[english]

Varhanní nešpory březen

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 4. března 2024 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Eva Benett – soprán
Linda Sítková – varhany

Program:

Antonio Vivaldi(1678 – 1741): Domine Deus (z Gloria)
Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Preludium a fuga a moll BWV543
Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Zerfliesse mein Herze (z Janových pašijí)
Marco Enrico Bossi(1861 – 1925): Théme et Variations, op.115
Wolfgang Amadeus Mozart(1756 – 1791): Laudate Dominum,
Et incarnatus (z Mše c moll)
Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Passacaglia c moll BWV 582


Eva Benett vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V rámci studia absolvovala roční stáž na salzburském Mozarteu u prof. Marty Sharp. Další vzdělání získala na Conservatorio di Verona v Itálii, kde se věnovala studiu interpretace italské a francouzské barokní hudby. V roce 2020 nastudovala roli Zuzanky (Figarova svatba) pro Slezské divadlo Opava a roli Cleopatry v opeře Giulio Caesare G. F. Händla v dobovém provedení v barokním divadle Český Krumlov. V roce 2019 vystoupila v roli Amora v opeře Paris a Helena (Gluck) se souborem Barocco sempre giovane na scéně amfiteátru na zámku v Nových Hradech v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Dále jako Šárka se souborem Musica Florea v opeře A. Vivaldiho Praga nascente da Libussa e Premislao, v barokním divadle Český Krumlov jako Creusa v novodobé premiéře opery Demofoonte. (J. A. Haase). V roce 2018 se představila jako Amor v opeře Paris a Helena (Gluck) na festivalu Zlatá Pecka se souborem L’Armonia Terrena. V roce 2017 debutovala rolí Dido v opeře Antonia Boroniho La Didone na scéně barokního divadla v Českém Krumlově. V roce 2018 se představila v roli Illisy v novodobé premiéře opery Antonia Giannettiniho L´ingresso alla giovent? di Claudio Nerone. Pro Komorní operu Praha nastudovala roli Paminy v opeře Kouzelná flétna (W. A. Mozart) a roli Spánkové víly v Perníkové chaloupce (E. Humperdinck), které s úspěchem provádí na pravidelných turné po Německu a Švýcarsku až do současnosti. V roce 2018 natočila s ansáblem Musica Florea CD s hudbou českého autora Jana Anselma Fridricha, v roce 2016 pro Braunensis Art album písní Jakuba Jana Ryby, roku 2012 pro nahrávací společnost Navona Records s Filharmonií Olomouc pod vedením Petera Vronského album s hudbou Sergia Cervettiho NAZCA.


MgA. Linda Sítková, Ph.D. je česká varhanice patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském a u sv. Prokopa v Praze na Žižkově. Linda Sítková pochází z Rožnova pod Radhoštěm, kde navštěvovala Základní uměleckou školu. Po maturitě na tamním gymnáziu nastoupila v roce 1999 na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Hory. V letech 2003 – 2008 studovala dále pod jeho vedením na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 2004 do února 2009 byla posluchačkou prestižní Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka a pedagoga prof. Jona Laukvika. Od roku 2010 pokračovala ve Stuttgartu rovněž u prof. J. Laukvika studiem Solistenklasse, kterou úspěšně zakončila v roce 2012. V roce 2013 pak završila svá studia na AMU v Praze v rámci doktorského studijního programu ve třídě prof. J. Hory a získala titul Ph.D (téma disertační práce „Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945“). Aktivně se účastnila mistrovských kurzů u předních pedagogů a interpretů varhanní literatury (Ewald Kooiman, Ludger Lohmann, Martin Sander, Harald Vogel, Almut Rössler, Thiery Mechler a další).Linda Sítková je úspěšnou laureátkou mnoha domácích i zahraničních soutěží. Je vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže Opava 2000 a nositelkou ceny Českého hudebního fondu za nejlepší provedení současné skladby. Dále získala 3. cenu na soutěži Voříškův Vamberk (2001), 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Brno 2002, 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži J. P. Sweelincka v Gdaňsku (2003) a v roce 2004 se stala absolutní vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže v německém Mülheimu. V roce 2005 získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži o Bachovu cenu ve Wiesbaden. V roce 2006 se stala jako finalistka nositelkou Čestného uznání v soutěži Pražského jara. V roce 2007 získala cenu Jeana Langlaise na Mezinárodní varhanní soutěži v St. Albans (Anglie). V roce 2009 získala na téže soutěži jako jediný český účastník v historii soutěže od roku 1963 titul laureáta za 2. cenu v interpretaci. V současné době pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí (vystoupila na Mezinárodních varhanních festivalech v Chartres, Birmingham, Edinburgh, Naumburg, Stuttgart, Nürnberg, Bonn, Karlsruhe, Wien a dalších). Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, Bach-Collegiem Praha a dalšími tělesy. Intenzivně se věnuje rovněž spolupráci s předními českými sólovými hudebníky (Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Roman Janál - baryton, Jan Verner - trubka, Marie Fuxová - housle, Magdalena Mašláňová - housle, Jan Adamus - hoboj a další). Vedle koncertní činnosti se věnuje soukromé pedagogické činnosti v českém, německém a anglickém jazyce.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 4. března 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Benett – soprán, Linda Sítková – varhany. Program: A.Vivaldi, J. S. Bach, M. E. Bossi, W. A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Koncerty
Ostatní
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz