[english]

Varhanní nešpory říjen

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 10. října 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Jan Verner – trubka
Linda Sítková – varhany

Program:

Antonio Vivaldi (1678-1741):Aleluja ( trubka a varhany)
J. S. Bach (1685-1750): Toccata a fuga F dur BWV 540
Arie „Schaffe können, sicher weiden“ BWV 208 (trubka)
„Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter aus Erden“ BWV 650
Domenico Gabrieli (1659-1690):Sonata C Dur pro trubku a varhany
František Musil (1852-1908):Sonata solemnis , 1. věta Allegro
G. Caccini (1551-1618): Ave Maria ( trubka a varhany)
František Musil (1852-1908):Sonata solemnis, 3. věta Fuga
Gabriel Fauré (1845-1924):Apres un réve (trubka a varhany)
Jehan Alain (1911-1940):Litanies
G. F. Händel (1685-1759):Haleluja z Mesiáše (trubka a varhany)

Linda Sítková vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU u prof. Jana Hory a poté na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Joana Laukvika. Získala řadu ocenění a úspěchů na národních i mezinárodních varhanních soutěžích, z nichž vynikají vítězství v soutěži Opava 2000, absolutní vítězství v Mühlheimu 2004, čestné uznání v soutěži Pražského jara 2006 a titul laureáta z Mezinárodní varhanní soutěže v St. Albans (Anglie). Kromě pravidelných sólových koncertů v ČR i jinde v Evropě spolupracuje též s předními českými orchestry, sbory i komorními soubory. Je též varhanicí kostela sv. Prokopa a sv. Jana na Skalce (německé farnosti pražské).
Trumpetista Jan Verner (*1964) hru na svůj nástroj studoval na pražské konzervatoři ve třídě prof. Josefa Svejkovského. V roce 1984 se stal vítězem Soutěže konzervatoří v Teplicích. Koncertuje v řadě zemí Evropy ( Španělsko, Itálie, Německo, Francie ) a také se představil v Japonsku. V současné době působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stráže. Natáčí pro český rozhlas a televizi. Je členem souboru Verner Collegium. Sólově vystupuje nejčastěji s vynikajícími varhaníky Vladimírem Roubalem a Lindou Sítkovou. Podílí se na slavnostních bohoslužbách v chrámu Nanebevzetí P. Marie na Strahově a v katedrále sv. Víta.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 10. 6. 2024 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Dechový oktet Pražské konzervatoře „Oktkoťátka“, Dechové soubory Gymnázia a hudební školy hl.m. Prahy. Dirigují Pavel Tylšar a Michal Reiser. Program: G.F. Handel, J.S. Bach, A. Lotti, J.A. Garcia, A. Dvořák, W.A. Mozart, J. Dowland, F. Biebel.. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz