[english]

Varhanní nešpory červen-zahrada

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 12. června 2023 od 18.00 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Program:

Malý žesťový soubor GMHŠ
Spiritual: Abide with me
E.Garcia: Ecce Panis
Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Choral BWV 271
Spiritual: Let us break

Collegium Instrumentale
Charles Gounod(1818 – 1893): Malá symfonie pro dechové nástroje
Adagio-Allegretto, Adagio, Scherzo

Velký žesťový soubor GMHŠ
John Dowland (1563 – 1626): Mr.George Whitehead Alman
Giulio Caccini(1551 – 1618): Ave Maria
Antonio Lotti (1667 – 1740): Regina Coeli
Spiritual: Deep River
Ludovice Grossi da Viadana(1560 – 1627): La Fiorentina

Dechové okteto Pražské konzervatoře Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Oktet Es Dur, op. 103
Allegro, Andante, Menuetto, Finale-Presto


Žesťový soubor GMHŠ pravidelně vystupuje na školních koncertech v sále Martinů a je častým hostem koncertů v pražské Lucerně. Vystupuje také při slavnostních příležitostech na Magistrátu hl.m. Prahy, zřizovatele školy.

Pavel Tylšar se narodil 1964 ve Zlíně.Studoval na konzervatoři v Praze u prof.F.X.Thuriho a na HAMU v Praze u prof. L.Ježové. V letech 1985-1999 působil v Pražském komorním orchestru.Od roku 1999 je členem orchestru ND a současně od roku 1991 pravidelně vystupuje s orchestrem Solistes Européens de Luxembourg. Jako sólista vystupoval s orchestrem FOK,Filharmonií B.Martinů ve Zlíně a s Filharmonií v Plzni,se kterou nahrál řadu rozhlasových snímků. Od roku 1997 pedagogicky působí na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a od roku 2004 na Konzervatoři v Praze, kde je vedoucím učitelem oboru hry na hoboj. V současné době také vyučuje na JAMU v Brně.

Michal Reiser vystudoval hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK ve třídě Prof. Miroslava Košlera. Pracuje jako učitel hudby. Je hlavním sbormistrem Salvátorské scholy, vede ženský komorní sbor Collegium pro Cantare. Ve volných chvílích se věnuje hře na trombon a zobcovou flétnu.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz