[english]

Ad hoc


Maltézské nešpory07/10
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 16.10. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem desátý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: soubor Musica cum gaudio a smíšený sbor Local vocal, Martin Šmíd - varhany . Více zde. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Zkouška2

zkouška

Svatojánské slavnosti 2013
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ, ŘÁD SVATÉHO AUGUSTINA, A SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA OSLAVU SVÁTKU SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO DNE 16. KVĚTNA 2007 PROGRAM: 18.00 SLAVNÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ – KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA. 20.00 SLAVNOSTNÍ CHORÁLNÍ NEŠPORY – KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. PO NEŠPORÁCH SE KONÁ SLAVNOSTNÍ PRŮVOD K SOŠE SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA KARLOVĚ MOSTĚ. U SOCHY BUDOU LITANIE KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU.

SACRED HARP V PRAZE

První celodenní zpívání „Posvátné harfy“ v České republice26. - 27. listopadu v refektáři u sv. Jiljí (vchod z Jilské ulice)
Do Prahy přijedou „zpěváci Posvátné harfy“ z Německa, Irska, Polska, Velké Británie a Spojených států na první celodenní zívání. Pod vedením Alda Thomase Ceresy z New Yorku představí pražanům a všem nově příchozím tuto americkou tradici duchovního zpěvu.

Zpěv Posvátné harfy“ je unikátní nejstarší americká hudební tradice, která dnes představuje celosvětové modlitební společenství vytvořené na základě společného čtyřhlasého zpěvu specifických hymnů. Je to velmi demokratická tradice, zpívání bez dirigenta a bez nutnosti nějaké předchozí pěvecké zkušenosti. Zahraniční účastníci tohoto setkání nepřijedou předvádět nějakou historickou rekonstrukci, představí stále živou tradici tohoto zpěvu. Tento způsob modlitby zpěvem není spojen s žádnou konkrétní církví či denominací.

Vítán je každý, vstupné dobrovolné.

Podrobnější informace viz např. Wikipedia, fasola.org, YouTube.

Registrace účastníků na mailové adrese
Po registraci budou všem zájemcům zaslány přesné časy zpevu.
Kontakt: Błażej Matusiak OP, , toho času v Praze u Sv. Jiljí.

SEZNAM CHORÁLNÍCH NOT KE STAŽENÍ
Noty na starém webu:
Noty nešpor na neděli 24.2.08 (3. neděle postní cyklus A)
Noty nešpor na neděli 27.1.08 (3. neděle cyklus A)
Noty nešpor na neděli 28.10.07 (30. neděle cyklus C)
Noty nešpor na 24.6.07 (narození Jana Křtitele)
Noty nešpor na pátek 8.6.07 (výročí založení kapituly)
Noty nešpor na 27.5.07 (Seslání Ducha svatého)
Noty nešpor na 29.4.07
Noty nešpor na 25.3.07
Příslušné TeDeum na 25.3.07
Noty chorálních pašijí dle sv. Lukáše
Noty nešpor na 25.2.07
Noty nešpor na 28.1.07
Noty nešpor na sv. Mikuláše k Mikuláši 6.12.06
Noty nešpor na Krista Krále 26.11.06
Noty nešpor na neděli 29.10.06
Matousovy pašije pro květnou neděli cyklus A (2005, 2008 )
Gregoriánský chorál na národní pouti ke sv. Václavu v roce 2001
Chorál na sv. Václava 2003
Grego virtual:
Noty na 28.6.2009 (I.nešpory ze svátku sv. Petra a Pavla)
Noty na 26.9.2009 (26.neděle v mezidobí, cyklus B)
Noty na 16.5.2009 (Sv. Jan Nepomucký)
Noty na 29.3.2009 (5. neděle postní, cyklus B)
Noty na 22.2.2009 (7. neděle v mezidobí, cyklus B)
Noty na 27.4.2008 (6. nedělel velikonoční, cyklus A)
Noty na 29.6.2008 (slavnost sv. Petra a Pavla)
Noty na 26.10.2008 (30. neděle A)
Noty na 30.11.2008 (1. neděle adventní B)
Chorál v liturgii:
Oktáv velikonoční
Velikonoční sekvence
Pašije
Květná neděle - cyklus c, nešpory
2. neděle postní - cyklus c, nešpory
4. neděle během roku - c, nešpory
Missa VIII - De Angelis, kyriale
Strány Svaté Hory od roku 2010 – I. nešpory (stránky zde)
Křtu Páně
6. neděle v mezidobí
4. neděle postní
Neděle ve velikonočním oktávu
6. neděle velikonoční
13.května 2010. JE

Žehnání varhan ve Strašnicích, Cecilka
V sobotu 22.11.2008, v den památky sv. Cecílie patronky hudebníků požehná pan kardinál při mši svaté v 18 hod. nové varhany v kostele Neposkvněného početí Panny Marie v Praze – Strašnicích. Varhany jsou dvoumanuálové s deseti rejstříky a postavila je varhanářská firma Kánský – Brachtl, která se nedávno prezentovala v Praze novými varhanami v kostele sv. Markéty v Břevnově. Z varhan jsou konstruovány tak, že z nich lze vyjmout ucelenou část – pevní manuál – která pak slouží jako přenosný truhlový pozitiv. Po mši svaté představí jejich zvukové i technické možnosti známí varhaníci Přemysl a Josef Kšica na krátkém koncertě.

Je to letos naše (SDH-cká) forma oslavy našeho společného svátku. Všechny zájemce srdečně zveme. Na víc jsme se organizačně nezmohli. Jednak proto, že veškerá operativa, kterou máme k dispozici (Jaroslav Eliáš a Jiří Kub) byla plně absorbována touto akcí a současně probíhajícími vzdálenými přípravami grantů pro příští rok, jednak po relativně smutných zkušenostech z loňského setkání ve Chvalech (bylo to dobré, ale přes osobní účast pana kardinála přišli fakt jen ti, kteří měli opravdový zájem) jsme poněkud ztratili elán. Navíc simultánně probíhá VOX008 a původně jsme byli informováni, že téhož dne bude kolokvium „Hudba pražských kůrů ve 2.polovině 20. století“ pořádané Společností Josefa Hercla (bude sice později, ale kdo to má čuchat!).

Takže alespoň takhle: Varhany byly pořízeny péčí Společnosti pro duchovní hudbu a společnosti Psalterium s.r.o. Od 14 do 17 hodin bude pro širokou varhanickou veřejnost možnost na kůru ve Strašnicích si varhany osahat a vyptat se, bude tam k dispozici spolutvůrce a intonátor pan Brachtl, takže nebude skryto žádné tajemství.

Zde najdete brožurku k žehnání ve formátu PDF včetně programu následujícího koncertu.

Zdraví a zve

Jiří Kub

(viz též http://www.apha.cz/kardinal-vlk-pozehna-nove-varhany-ve-strasnicich/)

Rukověť nejen pro varhaníky
Autorství příručky patří společné liturgické komisi pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. A její členové a zejména předsedové se podepsali nejen pod text, ale i na textu, a to velmi významně.
Ale někdo to musel nejprve připravit, napsat nejprve Lineamenta, později Instrumentum Laboris, potom další 3 pracovní verze, nakonec to vysázet, zkorigovat, vytisknout a rozdat. A ten někdo byla společnost pro duchovní hudbu.
Kdo by to potřeboval v pdf, tak je to tady.

Svěcení komunitního centra Matky Terezy
Nevím, kdo z vás, chrámových muzikantů, kdy světil kostel :-) Mnohému se to v životě nepovede ani jednou. A není to z hlediska přípravy liturgie žádná legrace. Když se chystalo svěcení komunitného centra na Jižním Městě, pár dní před termínem se ukázalo, že farnost (pod tíhou dalších úkolů) na hudební přípravu opravdu nemá.
Úkol na sebe proto vzala SDH. Byl to týden domlouvání s ceremoniářem. Dále to stálo dva dny dovolené, dvě probdělé noci a 12.000 Kč za xerox.
Výsledkem byla namnožená brožura pro lid a ferman pro hudebníky na kůru. Uvádíme je v pdf, protože by se to mohlo někomu někdy hodit. Naštěstí se kostely jestě staví a světí.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 19.2. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby. Účinkují K.Brhlová-flétna, K.Grosslová a E.Ashumová-zpěv, M. Moudrý-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 11.12. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem dvanáctý koncert cyklu "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Jakub Koś - zpěv, Přemysl Kšica - varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.
Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 18.12. 2017 v 18 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby . Účinkují: přednáška a úvaha ekonoma T. Sedláčka, Linda Sítková – varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz