[english]

Ad hoc

Koncert v kostele Sv. Kateřiny duben
volný

Koncert v kostele Sv. Kateřiny duben
volný

volné

sv.Kateřina 21.9.2020
Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 21. září v 18,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkuje:

Markéta Böhmová - soprán,
Kamila Mazalová - alt,
Ondřej Holub - tenor,
Jaromír Nosek - bas,
Linda Sítková - varhany
komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha
Jiří Mátl - dirigent


PROGRAM:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756?–?1791)
Kyrie d moll
KV 341, pro smíšený sbor, orchestr a varhany
Laudamus te
z velké Mše c moll, KV 427, pro soprán sólo, orchestr a varhany
Missa C dur - Korunovační
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
KV 317, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
Joseph Haydn (1732?–?1809)
Te Deum, für die Kaiserin Marie Therese
Hob. XXIIIc:2, pro smíšený sbor, orchestr a varhany


Bach-Collegium Praha je soubor sestávající z komorního orchestru a sboru (celkem asi 40 účinkujících). Vznikl v roce 1982 a publiku se představil o rok později. Těžištěm zájmu ansámblu je interpretace duchovní hudby, zvláště pak kantát J.S.Bacha a díla starých českých mistrů Františka Xavera i Šimona Brixiho zejména jejich dosud neznámá díla, vzniklá spartací nově objevených skladeb. Stálé místo v programech zaujímají ovšem i duchovní díla J.Haydna, W.A.Mozarta, A.Dvořáka a dalších. K pravidelným pořadům patří vánoční koncerty, věnované české vánoční hudbě. Zakladatelem a dirigentem vokálně-instrumentálního souboru je Doc. Vladimír Novák, který od počátku cílevědomě vytvářel osobitý projev Bach-Collegia Praha, jehož členy jsou profesionální hudebníci i zdatní amatérští vokalisté. Spojuje je hluboký zájem o hudbu minulosti, jejíž hodnoty se snaží zprostředkovat svým posluchačům. Počínaje rokem 2007 předal Vladimír Novák vedení souboru Jiřímu Mátlovi, dlouholetému členu souboru a dále spolupracuje jako host na některých projektech. Bach-Collegium Praha koncertuje převážně v Pražských koncertních sálech a v pražských chrámech, ale i mimo Prahu.
Altistka Kamila Mazalová pochází z Ostravy, kde po studiu gymnázia a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě absolvovala Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový zpěv. V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod uměleckým vedením Václava Lukse uvádí zejména díla J. D. Zelenky. Rovněž je členkou Tiburtina ensemble (umělecká vedoucí Barbora Kabátková), který se zabývá interpretací středověké hudby. Jako sólistka těchto souborů vystoupila na prestižních festivalech Čech i Evropy a podílela se na vzniku mnoha CD. V současné době spolupracuje také se soubory Collegium Marianum (Praha), Capella Mariana (Praha), Ensemble Phoenix Munich (Mnichov) a Musica Aeterna (Bratislava). Ve spolupráci s Monikou Knoblochovou (cembalo, kladívkový klavír) uvádí zejména písňovou literaturu klasicistního a raně romantického období, v roce 2014 pro Český rozhlas společně natočily CD písní J. V. Tomáška. Jevištní operní příležitosti přicházely v produkcích Znojemského hudebního festivalu (J. Haydn: Svět na měsíci, A. Vivaldi: Dorilla in Tempe), NDM v Ostravě (A. Dvořák: Rusalka), ND Brno (B. Martinů: Juliette) a ND Praha (J. Zeyer: Radúz a Mahulena) nebo v rámci Collegia 1704 (Ch. W. Gluck: Le Cinesi).
Markéta Böhmová se narodila v Brně do hudební rodiny, začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka dětského sboru nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách (Japonsko, Velká Británie, Rakousko). Během svého studia na Pedagogické fakultě MU v Brně několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích a v roce 2014 pokračovala ve svém studiu i v zahraničí na státním konzervatoriu v italském Campobassu. V témže roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci. V roce 2018 úspěšně zakončila svá magisterská studia, pravidelně spolupracuje s mnoha orchestra. Své první divadelní zkušenosti získala díky Novému operetnímu studiu Brno, v roce 2016 debutovala v roli Servilie (La clemenza di Tito) v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Následovaly další role: Barena (Její pastorkyňa, ND Praha 2017), Servilie (koncertní verze La clemenza di Tito pod vedením Marka Minkowského, ND Praha 2018), Helena (Paris a Helena, Festival Zlatá pecka), Ilia (Idomeneo, DJKT 2019). V letošní sezóně 2019/2020 se představí hned v pěti nových rolích, jako První žínka (Rusalka, NDM), jako Pamina (Kouzelná flétna, ND Praha), jako Hraběnka (Figarova svatba, Slezské divadlo Opava), jako Marzelline (Fidelio, SOP) a jako Ottavie (Korunovace Poppey, DJKT).

Ondřej Holub dostal pěvecké základy od prof. Lenky Pištěcké, při studiu na Pražské konzervatoři od Valentina Prolata a Jiřího Kotouče. Zabývá se především interpretací staré hudby a to jak sólista, tak i ansámblový zpěvák. Pravidelně spolupracuje s většinou tuzemských souborů zabývajících se tímto žánrem – Collegium 1704, Schola Gregoriana Pragensis, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inegal, Ensemble Damian, The Czech Ensemble Baroque, Victoria Ensemble, Musica Florea. Jako sólista pravidelně spolupracuje i s řadou orchestrů (FOK, Filharmonie Hradec Králové, Jihočeská Filharmonie). S Collegiem 1704 si mimo jiné také zazpíval tenorový part v Bachově mši h-moll ve francouzském Vézelay. V letech 2013 - 2019 byl členem komorního sboru Martinů Voices, který se řadí mezi elitní interprety v oblasti hudby 20.století a soudobé. V roce 2018 zpíval s Pražským filharmonickým sborem při výročí sta let republiky v newyroské Carnegie Hall Mahlerovu 2.symfonii.
Basista Jaromír Nosek vystudoval nejprve sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze a poté zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kotouče a na Hudební fakultě AMU v Praze u Romana Janála a Kataríny Bachmannové. Absolvoval stipendijní stáže na Dartington International Summer School ve Velké Británii, Accademia Chigiana v italské Sieně a na Conservatorio Santa Cecilia v Římě. Spolupracuje s českými renomovanými orchestry a vokálními ansámbly, jako jsou Collegium 1704, Cappella Mariana, Musica Florea, Collegium Marianum, Symfonický orchestr Českého rozhlasu SOČR nebo Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, i s celou řadou souborů zahraničních. Jeho bohaté sólistické zkušenosti zahrnují spolupráci s dirigenty jako Václav Luks, José Cura, Stefano Montanari, Rudolf Lutz nebo Christophe Rousset. Účinkoval na mnoha mezinárodních hudebních festivalech - Pražské Jaro, Salzburger Festspiele aj. Opernímu publiku se představil doma i v zahraničí i jako mozartovský interpret v rolích Figara, Komtura či Sarastra. Podílel se na natáčení více než 30 CD, z nichž mnohá získala nominace a prestižní mezinárodní ocenění.
Linda Sítková pochází z Rožnova pod Radhoštěm, kde navštěvovala Základní uměleckou školu (Eva Průšová, Libuše Pavelčáková). Po maturitě na gymnáziu v roce 1999 nastoupila na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Hory. V letech 2003 – 2008 byla jeho posluchačkou na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 2005 do února 2009 byla posluchačkou Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka a pedagoga prof. Jona Laukvika. V roce 2012 úspěšně zakončila studium Solistenklasse u prof.J.Laukvika ve Stuttgartu a v roce 2013 završila svá studia na AMU v rámci doktorského studijního programu ve třídě Prof.J.Hory a získala titul Ph.D. ( téma disertační práce „Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945“).Je vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže „Opava 2000“ a nositelkou ceny Českého hudebního fondu. Dále získala 3. cenu na soutěži „Voříškův Vamberk“ (2001), 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži „Brno 2002“, 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži J.P.Sweelincka v Gdaňsku (2003) a v roce 2004 se stala absolutní vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže v německém Mülheimu. V roce 2005 získala 2.cenu na Mezinárodní soutěži o Bachovu cenu ve Wiesbaden. V roce 2006 se stala nositelkou Čestného uznání v soutěži Pražského jara. V roce 2007 se stala nositelkou ceny Jeana Langlaise na Mezinárodní varhanní soutěži v St.Albans (Anglie). V roce 2009 získala na téže soutěži jako jediný český účastník v historii od roku 1963 titul laureáta a 2. cenu v interpretaci. Pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí (vystoupila na Mezinárodním varhanním festivalu v Chartres (Francie), Naumburg (Německo), Edinburgh (Skotsko), Birmingham (Anglie), Stuttgart, Vídeň. Aktivně se účastnila mistrovských kurzů u předních pedagogů a interpretů varhanní literatury (E.Koimann, L.Lohmann, M.Sander, H.Vogel, A.Rössler, T.Mechler a další). Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní filharmonií,Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a dalšími symfonickými i komorními tělesy. Jako varhanice působí v Praze u sv. Prokopa a u sv. Jana na Skalce.
Jiří Mátl, sbormistr a dirigent Bach-Collegia Praha, patří mezi výrazné osobnosti sbormistrovského umění u nás. Pochází z rodiny s hudebními kořeny - jeho děd Ladislav Mátl byl uznávaným sbormistrem, varhaníkem a hudebním pedagogem, jeho strýc Ladislav Mátl vynikajícím zpěvákem, který mimo jiné dokonce s Bach-Collegiem Praha v minulém století jako sólový tenorista často spolupracoval Jiří Mátl studoval klasickou kytaru na ZUŠ Ilji Hurníka v Praze ve třídě Jiřího Dobeše. I přes velkou lásku k hudbě se ve svých studiích zaměřil na diametrálně odlišný směr - absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze a dodnes v této profesi zároveň se sbormistrovstvím aktivně působí. V roce 1998 vstoupil do souboru Bach-Collegium Praha nejprve jako člen sboru a v roce 2007, po odchodu dirigenta Vladimíra Nováka, převzal soubor v roli dirigenta, sbormistra a uměleckého vedoucího. Od roku 2016 je rovněž druhým sbormistrem celorepublikového smíšeného sboru Bohemiachor. Jako dirigent a sbormistr Bach-Collegia Praha uvedl s tímto souborem četná stěžejní díla duchovní sborové literatury autorů W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka a dalších. Pravidelně se pak zaměřuje na provádění kantát J. S. Bacha.

Maltézské nešpory07/10
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 16.10. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem desátý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: soubor Musica cum gaudio a smíšený sbor Local vocal, Martin Šmíd - varhany . Více zde. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Zkouška2

zkouška

Svatojánské slavnosti 2013
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ, ŘÁD SVATÉHO AUGUSTINA, A SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA OSLAVU SVÁTKU SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO DNE 16. KVĚTNA 2007 PROGRAM: 18.00 SLAVNÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ – KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA. 20.00 SLAVNOSTNÍ CHORÁLNÍ NEŠPORY – KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. PO NEŠPORÁCH SE KONÁ SLAVNOSTNÍ PRŮVOD K SOŠE SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA KARLOVĚ MOSTĚ. U SOCHY BUDOU LITANIE KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU.

SACRED HARP V PRAZE

První celodenní zpívání „Posvátné harfy“ v České republice26. - 27. listopadu v refektáři u sv. Jiljí (vchod z Jilské ulice)
Do Prahy přijedou „zpěváci Posvátné harfy“ z Německa, Irska, Polska, Velké Británie a Spojených států na první celodenní zívání. Pod vedením Alda Thomase Ceresy z New Yorku představí pražanům a všem nově příchozím tuto americkou tradici duchovního zpěvu.

Zpěv Posvátné harfy“ je unikátní nejstarší americká hudební tradice, která dnes představuje celosvětové modlitební společenství vytvořené na základě společného čtyřhlasého zpěvu specifických hymnů. Je to velmi demokratická tradice, zpívání bez dirigenta a bez nutnosti nějaké předchozí pěvecké zkušenosti. Zahraniční účastníci tohoto setkání nepřijedou předvádět nějakou historickou rekonstrukci, představí stále živou tradici tohoto zpěvu. Tento způsob modlitby zpěvem není spojen s žádnou konkrétní církví či denominací.

Vítán je každý, vstupné dobrovolné.

Podrobnější informace viz např. Wikipedia, fasola.org, YouTube.

Registrace účastníků na mailové adrese
Po registraci budou všem zájemcům zaslány přesné časy zpevu.
Kontakt: Błażej Matusiak OP, , toho času v Praze u Sv. Jiljí.

SEZNAM CHORÁLNÍCH NOT KE STAŽENÍ
Noty na starém webu:
Noty nešpor na neděli 24.2.08 (3. neděle postní cyklus A)
Noty nešpor na neděli 27.1.08 (3. neděle cyklus A)
Noty nešpor na neděli 28.10.07 (30. neděle cyklus C)
Noty nešpor na 24.6.07 (narození Jana Křtitele)
Noty nešpor na pátek 8.6.07 (výročí založení kapituly)
Noty nešpor na 27.5.07 (Seslání Ducha svatého)
Noty nešpor na 29.4.07
Noty nešpor na 25.3.07
Příslušné TeDeum na 25.3.07
Noty chorálních pašijí dle sv. Lukáše
Noty nešpor na 25.2.07
Noty nešpor na 28.1.07
Noty nešpor na sv. Mikuláše k Mikuláši 6.12.06
Noty nešpor na Krista Krále 26.11.06
Noty nešpor na neděli 29.10.06
Matousovy pašije pro květnou neděli cyklus A (2005, 2008 )
Gregoriánský chorál na národní pouti ke sv. Václavu v roce 2001
Chorál na sv. Václava 2003
Grego virtual:
Noty na 28.6.2009 (I.nešpory ze svátku sv. Petra a Pavla)
Noty na 26.9.2009 (26.neděle v mezidobí, cyklus B)
Noty na 16.5.2009 (Sv. Jan Nepomucký)
Noty na 29.3.2009 (5. neděle postní, cyklus B)
Noty na 22.2.2009 (7. neděle v mezidobí, cyklus B)
Noty na 27.4.2008 (6. nedělel velikonoční, cyklus A)
Noty na 29.6.2008 (slavnost sv. Petra a Pavla)
Noty na 26.10.2008 (30. neděle A)
Noty na 30.11.2008 (1. neděle adventní B)
Chorál v liturgii:
Oktáv velikonoční
Velikonoční sekvence
Pašije
Květná neděle - cyklus c, nešpory
2. neděle postní - cyklus c, nešpory
4. neděle během roku - c, nešpory
Missa VIII - De Angelis, kyriale
Strány Svaté Hory od roku 2010 – I. nešpory (stránky zde)
Křtu Páně
6. neděle v mezidobí
4. neděle postní
Neděle ve velikonočním oktávu
6. neděle velikonoční
13.května 2010. JE

Žehnání varhan ve Strašnicích, Cecilka
V sobotu 22.11.2008, v den památky sv. Cecílie patronky hudebníků požehná pan kardinál při mši svaté v 18 hod. nové varhany v kostele Neposkvněného početí Panny Marie v Praze – Strašnicích. Varhany jsou dvoumanuálové s deseti rejstříky a postavila je varhanářská firma Kánský – Brachtl, která se nedávno prezentovala v Praze novými varhanami v kostele sv. Markéty v Břevnově. Z varhan jsou konstruovány tak, že z nich lze vyjmout ucelenou část – pevní manuál – která pak slouží jako přenosný truhlový pozitiv. Po mši svaté představí jejich zvukové i technické možnosti známí varhaníci Přemysl a Josef Kšica na krátkém koncertě.

Je to letos naše (SDH-cká) forma oslavy našeho společného svátku. Všechny zájemce srdečně zveme. Na víc jsme se organizačně nezmohli. Jednak proto, že veškerá operativa, kterou máme k dispozici (Jaroslav Eliáš a Jiří Kub) byla plně absorbována touto akcí a současně probíhajícími vzdálenými přípravami grantů pro příští rok, jednak po relativně smutných zkušenostech z loňského setkání ve Chvalech (bylo to dobré, ale přes osobní účast pana kardinála přišli fakt jen ti, kteří měli opravdový zájem) jsme poněkud ztratili elán. Navíc simultánně probíhá VOX008 a původně jsme byli informováni, že téhož dne bude kolokvium „Hudba pražských kůrů ve 2.polovině 20. století“ pořádané Společností Josefa Hercla (bude sice později, ale kdo to má čuchat!).

Takže alespoň takhle: Varhany byly pořízeny péčí Společnosti pro duchovní hudbu a společnosti Psalterium s.r.o. Od 14 do 17 hodin bude pro širokou varhanickou veřejnost možnost na kůru ve Strašnicích si varhany osahat a vyptat se, bude tam k dispozici spolutvůrce a intonátor pan Brachtl, takže nebude skryto žádné tajemství.

Zde najdete brožurku k žehnání ve formátu PDF včetně programu následujícího koncertu.

Zdraví a zve

Jiří Kub

(viz též http://www.apha.cz/kardinal-vlk-pozehna-nove-varhany-ve-strasnicich/)

Rukověť nejen pro varhaníky
Autorství příručky patří společné liturgické komisi pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. A její členové a zejména předsedové se podepsali nejen pod text, ale i na textu, a to velmi významně.
Ale někdo to musel nejprve připravit, napsat nejprve Lineamenta, později Instrumentum Laboris, potom další 3 pracovní verze, nakonec to vysázet, zkorigovat, vytisknout a rozdat. A ten někdo byla společnost pro duchovní hudbu.
Kdo by to potřeboval v pdf, tak je to tady.

Svěcení komunitního centra Matky Terezy
Nevím, kdo z vás, chrámových muzikantů, kdy světil kostel :-) Mnohému se to v životě nepovede ani jednou. A není to z hlediska přípravy liturgie žádná legrace. Když se chystalo svěcení komunitného centra na Jižním Městě, pár dní před termínem se ukázalo, že farnost (pod tíhou dalších úkolů) na hudební přípravu opravdu nemá.
Úkol na sebe proto vzala SDH. Byl to týden domlouvání s ceremoniářem. Dále to stálo dva dny dovolené, dvě probdělé noci a 12.000 Kč za xerox.
Výsledkem byla namnožená brožura pro lid a ferman pro hudebníky na kůru. Uvádíme je v pdf, protože by se to mohlo někomu někdy hodit. Naštěstí se kostely jestě staví a světí.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. února 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Magdalena Heboussová - soprán, Petr Čech – varhany. Program: Ch. Widor, C. Franck, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9.ledna 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany. Program: G. Morandi, J.S. Bach, J.Ch. H. Rinck, J. Bret. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz