[english]

Varhanní nešpory červen

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 10. června 2024 od 18.00 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují:
Dechový oktet Pražské konzervatoře „Oktkoťátka“, Malý a velký žesťový soubor Gymnázia a hudební školy hl.m. Prahy.

Dirigují Pavel Tylšar a Michal Reiser.

Program:

Georg.Friedrich Händel: Canticorum Iubilo
(1685 – 1759)
Johanes Sebastian Bach: Choral BWV 271
(1685 – 1750)
Antonio Lotti: Regina Coeli
(1667 – 1740)
J.A.Garcia: Ecce Panis Spirituál - Let Us Break
Spirituál - My Lord
Spirituál - Great Day
Malý žesťový soubor GMHŠ
Antonín Dvořák: Serenáda d moll pro dechové nástroje
(1841 – 1904)
Tempo di Marcia - Finale, Allegro molto
Wolfgang Amadeus Mozart:Serenáda Es dur pro dechový oktet
(1756 – 1791) Allegro maestoso - Menuetto - Adagio - Menuetto - Allegro
Dechový oktet Pražské konzervatoře "Oktkoťátka"
John Dowland: Allemande
(1563 – 1626)
F.Biebel: Ave Maria
Velký žesťový soubor GMHŠ

Žesťový soubor GMHŠ pravidelně vystupuje na školních koncertech v sále Martinů a je častým hostem koncertů v pražské Lucerně. Vystupuje také při slavnostních příležitostech na Magistrátu hl.m. Prahy, zřizovatele školy.
Pavel Tylšar se narodil 1964 ve Zlíně.Studoval na konzervatoři v Praze u prof.F.X.Thuriho a na HAMU v Praze u prof. L.Ježové.. V letech 1985-1999 působil v Pražském komorním orchestru.Od roku 1999 je členem orchestru ND a současně od roku 1991 pravidelně vystupuje s orchestrem Solistes Européens de Luxembourg. Jako sólista vystupoval s orchestrem FOK,Filharmonií B.Martinů ve Zlíně a s Filharmonií v Plzni,se kterou nahrál řadu rozhlasových snímků. Od roku 1997 pedagogicky působí na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a od roku 2004 na Konzervatoři v Praze,kde je vedoucím učitelem oboru hry na hoboj. V současné době také vyučuje na JAMU v Brně.


Michal Reiser vystudoval hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK ve třídě Prof. Miroslava Košlera. Pracuje jako učitel hudby. Je hlavním sbormistrem Salvátorské scholy, vede ženský komorní sbor Collegium pro Cantare. Ve volných chvílích se věnuje hře na trombon a zobcovou flétnu.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz