[english]

Varhanní nešpory únor

Malt. nešpory únor 2024 V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 12. února 2024 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Veronika Hádková - hoboj
Miroslav Pšenička – varhany

Program:

František Xaver Brixi (1732-1771): Preludium C dur
Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813): Fuga C dur
František Xaver Thuri (1939-2019): Fantasia tristis
Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742): Toccata C dur
Jan Zach (1713-1773): Fuga a moll
Miroslav Pšenička (1974): Sonata pro hoboj a varhany
Jan Křtitel Kuchař (1751-1829): Andante a moll, Fantasie d moll
Volná improvizace pro varhany a hoboj na téma písně J. A. Komenského „Soudce všeho světa Bože“
František Xaver Brixi: Preludium F dur


Veronika Hádková vystudovala hru na hoboj na pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho.Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pod vedením prof. M.Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí sřadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes ad.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty ad.).Od roku 2004 působí také jako hudební pedagog a od ledna roku 2012 je sbormistryní souboru Čeští madrigalisté.

Miroslav Pšenička vystudoval hru na varhany na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a hru na trubku na Pražské konzervatoři. Působil 10 let jako varhaník a sbormistr v premonstrátském klášteře v Milevsku a vyučoval na konzervatoři v Českých Budějovicích i v Praze. V roce 2002 se stal ředitelem kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a byl pověřen péčí o církevní hudbu v plzeňské diecézi. Nyní zastává funkci regenschoriho u sv. Antonína v Praze-Holešovicích.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz