[english]

Ad hocKoncert duchovní hudby se koná v pondělí 30. dubna 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Robert Hugo – varhany. Projekt probíhá za podpory Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný.

Robert Hugo - titulární varhaník kostela Nejsvětějšího Salvátora (od r. 1990), koordinátor hudebních aktivit v Akademické farnosti a také vedoucí souboru Capella Regia Praha, doktorand Masarykovy univerzity v Brně - je již léta považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství (jako sólista a dirigent) s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně – teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz. Hudbě se začal profesionálně věnovat po absolutoriu přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Ukončil studium hudební teorie na hudební fakultě Akademie musických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla. Za své nejdůležitější učitele a vzory v oblasti staré hudby považuje Marcina Szczycinského, uměleckého vedoucího Bornus Consort Warszawa a Dr. Holgera Eichhorna, zakladatele a uměleckého vedoucího souboru Musicalische Compagney Berlín. Spolupracoval s mezinárodně uznávanými soubory jako Musicalische Compagney Berin, Pro Cantione Antiqua London, Bornus Consort Warszawa a sólisty jako Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Jiří Stivín. Působil jako dirigent Janáčkova divadla v Brně. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti. Koncertuje v mnoha Evropských zemích, především ale v Čechách, Německu a Polsku. Robert Hugo je znám svou výzkumnou prací na poli české a jihoněmecké barokní hudby. Přednáší a publikuje na toto téma. Vyvrcholením této činnosti je řada objevů a novodobých premiér děl barokních mistru jako J.D.Zelenka, G.Carissimi a Adam Michna z Otradovic. MICHAELA ŠRŮMOVÁ Narodila se v Praze a vystudovala sólový zpěv na pražské Státní konzervatoři pod vedením prof. Olgy Jirákové. Během studia absolvovala Letní mistrovské interpretační kurzy staré hudby ve Val-ticích na Moravě u britského prof. Jamese Griffetha. Po studiích se úspěšně zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Emmy Destinnové v Českých Bu-dějovicích. Úspěšně absolvovala mistrovské kurzy argentinského tenoristy José Cury. Stala se pravidelným hostem Koncertního jednatelství FOK, s nímž se mimo jiné zúčastnila live nahrávky obnovené české premiéry Gluckovy opery Ezio v roli Císaře Valentiniána. Úspěšně ztvárnila roli kněžny Drahomíry ve světové premiéře Oratoria Svatý Václav skladate-le Martina Kumžáka. Pravidelně navštěvuje renomované hudební festivaly po celé České republice, na nichž se představila na mnoha koncertech i operních představeních. V zahraničí pak koncertovala v Německu, Francii, Švédsku, Japonsku, Egyptě, Polsku a na Slovensku.V rámci své hudební činnosti spolupracovala, mimo jiné, s dirigenty jako je H.Rilling, O.Dohnányi, J.Talich, T.Netopil, R.Válek, Z.Müller, V.Luks, P.Vronský, A.Scarano, M.Štryncl, V.Spurný a s významnými hudebními tělesy ja-ko Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, Český národní symfonický or-chestr, Filharmonie Bohuslava Martinů a další. Pro Národní divadlo v Praze nastudovala role v operách, L.Janáček: Její pastorkyňa, W.A.Mozart: Ido-méneo, L.Janáček: Káťa Kabanová, A.Dvořák: Rusalka, B.Britten: Gloria-na, L.Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Úspěšně hostovala v Divadle J.K.Tyla v Plzni v nastudování opery O.Nikolaie - Veselé paničky windsor-ské v roli Anny Reich. Rovněž v současnosti účinkuje v legendárním praž-ském Studiu Ypsilon v hudební komedii Sežeňte Mozarta na motivy Kou-zelné flétny W.A.Mozarta v roli Paminy.

Maltézské nešpory07/10
V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 16.10. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem desátý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: soubor Musica cum gaudio a smíšený sbor Local vocal, Martin Šmíd - varhany . Více zde. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Zkouška2

zkouška

Svatojánské slavnosti 2013
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ, ŘÁD SVATÉHO AUGUSTINA, A SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA OSLAVU SVÁTKU SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO DNE 16. KVĚTNA 2007 PROGRAM: 18.00 SLAVNÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ – KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA. 20.00 SLAVNOSTNÍ CHORÁLNÍ NEŠPORY – KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. PO NEŠPORÁCH SE KONÁ SLAVNOSTNÍ PRŮVOD K SOŠE SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA KARLOVĚ MOSTĚ. U SOCHY BUDOU LITANIE KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU.

SACRED HARP V PRAZE

První celodenní zpívání „Posvátné harfy“ v České republice26. - 27. listopadu v refektáři u sv. Jiljí (vchod z Jilské ulice)
Do Prahy přijedou „zpěváci Posvátné harfy“ z Německa, Irska, Polska, Velké Británie a Spojených států na první celodenní zívání. Pod vedením Alda Thomase Ceresy z New Yorku představí pražanům a všem nově příchozím tuto americkou tradici duchovního zpěvu.

Zpěv Posvátné harfy“ je unikátní nejstarší americká hudební tradice, která dnes představuje celosvětové modlitební společenství vytvořené na základě společného čtyřhlasého zpěvu specifických hymnů. Je to velmi demokratická tradice, zpívání bez dirigenta a bez nutnosti nějaké předchozí pěvecké zkušenosti. Zahraniční účastníci tohoto setkání nepřijedou předvádět nějakou historickou rekonstrukci, představí stále živou tradici tohoto zpěvu. Tento způsob modlitby zpěvem není spojen s žádnou konkrétní církví či denominací.

Vítán je každý, vstupné dobrovolné.

Podrobnější informace viz např. Wikipedia, fasola.org, YouTube.

Registrace účastníků na mailové adrese
Po registraci budou všem zájemcům zaslány přesné časy zpevu.
Kontakt: Błażej Matusiak OP, , toho času v Praze u Sv. Jiljí.

SEZNAM CHORÁLNÍCH NOT KE STAŽENÍ
Noty na starém webu:
Noty nešpor na neděli 24.2.08 (3. neděle postní cyklus A)
Noty nešpor na neděli 27.1.08 (3. neděle cyklus A)
Noty nešpor na neděli 28.10.07 (30. neděle cyklus C)
Noty nešpor na 24.6.07 (narození Jana Křtitele)
Noty nešpor na pátek 8.6.07 (výročí založení kapituly)
Noty nešpor na 27.5.07 (Seslání Ducha svatého)
Noty nešpor na 29.4.07
Noty nešpor na 25.3.07
Příslušné TeDeum na 25.3.07
Noty chorálních pašijí dle sv. Lukáše
Noty nešpor na 25.2.07
Noty nešpor na 28.1.07
Noty nešpor na sv. Mikuláše k Mikuláši 6.12.06
Noty nešpor na Krista Krále 26.11.06
Noty nešpor na neděli 29.10.06
Matousovy pašije pro květnou neděli cyklus A (2005, 2008 )
Gregoriánský chorál na národní pouti ke sv. Václavu v roce 2001
Chorál na sv. Václava 2003
Grego virtual:
Noty na 28.6.2009 (I.nešpory ze svátku sv. Petra a Pavla)
Noty na 26.9.2009 (26.neděle v mezidobí, cyklus B)
Noty na 16.5.2009 (Sv. Jan Nepomucký)
Noty na 29.3.2009 (5. neděle postní, cyklus B)
Noty na 22.2.2009 (7. neděle v mezidobí, cyklus B)
Noty na 27.4.2008 (6. nedělel velikonoční, cyklus A)
Noty na 29.6.2008 (slavnost sv. Petra a Pavla)
Noty na 26.10.2008 (30. neděle A)
Noty na 30.11.2008 (1. neděle adventní B)
Chorál v liturgii:
Oktáv velikonoční
Velikonoční sekvence
Pašije
Květná neděle - cyklus c, nešpory
2. neděle postní - cyklus c, nešpory
4. neděle během roku - c, nešpory
Missa VIII - De Angelis, kyriale
Strány Svaté Hory od roku 2010 – I. nešpory (stránky zde)
Křtu Páně
6. neděle v mezidobí
4. neděle postní
Neděle ve velikonočním oktávu
6. neděle velikonoční
13.května 2010. JE

Žehnání varhan ve Strašnicích, Cecilka
V sobotu 22.11.2008, v den památky sv. Cecílie patronky hudebníků požehná pan kardinál při mši svaté v 18 hod. nové varhany v kostele Neposkvněného početí Panny Marie v Praze – Strašnicích. Varhany jsou dvoumanuálové s deseti rejstříky a postavila je varhanářská firma Kánský – Brachtl, která se nedávno prezentovala v Praze novými varhanami v kostele sv. Markéty v Břevnově. Z varhan jsou konstruovány tak, že z nich lze vyjmout ucelenou část – pevní manuál – která pak slouží jako přenosný truhlový pozitiv. Po mši svaté představí jejich zvukové i technické možnosti známí varhaníci Přemysl a Josef Kšica na krátkém koncertě.

Je to letos naše (SDH-cká) forma oslavy našeho společného svátku. Všechny zájemce srdečně zveme. Na víc jsme se organizačně nezmohli. Jednak proto, že veškerá operativa, kterou máme k dispozici (Jaroslav Eliáš a Jiří Kub) byla plně absorbována touto akcí a současně probíhajícími vzdálenými přípravami grantů pro příští rok, jednak po relativně smutných zkušenostech z loňského setkání ve Chvalech (bylo to dobré, ale přes osobní účast pana kardinála přišli fakt jen ti, kteří měli opravdový zájem) jsme poněkud ztratili elán. Navíc simultánně probíhá VOX008 a původně jsme byli informováni, že téhož dne bude kolokvium „Hudba pražských kůrů ve 2.polovině 20. století“ pořádané Společností Josefa Hercla (bude sice později, ale kdo to má čuchat!).

Takže alespoň takhle: Varhany byly pořízeny péčí Společnosti pro duchovní hudbu a společnosti Psalterium s.r.o. Od 14 do 17 hodin bude pro širokou varhanickou veřejnost možnost na kůru ve Strašnicích si varhany osahat a vyptat se, bude tam k dispozici spolutvůrce a intonátor pan Brachtl, takže nebude skryto žádné tajemství.

Zde najdete brožurku k žehnání ve formátu PDF včetně programu následujícího koncertu.

Zdraví a zve

Jiří Kub

(viz též http://www.apha.cz/kardinal-vlk-pozehna-nove-varhany-ve-strasnicich/)

Rukověť nejen pro varhaníky
Autorství příručky patří společné liturgické komisi pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. A její členové a zejména předsedové se podepsali nejen pod text, ale i na textu, a to velmi významně.
Ale někdo to musel nejprve připravit, napsat nejprve Lineamenta, později Instrumentum Laboris, potom další 3 pracovní verze, nakonec to vysázet, zkorigovat, vytisknout a rozdat. A ten někdo byla společnost pro duchovní hudbu.
Kdo by to potřeboval v pdf, tak je to tady.

Svěcení komunitního centra Matky Terezy
Nevím, kdo z vás, chrámových muzikantů, kdy světil kostel :-) Mnohému se to v životě nepovede ani jednou. A není to z hlediska přípravy liturgie žádná legrace. Když se chystalo svěcení komunitného centra na Jižním Městě, pár dní před termínem se ukázalo, že farnost (pod tíhou dalších úkolů) na hudební přípravu opravdu nemá.
Úkol na sebe proto vzala SDH. Byl to týden domlouvání s ceremoniářem. Dále to stálo dva dny dovolené, dvě probdělé noci a 12.000 Kč za xerox.
Výsledkem byla namnožená brožura pro lid a ferman pro hudebníky na kůru. Uvádíme je v pdf, protože by se to mohlo někomu někdy hodit. Naštěstí se kostely jestě staví a světí.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9.3. 2020 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.Účinkují: Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 30. března 2020 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Stanislav Šurín – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.2. 2020 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.Účinkují: Olga Koblížková – soprán Drahoslav Gric – varhany. Více

zde

.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz