[english]

Externí akce podpořené SDH

Premiera duchovní opery
Náš dlouholetý spolupracovník Jan Fila píše:

Milí přátelé,
rád bych vás všechny pozval na dvě premiéry mé opery Stalo se Slovo na námět středověkých pašijových her. Premiéry se uskuteční v sobotu 17. a v neděli 18. května vždy od 20:30 v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici. Všechny vás moc rád uvidím!

Jan Fila
www.janfila.com
PS od JiKu:
1) Vstup zdarma 2) V tak pozdní hodinu je to proto, že k představení je třeba tma. druhá strana pozvánky druhá strana pozvánky druhá strana pozvánky

Absolventský koncert Hozy Fily
29. 2. 2008 měl absolventský koncert skladatel Jan Fila. Absolvoval Stabat Mater pro sóla, smíšený sbor, varhany a symonický orchestr. A pěkným Stabat Mater!
Pomohli jsme jemu i konzervatoři :-) a zaplatili sbor a profi nahrávku konceru. Info na Jan Fila.

Dny soudobé hudby 2007
Na hranici mezi podporou externí akce a spolupořadatelstvím. Každopádně díky této aktivitě zaujímá nyní duchovní hudba v rámci současné moderní arteficiální hudební scény místo důstojné.
Blíže o přehlídce na Blogu.

Vox 007
a před tím i 006 a 005 :-)
Podívejte se na web.

Spiritualfest 2007
a předtím i ročník 2005, 2006. Podívejte se sami na jeho web.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 21.10. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.Účinkují: Jan Bachtík – trubka, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

zde

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 4.11. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.Účinkují: Lenka Švehlíková –mezzosoprán, Irena Chřibková – varhany. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE Více

zde

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz