[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny březen

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 21.března 2022 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Jaroslav Tůma - varhany

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonáta D dur BWV 963
Allegretto - Recitativo - Andante - Adagio – Allegro
Chorální zpracování
O Lamm Gottes, unschuldig BWV 1095
Chorální zpracování
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf BWV 1092
Jaroslav Tůma (1956)
Improvizace na téma B - A - C - H
Johann Sebastian Bach
Koncert d moll BWV 974 podle Allessandra Marcella
Allegro - Largo - Allegro
Preludium a fuga G dur BWV 884
ze 2. dílu Dobře temperovaného klavíru
Fantasie a fuga a moll BWV 904


JAROSLAV TŮMA se narodil v roce 1956 umění v Praze. Je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti. Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986, laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších. Kromě domácích festivalů dosud účinkoval téměř ve všech evropských zemích, také v USA, Kanadě, na Kubě, v Japonsku, Mongolsku, Jihoafrické republice, Singapuru atd. Bývá předsedou nebo členem porot mezinárodních hudebních soutěží, své zkušenosti předává na mnoha mezinárodních varhanních kurzech a seminářích, v roce 2016 založil také tradici konání varhanních kurzů Mekka varhaníků pro začínající varhanické profesionály, které se konají na řadě historických i moderních nástrojů. V Tůmově repertoáru se nacházejí stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Jeho diskografie čítá šedesát tři sólových titulů. Pro Český rozhlas pořídil vedle mnoha varhanních snímků také soubornou nahrávku devětadvaceti klavírních sonát J. L. Dusíka. Věnuje se i komorní spolupráci, na CD vyšla např. dvojí verze Růžencových sonát s Gabrielou Demeterovou (1996 a 97) a Lucií Hůlovou (2020) a řada titulů s japonským flétnistou Yoshimi Oshimou (J. S. Bach, A. Piazzola, aj.) Jaroslav Tůma je mj. autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata A. V. Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 2016) a odborných publikací O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016), K vybraným varhanním skladbám Petra Ebena (2019 - s nahrávkou Nedělní hudby, Laudes, aj. na CD) a Klavichord - téměř zapomenutý nástroj (2019 – s nahrávkami skladeb z 18. a 20. století na historickém nástroji J. CH. G. Schiedmayera). Věnuje se i kolektivní improvizaci. V letech 2015 - 2017 např. realizoval sérii hudebně tanečních představení pod názvem Vyvolený aneb Řehoř na skále, kdy se stal inspirací pro pětici hudebníků, recitátora a tanečnici Adélu Srncovou román T. Manna. V roce 2010 byl jmenován Titulárním svatohorským varhaníkem na Svaté Hoře v Příbrami, kde v roce 2020 natočil na varhanách Vladimíra Šlajcha z roku 2018 v rámci audiovizuálního projektu kompletní varhanní dílo J. S. Bacha. Podílí se také na dramaturgii tamních Varhanních půlhodinek, pořádaných v bazilice P. Marie od roku 2017. Od roku 2021 pokračuje audiovizuální projekt postupným nahráváním všech dalších klávesových Bachových děl. Na portále tajemstvi tonu.cz je možné shlédnout řadu koncertů Jaroslava Tůmy pořízených v posledních letech, včetně jeho komentářů k hudbě, které se věnuje.

Datum 21. března přímo vybízí k oslavě narozenin Johanna Sebastiana Bacha. Podle Juliánského kalendáře, který v oblasti Bachova rodného Duryňska v roce 1685 stále ještě platil, bychom možná měli sice oslavovat až 31 března, ale to nevadí, všeobecně se podobná výročí na náš kalendář Gregoriánský nepřevádějí. J. S. Bach platí za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů vůbec, pro varhaníky zkomponoval obrovské množství skladeb, zahrát je úplně všechny trvá hodně přes dvacet hodin. Na českých barokních varhanách ovšem zdaleka nemůžeme zahrát všechno z těchto pokladů, jelikož nám většinou chybí jak klávesy v manuále a v pedále, tak celá řada potřebných rejstříků. Varhany v kostele sv. Kateřiny postrádají oproti běžným Bachovým požadavkům v manuále tóny Cis, Dis, Fis a Gis ve velké oktávě, v pedále je počet znějících tónů zhruba poloviční, než Bach běžně používá, varhany mají dva manuály, totiž hlavní stroj a positiv.. Přesto se dají najít Bachovy skladby, které jdou zahrát na našich historických nástrojích velmi dobře, výběr dnešního programu je v tomto smyslu důsledný a zároveň žánrově velmi barvitý. Zařadil jsem jak díla komponovaná na chorální melodie, tak volně koncipovaná. Většina z nich se dá samozřejmě interpretovat i na cembalo nebo na klavichord, nicméně varhanní verze je dokonce i v případě preludií a fug z Dobře temperovaného klavíru také zcela legitimní a dobově běžnou variantou. Zvláštností je Bachův přepis hobojového instrumentálního koncertu s průvodem orchestru od A. Marcella, mezi vrcholná mistrova díla patří závěrečná Fantasie a fuga a moll, kde Bach vytváří velmi umným kontrapunktickým způsobem poměrně rozsáhlou fugu dvojitou, tj. fugu, kde nejprve zpracuje základní téma, poté druhé výrazně chromatické, aby v závěru obě témata v převratném kontrapunktu spojil dohromady. I když by se mohl někdo bát, že malý nástroj pro takto koncipovaný program nemůže být přece dostatečný, opak je pravdou. Můžeme totiž jásat nad nádherným zvukem, jakého běžné novodobé nástroje docílí jen velmi zřídka. Moderní znějí totiž obvykle daleko fádněji. Polyfonie, neboli vertikální souhrn různých současně znějících hlasů je v jejich podání většinou nesrozumitelná, zatímco na barokních varhanách vyznívá vždy daleko plastičtěji a zřetelněji. Při daleko menším počtu rejstříků na nich můžeme vykouzlit větší odstíny především v barvě zvuku. Transparentnosti přispívá i dobový způsob ladění, který je v případě restaurovaných kateřinských varhan pečlivě rekonstruován, stejně jako jejich celý píšťalový fond i technický a výtvarný obraz. Zdejší varhany restaurovala firma Dalibor Michek ve Studýnkách u Jihlavy. Jaroslav Tůma

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 19. září 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Jakub Koś - tenor, Přemysl Kšica - varhany. Program: J.S. Bach, T. Giordani, G.F. Händel, F.X. Brixi, A. Dvořák, J.F.N. Seeger, C. Franck, P. Kšica. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 5. září 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kristýna Kůstková – soprán, Šárka Petříková – housle,Eva Prchalová – flétna,Štěpán Jinek – fagot, Ondřej Valenta – varhany.
Program: G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, G. Muffat, D. Buxtehude, F. Caccini, W. A. Mozart, J. Dismas Zelenka, J. Mouret. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 27. června 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Marie Svobodová - alt, Petr Čech - varhany. Program: N. Bruhns,. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák. D. Buxtehude. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz