[english]

Varhanní nešpory duben

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 4. dubna 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně

koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují
Iva Kramperová - housle
Pavel Svoboda - varhany.
,
Program:

Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Toccata d moll BWV 565
Partita č. 2 d moll pro housle solo BWV 1004 (Sarabanda, Gigue)
Preludium C dur
Siciliano.Largo ze Sonaty č. 4 pro housle a varhany BWV 1017
Johann Caspar Ferdinand Fischer(1646 – 1716):Ciaccona in F
Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude BWV 147
Wolfgang Amadeus Mozart(1756 – 1791) :Adagio in C
Andante in F
Johann Sebastian Bach: Largo g moll
Johann Pachelbel(1653 – 1706) : Partita in g
Jan Jiří Benda(1714 – 1752): Grave pro housle a varhany


Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři a pražské AMU (prof. Ivan Štraus, Leoš Čepický), absolvovala také mnohé kurzy v zahraničí. Obdržela řadu soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Je sólistkou a koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.


Pavel Svoboda je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-wettbewerb v Lipsku. Studoval na Konzervatoři v Pardubicích, HAMU v Praze (prof. Jaroslav Tůma) a Universität der Künste v Berlíně (Leo van Doeselaar). Založil Festival F. L. Věka v podhůří Orlických hor a inicioval také vznik spolku PROVARHANY, který se zaměřuje na ochranu cenných varhan. Je ředitelem Komorní filharmonie Pardubice, pedagogicky působí na pražské HAMU a věnuje se také kulturní politice

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý-varhany. Program: J. S. Bach, C.Franck, R Strauss, A. Dvořák, M. Reger, F. Schubert, M. Moudrý. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana podzimní koncerty duchovní hudby: pondělí 11. září (Pavel Svoboda, Adam Suk – varhany), pondělí 9. října (Radek Krejčí – baryton, Martin Moudrý – varhany), pondělí 6. listopadu (Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin M. Kaiser – varhany), pondělí 11. prosince (Čeští madrigalisté). Vstup na koncert volný.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. června 2023 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.Účinkují dechové soubory GMHŠ a Pražské konzervatoře. Program: J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz