[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny - červen

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 27.června 2022 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Marie Svobodová – alt
Petr Čech – varhany

PROGRAM:

Nicolaus Bruhns (1665 – 1697):
Preludium in e
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):
Kommt ihr angefochtnen Sünder, BWV 30
Concerto d moll, BWV 596
Es ist vollbracht, BWV 245
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759):
Lascia Chio Pianga
Ombra mai fu
Georg Muffat (1653 – 1704):
Toccata Prima
Giuseppe Giordani (1751 – 1798):
Caro mio ben
Antonín Dvořák (1841 – 1904):
Biblická píseň č. 3. Slyš, ó Bože
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
Ciacona e moll, BuxWV 160
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Biblická píseň č. 10. Zpívejte Hospodinu

Marie Svobodová (*1997), původem z Havlíčkova Brodu, začínala v roce 2010 v dětském pěveckém souboru Dětská opera Praha. Se souborem pravidelně vystupovala na významných českých divadelních scénách jako např. na Nové scéně Národního divadla, v Národním divadle, Stavovském divadle, Státní opeře, Divadle Kolowrat, Obecním domě nebo na festivalu Smetanova Litomyšl. Je laureátkou řady prestižních pěveckých soutěží – např. Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2013 (1. místo v kategorii konzervatoří), Pěvecké soutěže Pražský pěvec 2013 (2. místo v kategorii konzervatoří), Mezinárodní soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech 2016 (2. místo v kategorii Operní naděje) a 2019 (Cena Gustava Mahlera v kategorii Píseň). V roce 2014 navázala spolupráci s profesorem Pražské konzervatoře Tomášem Hálou, se kterým pravidelně vystupovala na koncertech staré hudby. V roce 2016 se aktivně zúčastnila letního pěveckého masterclassu na Akademii Mozarteum v Salzburgu pod vedením Marjany Lipovšek. V roce 2017 byla přijata na Britskou akademii Royal Academy of Music v Londýně, kde téhož roku zahájila studium. Po roce studia se vrátila do Prahy a úspěšně dokončila studium na Pražské konzervatoři. V roce 2019 absolvovala též interpretační kurzy Dagmar Peckové na HF Zlatá Pecka, se kterou i nadále spolupracuje. V roce 2021 zpívala na zahájení festivalu Zlatá Pecka s Filharmonií Hradec Králové pod vedením dirigenta Tomáše Braunera. V jejím repertoáru můžeme najít širokou škálu hudebních žánrů, od staré hudby až po modernější (mezi které patří například koncertní spolupráce se světoznámým Epoque Quartet). Téhož roku zpívala altové sólo při natáčení České mše vánoční pro Českou Televizi ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, dirigentem Zdeňkem Klaudou a režisérem Matějem Formanem. V prosinci roku 2021 vystoupila po boku Václava Hudečka a varhanice Evy Bublové za doprovodu Barocco sempre giovane na Vánočním koncertu Svátků hudby na Žofíně. V současné době je studentkou Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze pod vedením Yvony Škvárové a v Jihočeském divadle ztvárňuje roli Dorabelly v opeře Cosí fan tutte.

Petr Čech absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze (prof. Jan Hora) a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka prof. Jona Laukvika. V roce 2011 dokončil doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Imricha Szabó. Je laureátem a nositelem cen mnoha mezinárodních soutěží (Pražské jaro, Lucemburk, Gdaňsk, Brno, Opava). Do dramaturgie svých koncertů zařazuje velmi často soudobá díla našich i světových autorů, za něž obdržel cenu ČHF, Fondu Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní prémii aktivu mladých „Lucemburská hudební současnost“. Varhanní tvorbu 20. století i díla autorů přítomnosti nahrál na zvukové nosiče našich i zahraničních hudebních vydavatelství - CD ed. Vixen s varhanními opusy Aloise Háby, CD v rámci projektu „HAMU představuje“ s tvorbou Petra Ebena, CD švýcarské společnosti RC s varhanními kompozicemi O. A. Tichého a Petra Ebena s žesťovým kvintetem České filharmonie. Působí jako varhaník Chrámu Matky Boží před Týnem, pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. V roce 2018 se stal ředitelem Pražské konzervatoře a zařadil se tak mezi osobnosti, které vedly tuto významnou hudební instituci v její dvousetleté historii.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. dubna 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kateřina Jansová – flétna, Irena Chřibková – varhany. Program: A. Estendorfer, G. F. Händel, J. G. Walther, L. Vinci, M. Ph. Zeyhold, W. A. Mozart, F. X. Schnizer, R. Schumann, M. Reger, J. S. Bach, J. M. Plum. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz