[english]

Pravidelné akce

Je čas sázet i čas trhat (Kazatel 3,2) Dvě nejvýznamnější akce pořádané Společností pro duchovní hudbu je Mezinárodní festival Duchovní hudby Svatováslavské slavnosti a Mezinárodní letní škola duchovní hudby Convivium, kterým jsou věnovány samostatné weby.

Každoročně na svátek sv. Jana Nepomuckého pořádáme ve spolupráci s řádem augustiniánů (sv. Tomáš) a křižovníků (sv. František) v den slavnosti zpívané chorální nešpory (u sv. Tomáše), jdeme průvodem přes Karlův most (a zpěvu zbožných písní a fanfár vytrubovaných z Mostecké věže), litanie k sv. Janu odzpíváme u sochy a akce končí slavným požehnáním a zpěvem "Bože, chválíme tebe" u sv. Františka. Je to taková klasika, začali jsme v roce 1990 a akce si vydobyla pevné místo v pražském poutním kalendáři.

Kolem svaté Cecilie pořádáme setkání chrámových muzikantů. Každý rok někde jinde, s mírně se obnovujícím programemem. Někdy je to více pracovní, jindy odborné, jindy zase spíše společenské.

Každé dva měsíce z nás vypadne jedno číslo časopisu pro duchovní hudbu Psalterium.

Každou poslední neděli v měsíci v 17 hodin se řada členů výboru i členů řadových účastní zpěvem na chorálních latinských kapitulních nešporách v katedrále sv. Víta. Není to sice akce naše, ale zpívají skoro jen SDHáci. Skupinka tradičních choralistů (a to už je nová generace, která začínala z ničeho v devadesátých letech) se v roce 2007 rozrostla o několik absolventů Convivia. Zahájili jsme i pravidelné zkoušky (v týdnu před akcí, sledujte aktuality), které vede Jiří Hodina.

Každé úterý se mohou na půdě SDH (ono je to spíš ve věži, než na půdě, viz foto vpravo) setkávat všichni, kdo si chtělí popovídat o duchovní hudbě a těžké službě chrámových hudebníků. Začátek v 17 hodin, konec, když odejde poslední. JiKu neodchází před 23. hodinou.
Informaci o tom, jak to proběhlo, najdete v sekci úterky.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 28. června 2021 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení. Účinkují: Veronika Karasova - zobcova flétna, Alžběta Mekotova - zpěv, Simona Valentov - zpěv, Daria Kassina - housle, Tereza Pelikánová - violoncello, Tomáš Müller - pozoun, Martin Moudrý – varhany, Zuzana Ambrošová – varhany. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Petr Čech – varhany, Alena Mazgajová – housle. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Přemysl Kšica – varhany, – soprán. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz