další činnosti SDH, která poslušně čekala ve frontě. Z těch nejbižších je to příprava Svatojánských slavností, konkrétně chorální nešpory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně od 20 hod. (všichni choralisté, ale i nechoralisté jsou srdečně zváni), včetně Svatojánských litanií, které je zapotřebí ve spolupráci s liturgickou komisí přizpůsobit současnosti. Pochválili jsme si zdařilý koncert v kostele u sv.Kateřiny, kde bylo zcela plno (viz Aktuality). Příprava výstavy "školních prací" studentů ateliéru arch. Synka sice nevypadá, že by patřila do působnosti SDH, ale protože 4 členové výboru SDH jsou členy liturgické komise a kde se takovéto otázky řeší, je zapotřebí o nich diskutovat dříve, než je vše již rozhodnuto a základy pro nový kostel vykopány. Rozhodně tedy nepočítáme s tím, že by nyní po velikonočních svátcích následovaly "všední dny". JE

22.3.2011, 17.03.2011
Tak zase několik zpráv z úterních schůzí-kaváren "Ve věži". Všechny předcházející byly zaplněny stále stejnou prací a to přípravou řádné valné hromady, řádná schůze výboru 11.1. probírala koncepci SDH pro 21. století (viz článek v 1. letošním čísle Psalteria), návrh na změnu korporální identity SDH na webu www.sdh.cz (je již realizováno), přípravu skladatelské soutěže a přehlídky nové tvorby - Dny soudobé hudby. Samozřejmě bylo na pořadu též Convivium 2011. Další výborová schůze probíhala trochu jinak, protože se konala velmi odlišně a to 8. března - ne že by MDŽ, ale přeci masopustní úterý!!!(i s jaternicemi a jelítky). Další úterý (15.3.) již proběhlo zcela v duchu postní doby, tedy vážnou přípravou na valnou hromadu, která byla svolána na 19.3. a které se účastnilo 25 členů SDH. JE

11.1.2011, 22.01.2011
Podle data předcházejícího příspěvku a jeho poslední věty by se mohlo zdát, že jsme v SDH trávili dovolenou od června 2010 až do 11. ledna 2011, kdy se konala schůze výboru. Alespoň ze sloupku "Aktuality" je zřejmé, že se život nezastavil. Co ale bylo hlavní náplní podzimu, je dokumentováno v Psalteriu č.6 - Národní pouť do Říma v listopadu, kde se SDH ujala hudební části této úspěšné pouti od sestavení a vytištění brožury, k vytvoření souboru "Schola Romana" až k jeho úspěšnému začlenění do bohoslužeb v Římě (za což se nám dostalo uznání od mnoha biskupů - ale jedno mě potěšilo nejvíce: vyznání jednoho účastníka, když mi řekl, že byl při papežské audienci poprvé v Římě hrdý na to, že je Čech). A teď už k úterku 11.1.2011. Hlavní náplní bylo utváření nové koncepce SDH, její webové stránky a několik drobných informací z činosti SDH (Svatováclavské slavnosti, Dny soudobé hudby a pod). O tom všem bude zveřejněna zpráva z výborové schůze na příslušném místě. Končím alespoň s přáním do Nového roku všem členům SDH a i náhodným čtenářům našich stránek: "Radost z Hospodina ať je naší silou". JE

22.6., 25.06.2010
Byli jsme tři: JiKu, JE a Jarmila Štogrová (nemá zkratku). Protože jsem měl velkou radost z koncertu 21.6. v kostele sv. Kateřiny (viz Aktuality), tak jsme slavili a při tom plánovali, co by se dalo udělat pro varhany ve Skorkově, moje vlastní fantazie na píšťalové varhany v Komunitním centru Matky Terezy na Chodově, poslední nešpory před prázdninami v katedrále ( noty ke stažení zde) a samozřejmě i papírování (smlouvy a pod.) Teď nás již čeká Convivium, Svatováclavské slavnosti (a jak říkal svatovítský kostelník: vánoce na krku). Všem přejeme pěknou dovolenou. JE

15.6., 18.06.2010
Tentokráte se úterek ve zkrácené podobě odehrál na Starém probošství při zkoušce chorálu na nešpory, při kterých byli uvedeni do úřadu dva noví kanovníci metropolitní kapituly. Účast choralistů byla reprezentativní a zapojení do nešpor přímo příkladné. Večer jsem přesto zavolal do věže, už ani nevím kvůli čemu a samozřejmě, že jsem tam Jirku Kuba zastihl.

8.6., 17.06.2010
Běžný úterek plný "papírování" ale i hodnocení a dalších plánů. Z papírování to bylo například dokončení vyúčtování grantu pro Prahu 2, kde úředníci už nevědí, co všechno předkládat, hodnotili jsme průběh školního roku varhanní třídy ve Veselé škole (dobře) a plánovali opět varhany do Komunitního centra Matky Terezy na Chodově (zatím jen "virtuálně"). Bylo pro nás též potěšením, že Slovinské velvyslanectví uspořádalo presentaci varhanářské firmy Škrabl ve své residenci, kam jsme byli též pozváni. Nejsmělejší plány byly však směrovány na přípravu účasti sborů na "figurální" mši a vytipovat kostel, ne farní - nejlépe klášterní, kde by se mohly chrámové sbory každých 14 dní uplatnit se svým repertoárem, který často cvičí celý rok a mohou jej "doma" provést jen jednou. V naší představě bylo střídání každých 14 dní s chorálem. Na toto téma jsme mohli hovořit na setkání s panem arcibiskupem, který sám tuto myšlenku podpořil.

1.6., 04.06.2010
Dnes jen krátce, byli jsme dva (JiKu a JE) a slavili jsme. Co? No přeci Vyšehrad a Wiedermanna. Jiří zaháji tradičním: Vyprávěj! Přeháněj! Ale to jsem nemusel, protože svatojakubská varhanice Irena Chřibková podala skvělý výkon (jak také jinak) a bazilika sv. Petra a Pavla byl plná pozorných posluchačů, žadní co se jen podívají do kostela a nechají s k tomu zahrát, ale všichni - včetně představitelů Městské části Praha 2 - zůstali až do konce. Pan probošt a titulární varhaník basiliky prof. Lecián se již těší na druhý koncert v září ( a já také).

Protože jsme měli druhý den jít k arcibiskupovi Dukovi, zbytek večera byl ale již zcela pracovní, až jsem zapomněl sledovat čas a ujelo mi poslední metro. Naštěstí zrovna nepršelo (moc) a 35 minutová procházka po půlnocu neuškodila. JE

25.5., 28.05.2010
Zpočátku dva (JiKu a JE), později přišel i JiHo. V horním patře však probíhala porada Svatováclavských slavností za účasti Blanky Karnetové, Lucie Kábelové a V.Koronthalyho. U nás "dole" se mluvilo o dokončení varhan ve Veselé škole, o brožuře o J.Vodrážkovi, potěšil nás dopis pana Dvorského, věrného čtenáře Psalteria, který ještě ve svých 89 letech jezdí z Prostějova 22 km hrát do Ivanovic na Hané (rodišti B.A.Wiedermanna), ve svém okolí napočítal 8 farností, kde se při mši sv. nehraje ani v neděli.

Rovněž dopis od paní Válkové, skoro 80 leté varhanice ze Sedlice u Blatné, vystihuje situaci v současné "kostelní" hudbě. Ráda by prý zažila dobu starých venkovských kantorů a s lítostí se dívá, jaké možnosti by měla teď. Přeje nám vyřešení všech problémů spojených s duchovní hudbou (s povzdechem: Je to vůbec jednou možné?)

Velvyslanectví Republiky Slovinsko připravuje 11.6. prezentaci Varhanářské dílny Antona Škrabla (2007 postavil varhany ve Chvalech). Ev. zájemci nechť se mi přihlásí (nevím, pro kolik účastníků je akce plánována). S příchodem Jirky Hodiny se debata přesunula na Svatojánské slavnosti (za nešpory u sv. Tomáše jsme sklidili od pana arcibiskupa Dominika pochvalu a vyslovil přání, aby i v příštích letech se tyto nešpory konaly odděleně od "barokních" Svatojánských navales.

JE

18.5., 21.05.2010
Za účasti nás dvou - JiKu a El byl víceméně celý večer věnován Svatováclavským slavnostem (koncepce, financování) a protože JiKu je zároveň i ministr financí SDH byli jsme kompetentní v našich úvahách. Dostali jsme mimo jinou poštu pěkný dopis od pana Dvorského, který je dlouholetým varhaníkem na Prostějovsku, kde vypomáhá ve svých 89 letech v Ivanovicích - rodišti B.A. Wiedermanna - na varhanách z r. 1890, na kterých možná i Wiedermann hrával. Vozí ho tam - 22 km - dcery. Povzdechl si, že i když mají na Moravě dvě konzervatoře pro varhaníky (Opavu a Kroměříž) má spočítáno, že jenom kolem nich se asi v 8 farnostech nehraje ani v neděli!!! Je vášnivým čtenářem Psalteria a protože už nemá, kdo by mu ho donášel, prosil o zaslání poštou. Stále uchovává složku dopisů s SDH z roku 1990, kterou má nadepsanou: ZDE TO VŠECHNO ZAČALO! JE

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. února 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Magdalena Heboussová - soprán, Petr Čech – varhany. Program: Ch. Widor, C. Franck, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9.ledna 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany. Program: G. Morandi, J.S. Bach, J.Ch. H. Rinck, J. Bret. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz