[english]

Skladatelská soutěž

Skladatelská soutěž 2015/16, 10.05.2016
Pod vedením administrátora soutěže Ondřeje Šmída se chystá posouzení a ocenění došlých skladeb porotou.

Výsledky skladatelské soutěže SDH - 2011, 07.09.2011
Počátkem tohoto roku vypsala Společnost pro soudobou hudbu anonymní skladatelskou soutěž na vytvoření nového mešního ordinária římskokatolického ritu v  českém jazyce. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 30.červen, svoje díla do ní poslalo 28 skladatelů.
Porota soutěže pracovala ve složení: Jan Maria Dobrodinský, Jan Grossmann, Jan Kalfus, Ivan Kurz, Jiří Laburda, Jan Málek, Jaroslav Krček. Odborným poradcem byl Josef Kšica, tajemníkem soutěže Vojtěch Mojžíš, oba členové výboru SDH.
Závěrečné zasedání členů poroty, které se uskutečnilo v Praze 26.8. rozhodlo ani první, ani druhou cenu neudělit, třetí cenu rovnocenně přiznat čtyřem soutěžním dílům, uvedeno v abecedním pořadí:
Jiří Hrubý: Mešní ordinárium
Bohuslav Korejs: Sedmá mše
Jiří Teml: České mešní ordinárium
Michal Worek: Ordinárium

Mezi autory těchto čtyř ordinárií pak bude rovným dílem i rozdělena celková finanční suma, stanovená pro oceněné autory. Pro zbývající soutěžní skladby, které se zúčastnily soutěže porota nestanovila žádné pořadí.
K proponovanému provedení tří vítězných ordinárií v  rámci standardních liturgických obřadů porota vybrala tyto tři skladby: Sedmou mši Bohuslava Korejse, České mešní ordinárium Jiřího Temla a Ordinárium Michala Worka.
Díla budou provedena pražskými chrámovými zpěváky o nedělích 9.10., 16.10. a 23.10. 2011 vždy v 18 hodin, ještě v rámci letošních Svatováclavských slavností. a to v kostele P. Marie Sněžné v Praze v rámci pravidelných nedělních bohoslužeb.
Tyto tři realizace budou faktickým završením soutěže, neboť teprve ony nabídnou skutečnou představu o tom, jak by se mohla soutěžní díla uplatnit v reálné liturgické praxi.
Zvláštní pozornost poroty vzbudila Missa angelica, op.116 Jana Meisla. Pro značnou interpretační náročnost, která se vymykala zadání soutěře, ji však nemohla ocenit. Výbor Společnosti pro duchovní hudbu pro tuto skladbu nalezne jiné vhodné uplatnění.
Notový zápis všech ordinárií, která byla do soutěže zaslána, bude uložen v archivu SDH. Veškerý tento materiál byl však i digitalizován a ve formátu PDF si jej můžete prostudovat níže.
K podrobnějšímu rozboru zaslaných skladeb a k  výsledkům soutěže se vrátíme v podzimních číslech časopisu Psalterium folia.

Jan Bernátek
Věra Čermáková
František Emmert
František Fiala
Viliam Graeffinger
Martin Gřiva
Václav Hálek
Petr Holiš
Martin Horyna
Jiří Hrubý
Petr Chaloupský
Evžen Kindler
Bohuslav Korejs
Petr Koronthály
Michaela Křižanovská
Jan Meisl
Judita Piknerová
Zdeněk Pololáník
Radek Rejšek
Karel Z. Růžička
Jiří Strejc
Jiří Strejc (2)
Ondřej Šárek
Jan V. Ševčík
Jiří Teml
Jan V. Vrkoč
Michal Worek

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. února 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Magdalena Heboussová - soprán, Petr Čech – varhany. Program: Ch. Widor, C. Franck, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9.ledna 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany. Program: G. Morandi, J.S. Bach, J.Ch. H. Rinck, J. Bret. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz