[english]

Pravidelné akce

Je čas sázet i čas trhat (Kazatel 3,2) Dvě nejvýznamnější akce pořádané Společností pro duchovní hudbu je Mezinárodní festival Duchovní hudby Svatováslavské slavnosti a Mezinárodní letní škola duchovní hudby Convivium, kterým jsou věnovány samostatné weby.

Každoročně na svátek sv. Jana Nepomuckého pořádáme ve spolupráci s řádem augustiniánů (sv. Tomáš) a křižovníků (sv. František) v den slavnosti zpívané chorální nešpory (u sv. Tomáše), jdeme průvodem přes Karlův most (a zpěvu zbožných písní a fanfár vytrubovaných z Mostecké věže), litanie k sv. Janu odzpíváme u sochy a akce končí slavným požehnáním a zpěvem "Bože, chválíme tebe" u sv. Františka. Je to taková klasika, začali jsme v roce 1990 a akce si vydobyla pevné místo v pražském poutním kalendáři.

Kolem svaté Cecilie pořádáme setkání chrámových muzikantů. Každý rok někde jinde, s mírně se obnovujícím programemem. Někdy je to více pracovní, jindy odborné, jindy zase spíše společenské.

Každé dva měsíce z nás vypadne jedno číslo časopisu pro duchovní hudbu Psalterium.

Každou poslední neděli v měsíci v 17 hodin se řada členů výboru i členů řadových účastní zpěvem na chorálních latinských kapitulních nešporách v katedrále sv. Víta. Není to sice akce naše, ale zpívají skoro jen SDHáci. Skupinka tradičních choralistů (a to už je nová generace, která začínala z ničeho v devadesátých letech) se v roce 2007 rozrostla o několik absolventů Convivia. Zahájili jsme i pravidelné zkoušky (v týdnu před akcí, sledujte aktuality), které vede Jiří Hodina.

Každé úterý se mohou na půdě SDH (ono je to spíš ve věži, než na půdě, viz foto vpravo) setkávat všichni, kdo si chtělí popovídat o duchovní hudbě a těžké službě chrámových hudebníků. Začátek v 17 hodin, konec, když odejde poslední. JiKu neodchází před 23. hodinou.
Informaci o tom, jak to proběhlo, najdete v sekci úterky.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 19.2. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby. Účinkují K.Brhlová-flétna, K.Grosslová a E.Ashumová-zpěv, M. Moudrý-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 11.12. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem dvanáctý koncert cyklu "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Jakub Koś - zpěv, Přemysl Kšica - varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.
Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 18.12. 2017 v 18 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby . Účinkují: přednáška a úvaha ekonoma T. Sedláčka, Linda Sítková – varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz