[english]

Varhanní nešpory leden

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 10. ledna 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují
Jan Thuri / Yuko Yamashita - hoboje
Josef Kšica varhany

Program:

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga in D
(1685 – 1750)
Georg Friedrich Händel: Triosonata pro dva hoboje a varhany in F
(1685 – 1759)
František Xaver Thuri: Ekloga Matutina pro hoboj a varhany
(1939 – 2019)
Jan Křtitel Kuchař: Fantasie in G , varhany solo
(1751 – 1829)
František Xaver Thuri: Fantasia Tristis pro hoboj a varhany
(1939 – 2019)
Georg Friedrich Händel: Triosonata pro dva hoboje a varhany in D

Jan Thuri narozen 29. 11. 1975 v Praze, pedagog hobojové a komorní hry na Pražské státní konzervatoři a konzervatoři Jana Deyla . Je vyhledávaným sólovým i komorním hráčem. Po absolvování Pražské konzervatoře u svého otce F. X. Thuriho (1996) završil svá studia v holandském Utrechtu ve třídě E.Rombouta a na Ostravské Univerzitě ve třídě Dušana Foltýna. Během svých studií získal řadu ocenění v zahraničních soutěžích (Francie, Velká Británie, Japonsko). Zúčastnil se také mistrovských kursů u J. L. Capezzaliho, M. Bourgue , J. Guicharda a J.Tyse. Spolupracuje s předními domácími i zahraničními orchestry. Nahrává pro Český rozhlas, Radio France a pro britskou BBC nahrál hobojový koncert D-dur Richarda Strausse v přímém přenosu. V roce 2000 založil komorní soubor „Thuri Ensemble“, se kterým aktivně koncertuje doma i v zahraničí. Mimo to je také členem mnoha komorních souborů, především však dechového „Trio Du Bois“. Mimořádně pestrý repertoárový rejstřík Jana Thuriho zahrnuje výběr skladeb všech stylových období, včetně soudobých i avantgardních a je vyhledáván k interpretaci premiérových skladeb známých českých i světových soudobých skladatelů. K nejzásadnějším počinům Jana Thuriho z poslední doby patří souborná nahrávka otcových koncertů pro hoboj a orchestr. Jan Thuri je oficiálním firemním hráčem hobojů společnosti Marigaux - Paris a je zván do porot mezinárodních hud. soutěži (Praha, Pardubice, Torino, Warszawa, Tokyo a dalších).

Yuko Yamashitase narodila v Japonsku v roce 1996. Od svých dvanácti let studuje hru na hoboj. Studovala u pedagogů Omoyuki Hirota, Shoko Ikeda a mnoha dalších. Zůčastnila se také mistrovských kurzů u mnoha skvělých umělců včetně I. Gorizkiho a T. Indermühleho. Je absolventkou Ueno Gakuen University v Japonsku. V současné době studuje na Pražské Konzervatoři u Prof. Jana Thuriho.

Josef Kšica studoval varhanní hru na Hudební fakultě AMU v Praze, působil jako korepetitor Pražského mužského sboru a zpěvák Pražského filharmonického sboru. V roce 1990 spoluzaložil a vedl Pražský komorní sbor, od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta v Praze a sbormistrem Pražského katedrálního sboru. Jako varhaník a cembalista účinkoval na mnoha festivalech (Kolín nad Rýnem, Schleswig, Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth), je též cembalistou souboru Ars Instrumentalis Pragensis (1. cena a zlatá medaile na mezinárodní soutěži v Ósace 1996).

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 14. února 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Lenka Švehlíková - mezzosoprán Irena Chřibková - varhany. Program: J. K. F. FISCHER, N. PORPORA, J. S. BACH, F. X. BRIXI, C. SAINT-SAËNS, P. E. FLETCHER, C. FRANCK. J. ZWART. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 10. ledna 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Jan Thuri / Yuko Yamashita - hoboje, Josef Kšica - varhany. Program: J.S. Bach, G. F. Händel, F.X. Thuri, J.K. Kuchař. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. prosince 2021 v 18 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Čeští madrigalisté, Veronika Hádková - umělecký vedoucí, hoboj, Miroslav Pšenička - varhany. Program: Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.
Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz