[english]

Varhanní nešpory listopad

Malt. nešpory listopad 2023 V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 6. listopadu 2023 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Hana Žárová - soprán
Edita Adlerová - mezzosoprán
Martin Maxmilian Kaiser -varhany
Program:

Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951)
Vánoční elegie
Ave Maria
Ukolébavka As dur
Zpěvy duchovní, řada I. (výběr)
Hříšní právem slujem
Jezu žití duše moji
Miletínský menuet
Píseň ku blahoslavené Anežce Přemyslovně
Otče náš
Humoreska
O salutaris hostia
Tribulationes cordis mei
Svatební pochod alla Händel

Hana Žárová vyrůstala v Mariánských Lázních, kde začala sbírat první hudební zkušenosti na ZUŠ F. Chopina (zpěv, violoncello). V roce 1996 byla přijata na konzervatoř v Plzni, obor klasický zpěv, do třídy renomované profesorky Ludmily Kotnauerové. V roce 2003 úspěšně složila přijímací zkoušky na Akademii múzických umění v Praze, kde pokračovala ve studiu pod vedením doc. Libuše Márové. Téhož roku byla také přijata do operního sboru Státní opery Praha. Během studií bohatě koncertovala a účastnila se řady mistrovských pěveckých kurzů a soutěží. V roce 2009 zakončila svá studia na AMU magisterským koncertem v rámci orchestrálního cyklu „Ti nejlepší“. V letech 1996–2019 působila jako zpěvačka a hráčka na violu da gamba ve vokálně-instrumentálním souboru Musica dolce, který se zabýval interpretací renesanční a barokní hudby. Se souborem podnikla úspěšné turné v Čechách i v zahraničí (Francie, Slovensko, Německo), vystoupila v rámci mezinárodních festivalů, např. „Mitte Europa“ (2010, 2012), „Ars antiqua europae in via gothica“ (2010). V roce 2014 se zhostila sólového partu v Magnificat in D Jana Dismase Zelenky na koncertním turné na Kypru. Nyní se věnuje zejména koncertní činnosti v oblasti duchovní hudby, pořádá sólové recitály, působí v komorním souboru Trio Pragensis Od roku 2006 vyučuje na ZUŠ Jižní Město a v letech 2018-2020 působila na Konzervatoři Jana Deyla v Praze.

Edita Adlerová vystudovala konzervatoř v Pardubicích. V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen v divadle J. K. Tyla v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery. Je držitelkou ceny Českého hudebního fondu. Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. 5 let byla sólistkou divadla Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii. Věnuje se převážně koncertní činnosti – zpívá sólové party oratorií s orchestry, účinkuje i v programech s komorním obsazením. Je členkou Originálního hudebního divadla Praha, kde se již po řadu let věnuje interpretaci díla Antonína Dvořáka. Společně se sopranistou Annou Hlavenkovou založila soubor Canto Dolce, který se zaměřuje na barokní hudbu. Vytváří autorské moderované hudební projekty, jako například „Ave Maria“ nebo „George Gershwin – Muž, který neodešel“. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská nocturna. Spolupracuje s nejznámějšími českými orchestry - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Barocco sempre giovane, Státní filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Moravská filharmonie Olomouc, Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice a předními dirigenty - Serge Baudo, Petr Altrichter, Leonardo Martinez, Jaroslav Krček, Charles Olivieri-Munroe, Jiří Petrdlík, Miriam Němcová, Jan Kučera, Leoš Svárovský, Petr Vronský. V komorních projektech permanentně spolupracuje s vynikajícími umělci. Spolupodílela se na několika CD. Každoročně koncertuje s vynikajícím Orchestre Philharmonique de Prague, Geneva Production. Její interpretaci mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Lotyšsku, Moldávii, Španělsku, Maroku, Gruzii, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech.

Martin Maxmilian Kaiser (*1983) vystudoval po absolutoriu litoměřického gymnázia Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor organická chemie a farmakochemie. Dále pokračoval v doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které úspěšně zakončil získáním titulu Ph.D. Hudbě se aktivně věnuje od šesti let. Klavír studoval nejdříve v ZUŠ Litoměřice u Milady Husákové, později soukromě pod vedením prof. Věry Vlkové na konzervatoři v Teplicích. Na varhany hraje od sedmnácti let. Hru na královský nástroj studoval nejdříve v ZUŠ Litoměřice pod vedením Jitky Neužilové, dále soukromě v Praze u MgA. Petra Rajnohy, Ph.D. a prof. Jaroslava Tůmy. Taktéž navštěvoval hodiny varhanní improvizace u strahovského regenschoriho Vladimíra Roubala. Pravidelně koncertuje u nás i za hranicemi (Holandsko, Německo, Litva, Gruzie, Arménie atd.). Činný je hlavně v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze, kde pořádá pravidelné varhanní koncerty na historických varhanách Emanuela Štěpána Petra z roku 1912. Dále působí příležitostně i jako liturgický varhaník v řadě farností na Děčínsku a Valašsku. Spolupracuje také s vynikajícími umělci: sopranistka Ludmila Vernerová, mezzo-sopranistka Edita Adlerová, trumpetisté Jan Verner a František Svejkovský, violoncellista Marek Novák (člen České filharmonie) atd. Své vzdělání si pravidelně doplňuje na mezinárodních varhanní kurzech. V rámci své hudebně-badatelské činnosti se dlouhodobě hluboce zabývá životem a dílem našeho největšího varhanního virtuosa první poloviny 20. století Bedřicha Antonína Wiedermanna, o němž v nedávné době dokončil první knižní monografii s názvem Bedřich Antonín Wiedermann – Česká varhanní legenda (2022).


Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz