[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny listopad

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 22. listopadu v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Piccolo coro et Piccola orchestra
Marek Valášek – dirigent

PROGRAM:

Bohuslav Korejs: Poutnická píseň
(1925)
Claudio Monteverdi: Cantate Domino
(1567–1634)
Tomás Luis de Victoria: Ave Maria a 8
(1548–1611)
Ola Gjeilo: Ubi caritas
(1978)
Josef Suk: Serenáda in Es, op. 6 (1. - 3. věta)
(1874–1935)
Josef Rheinberger: Messe in Es dur (Cantus Missae), op. 109 (1839–1901)
Kyrie
Eric Whitacre: Lux aurumque
(1970)
spirituál: We Shall Walk, arr. M. Hogan
Ennio Morricone: Gabriel´s Oboe (Misie)
(1928–2020)
Georg Friedrich Händel: Alleluja
(1685–1759)
Piccolo coro & Piccola orchestra je komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr působící v Praze. Soubor v současné době tvoří 38 členů, podle potřeb jednotlivých projektů však spolupracuje s řadou hostujících sólistů a instrumentalistů. Od svého založení v roce 1996 uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Ve svém repertoáru mají oba ansámbly pestrou škálu děl od komorních (vokálních, instrumentálních či vokálně-instrumentálních) až po velkolepá romantická oratoria. Převažují díla s duchovní tématikou, výrazné procento repertoáru Piccolo coro & Piccola orchestra tvoří hudba 20. a 21. století. Mnoho skladeb soubor připravil pro premiérová provedení. V roce 2009 byl ansámbl iniciátorem a organizátorem světové premiéry Requiem Jana Hanuše. Na festivalu Mladé pódium 2004 obdržel cenu Nadace Bohuslava Martinů, v roce 2007 se na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby umístil ve zlatém pásmu a získal hlavní cenu Petra Ebena. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na prestižní soutěži v rakouském Spittalu kromě 1. ceny v hlavní a 3. ceny ve folklórní kategorii získal zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby. Z mezinárodní soutěže Praga cantat 2016 si sbor přivezl pohár pro vítěze kategorie komorních smíšených sborů, zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby J. Nováka a cenu Nadace Bohuslava Martinů. Piccolo coro & Piccola orchestra jsou zvány k účasti na českých i zahraničních hudebních festivalech, v zahraničí se soubor nejčastěji prezentuje v Německu, opakovaně je zván k vystoupením v Itálii a v Chorvatsku. V létě 2017 podnikl ansámbl koncertní turné ve Francii a Německu a reprezentoval Českou republiku na 4. mezinárodním sborovém festivalu v čínském Jinanu. Do současné doby natočily Piccolo coro & Piccola orchestra pět alb: čtyři CD s duchovní hudbou – Mariánská hudba v Loretě (1998), Hear my prayer (2000), Cantico delle creature (2004), nejnovější adventní Gaudete in Domino (2013) - a jedno se sborovými úpravami lidových písní Hore dolinami.(2009)

Marek Valášek vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. V sezónách 2002–2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, od podzimu 2015 se na sbormistrovskou pozici ve Státní opeře opět vrátil. Na festivalu Mladé pódium v roce 2002 získal za koncert s Pražskou komorní filharmonií 1. cenu v dirigentské soutěži. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem všech konzervatorních sborů. Na katedře hudební východy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení sbormistrovství.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. prosince 2021 v 18 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Čeští madrigalisté, Veronika Hádková - umělecký vedoucí, hoboj, Miroslav Pšenička - varhany. Program: Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.
Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají u příležitosti patronky kostela v pondělí 22. listopadu 2021 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Piccolo coro et Piccola orchestra, Marek Valášek dirigent . Program: B. Korejs, C.Monteverdi, Luis de Victoria, O.Gjeilo,J.Suk J.Rheinberger, E. Whitarce, E. Morricone, G.F.Händel. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 15. listopadu 2021 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Alena Čechová – housle, Petr Čech – varhany. Program: J.S. Bach, G.F. Händel, F. Mendelssohn Bartholdy, A. Schnittke. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz