[english]

Varhanní nešpory září 2024

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 2. září 2024 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Olga Koblížková – soprán
Drahoslav Gric – varhany

Program:

Antonín Dvořák: (1841 – 1904) Dvě árie ze Sv. Ludmily
Biblické písně (výběr)
Georg Friedrich Händel: (1685 – 1759) Süße Stille, sanfte Quelle, HWV 205
Let the Bright Seraphim
Antonio Vivaldi: (1678 – 1741) Domine Deus (Gloria in D)
William Gomez: (1939 – 2000) Ave Maria
Michal Lorenc: (1955) Ave Maria
Ernst Köhler: (1908 – 1990) Fantasie na téma z Händelova Mesiáše
Fantasie na Händelovo téma
Fest-Fantasie
Fantasie Ein feste Burg
Josef Gabriel Rheinberger: (1839 - 1901) Miscellaneen op. 174 (výběr)

Olga Koblížková Novotná - pochází z Prahy, kde vyrůstala v hudební rodině, a kde byla od útlého dětství vedena k hudbě. Za svou životní dráhu si velmi záhy vybrala klasický zpěv. První pódiové zkušenosti získávala v Kühnově dětském sboru. Během studia osmiletého gymnázia se soustavně připravovala na studium klasického zpěvu na konzervatoři pod vedením své maminky a také v soukromých lekcích u paní profesorky Jaroslavy Niederlové. Po úspěšném absolvování Konzervatoře Plzeň v pěvecké třídě doc. Svatavy Luhanové-Jirouškové navázala spolupráci s emeritní sóliskou Národního divadla v Praze a Státní opery Praha doc. Martou Boháčovou, se kterou spolupracovala až do jejího skonu v roce 2014. Po krátké umělecké odmlce začala zdokonalovat svou pěveckou techniku u sólistky Národního divadla v Praze, paní Simony Procházkové, se kterou zahájila přípravu na přijímací zkoušku na Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze, kde v roce 2020 úspěšně absolvovala bakalářské studium klasického zpěvu v pěvecké třídě sólisty Národního divadla v Praze, pana Martina Bárty.
Olga Koblížková Novotná v současné době studuje navazující magisterské studium, obor klasický zpěv, pod vedením pana Vladimíra Doležala, sólisty Národního divadla v Praze. Během studia plzeňské konzervatoře nastudovala titulní ženskou roli v Pergolesiho opeře Livietta e Tracollo, a při bakalářském studiu na pražské HAMU dostala příležitost se představit publiku jako Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě. V roce 2023 ji čeká role Hraběnky v opeře Figarova svatba v produkci Hudební akademie v Praze. Repertoár Olgy Koblížkové Novotné zahrnuje několik hudebních období od baroka až po soudobou hudbu.Účastnila se mnoha pěveckých kurzů jak v České republice (paní Gabriela Beňačková, prof. Ivan Kusnjer, prof. Magdaléna Hajossyová…), tak i v zahraničí (prof. Kristina Beck-Kukavčić -Hr/Fr, prof. Sarah Meredith- USA …).Získala několik ocenění na tuzemských i zahraničních pěveckých soutěžích ( např. 2. místo na pěvecké souteži pedagogických fakult v Ústí nad Labem, zlaté pásmo v pěvecké soutěži Lav Mirski v chorvatském Osijeku). V roce 2016 se dostala jako jediná Češka z dvousepadesáti účastníků do semifinálové padesátky na pěvecké soutěži Concorso lirico di Riccardo Zandonai v italské Riva del Garda. Koncertně působí po celé České republice i v zahraničí (Francie, Německo, Dánsko, Chorvatsko…).

Drahoslav Gric (*1985) pochází z malé vesnice Šošůvka v Moravském krasu. Po absolvování pětileté docházky na ZUŠ v Blansku nastoupil na konzervatoř Brno, kde ho v oboru varhany vyučoval prof. Zdeněk Nováček. Vystudoval pražskou HAMU pod vedením prof. Jaroslava Tůmy. Absolvoval řadu kurzů u významných varhaníků (L. F. Tagliavini, P. D. Peretti, A. Liebig, M. Sander, J. Gembalski, L. Ghielmi, H. Vogel, B. K. Bryndorf). V rámci programu Erasmus studoval v Berlíně u Paolo Crivellara. Účastnil se varhanních soutěží v Opavě (2004) a v Brně (2007), kde získal druhé ceny. Největším úspěchem bylo vítězství na mezinárodní varhanní soutěži Augusta Gottfrieda Rittera v německém Magdeburgu (2008). Působí jako liturgický varhaník v pražských chrámech. Zabývá se koncertní činností v ČR i v zahraničí (Slovensko, Německo, Francie, Portugalsko, Slovinsko, Čína) jako sólista i komorní hráč. Vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech (např. Olomouc, Praha, Pražské jaro). Pravidelně spolupracuje s předními českými orchestry (Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava aj.) a pěveckými sbory. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz