[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny

Sv. Kateřina - říjen Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 11. října v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný
Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují:

Kateřina Falcníková – soprán,
Marie Zahrádková – varhany

PROGRAM:

Ferdinand Seger: Toccata a fuga d moll
(1716-1782)
František Xaver Brixi: Fuga C dur
(1732-1771)
Johann Sebastian Bach: Árie z Kantáty BWV 208
(1685-1750)
Schafe können sicher weiden
Antonio Vivaldi/J.S.Bach: Concerto D dur BWV 972
Allegro
Johann Sebastian Bach: Pangue lingua
Johann Jakob Pachelbel: Chorální partita: Was Gott tut ist wohlgetan
(1653-1706)
Georg Friedrich Händel: Singe Seele, Gott zum Preise, HWV 206
(1685-1759)
Johann Sebastian Bach: Liebster Jesu wir sind hier BWV 731
Camille Saint Saens: Ave Maria
1835-1921)
Antonín Dvořák: Ave Maria op. 19b
(1841-1904)
Georg Muffat: Toccata duodecima et ultima
(1653-1704)
Georg Philipp Telemann: (1681-1767)
Arie z kantáty Das Herz und Sinn, o schwacher Mensch

Kateřina Falcníková pochází z Dubna u Příbrami. Absolvovala studia v oboru cestovního ruchu, dále pokračovala na Konzervatoři v Č. Budějovicích studiem sólového zpěvu. Pravidelně se účastnila mezinárodních letních kurzů ve třídách H. Franke, I. Wilke, R. Huga a P. Holdena. Spolupracuje s Jihočeským divadlem jako host v sólových rolích, dále s Jihočeskou komorní filharmonií pod taktovkou J. Talicha, V. Spurného, J. Bokuna aj. (mimo jiné premiéra oratoria R. Rejška Maria – Vykoupená země, Ch. Mauleverera Environmentální symfonie: One home, M. Kocába Memento Mei ad.). Vystupuje též se soubory Hofmusici, Colegium Xaverium, Pražští pěvci, Vox Novus aj. Pravidelně koncertuje v Česku i zahraničí (Německo,Holandsko, Rakousko, Itálie, Francie, Řecko, Makedonie) a spolupracuje též na provádění liturgické i koncertní hudby ve svatohorské bazilice i s příbramskými pěveckými sbory. Jako pedagožka sólvého zpěvu a sbormistryně vyučuje na uměleckých školách v Č. Budějovicích

Marie Zahrádková (*1987) vystudovala obor varhany u Mgr. Miroslavy Svobodové a klavír u Mgr. Suleymanové na Konzervatoři v Českých Budějovicích, bakalářské a magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze, obor varhany u doc. Jaroslava Tůmy. Od roku 2014 studuje postgraduální studium, Konzertexamen, na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, varhany u prof. Jürgena Essla, 2. hlavní obor cembalo u prof. Jörga Halubka. Získala první cenu na mezinárodní varhanní soutěži: Joseph-Gabler Orgelwettbewerb 2012. Další první cenu obdržela na improvizační soutěži Lions Club Musik-Wettbewerb 2014 ve Stuttgartu. Na mezinárodní soutěži Pražské jaro získala čestné uznání. Dále zvítězila v soutěži Nadace Bohuslava Martinů v roce 2016 v oboru hra na cembalo. Aktivně se zúčastnila mnoha interpretačních kurzů. Zabývá se koncertní činností v Čechách, Německu, Itálii Španělsku a Francii. Improvizuje k filmům. Spolupracuje s FOK orchestrem a s orchestrem BERG, Concertem Köln a SWR2 orchestrem. Dva roky působila jako varhanice ve čtyřech chrámech Stuttgartu a poté rok a půl na Svaté Hoře. Pět let se věnovala zpěvu gregoriánského chorálu. V roce 2017 a 2018 byla porotkyní na mezinárodní varhanní soutěži v německém Ochsenhausenu. Vyučovala cembalo na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart v rámci tutoria. V současné době učí na Konzervatoři v Českých Budějovicích vedlejší obor varhany, doprovází sbory, zabývá se barokní hudbou a organizuje koncerty komorní hudby v Čechách i v zahraničí.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 19. září 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Jakub Koś - tenor, Přemysl Kšica - varhany. Program: J.S. Bach, T. Giordani, G.F. Händel, F.X. Brixi, A. Dvořák, J.F.N. Seeger, C. Franck, P. Kšica. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 5. září 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Kristýna Kůstková – soprán, Šárka Petříková – housle,Eva Prchalová – flétna,Štěpán Jinek – fagot, Ondřej Valenta – varhany.
Program: G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, G. Muffat, D. Buxtehude, F. Caccini, W. A. Mozart, J. Dismas Zelenka, J. Mouret. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 27. června 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Marie Svobodová - alt, Petr Čech - varhany. Program: N. Bruhns,. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák. D. Buxtehude. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz