[english]

Varhjanní nešpory leden 2023

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 9. ledna 2023 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany

Program:

Giovanni Morandi: Sonáta B dur pro 4 ruce
(1777 – 1856)
Johann Sebastian Bach: Fantasie a fuga c moll BWV 537 (P. Salvová)
(1685-1750)
Ludvík van Beethoven:
(1770-1827)
Adagio pro flétnové hodiny pro 4 ruce WoO 33
Johann Christian Rinck:
(1770-1846)
Variace na vánoční píseň „Ah, vous dirai-je, Maman“, op. 90
(J. Rotrekl)
Julien Bret: Sonate parisienne pro 4 ruce
(1974) Bez označení - Andante – Valse

Pavla Salvová, roz. Bočková, pochází ze Svitav z hudební rodiny. Na klavír a varhany začala hrát nejdříve pod vedením svého otce, ve studiu varhan potom dále pokračovala u MgA Ireny Chřibkové v Praze. Byla přijata na Royal Academy of Music v Londýně do třídy prof. Susan Landale, kde také obdržela stipendium. V Londýně Pavla působila jako regenschori v Christ Church, Crouch End. Obdržela dvě první ceny v interpretačních soutěžích (Henry Richards Prize, Eric Thiman Prize). Později studovala na HAMU v Praze u MgA Josefa Popelky. Účastnila se interpretačních kurzů s významnými osobnostmi jako Lionel Rogg, Daniel Roth, Stefan Engels, Bine Bryndorf. Vystoupila na koncertech v Londýně, Leicesteru, Croydonu, Cambridge, Praze a různých místech republiky. V německém Neresheimu se podílela na živém natáčení nešpor rozhlasem BBC, podílela se také na natáčení CD„Welte restored“ na historických varhanách v anglickém hrabství Kent. Vystupovala na harmonium v Queen Elisabeth Hall. Působí jako varhanice a pedagožka na Berounsku. Spolupracuje se zpěváky a instrumentalisty. Zajímá se o francouzskou varhanní literaturu.

Jan Rotrekl se narodil v roce 1986 v Praze. První varhanické vzdělání získal na ZUŠ Klementa Slavického u Ireny Chřibkové. Ve studiu dále pokračoval ve Francii pod vedením Erica Lebruna na Conservatoire ? rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés, kde studium zakončil s nejvyšším možným oceněním. V letech 2010 až 2014 pak studoval ve Vídni na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve třídě Martina Haselböcka. Kromě toho absolvoval mistrovské kurzy u Martina Sandera, Luigiho Tagliaviniho či Piera Damiana Perettiho. Sólově vystupoval v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Rusku a Finsku. Jeho repertoár zahrnuje závažná díla od renesance po hudbu 21. století s důrazem na hudbu současnou. Provedl např. cyklus Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce, v rámci festivalu soudobé hudby Wien Modern uvedl v premiéře varhanní skladby rakouského skladatele Friedricha Cerhy. V roce 2019 v české premiéře uvedl dílo Fantasia Apocalyptica amerického tvůrce Donalda E. Knutha. Souběžně s hudbou vystudoval chemii. V roce 2012 obdržel diplom s vyznamenáním v oboru fyzikální chemie na VŠCHT Praha. V témže oboru pokračoval na Ústavu chemických procesů AV ČR, kde v roce 2019 obdržel doktorský titul.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý-varhany. Program: J. S. Bach, C.Franck, R Strauss, A. Dvořák, M. Reger, F. Schubert, M. Moudrý. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana podzimní koncerty duchovní hudby: pondělí 11. září (Pavel Svoboda, Adam Suk – varhany), pondělí 9. října (Radek Krejčí – baryton, Martin Moudrý – varhany), pondělí 6. listopadu (Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin M. Kaiser – varhany), pondělí 11. prosince (Čeští madrigalisté). Vstup na koncert volný.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. června 2023 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.Účinkují dechové soubory GMHŠ a Pražské konzervatoře. Program: J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz