[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny září

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 13. září v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný
Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují:

Jan Verner – trubka
Vladimír Roubal – varhany

PROGRAM:

GOTTFRIED FINGER(1660-1730): SONATA IN C
(Andante, Allegreto, Allegro, Grave, Presto)
FERDINAND JOSEPH SEGER(1716-1782): TOCCATA A FUGA C MOLL
DOMENICO GABRIELLI(1659-1690): SONATA C DUR
( Allegro, Largo, Allegro, Largo, Presto)
JAKUB JAN RYBA(1765-1815): FUGA D DUR (FRAGMENT)
VARHANNÍ IMPROVIZACE: VARIACE
JOHANN SEBASTIAN BACH(1685-1750): CHORÁL Z KANTÁTY 147 (Jesus bleibet meine Freunde)
FRANZ SCHUBERT(1797-1828): AVE MARIA
JAN ZACH(1713-1773): PRELUDIUM A FUGA C MOLL
BLÍŽ K TOBĚ, BOŽE MŮJ: DUCHOVNÍ PÍSEŇ
VARHANNÍ IMPROVIZACE: TOCCATA A FUGA
JEREMIAH CLARKE(1674-1707): SUITA D DUR
( Ouverture, Menuet, Serenade, Marche )

Trumpetista Jan Verner (*1964), synovec hobojisty Pavla Vernera a mladší bratr violoncellisty Pavla Vernera. Hru na svůj nástroj studoval na pražské konzervatoři ve třídě prof. Josefa Svejkovského. V roce 1984 se stal vítězem Soutěže konzervatoří v Teplicích. Koncertuje v řadě zemí Evropy ( Španělsko, Itálie, Německo, Francie ) a také se představil v Japonsku. V současné době působí jako koncertní mistr Hudby Hradní Stráže, kde reprezentuje při slavnostních akcích prezidenta republiky. Natáčí pro český rozhlas a televizi. Je členem souboru Verner Collegium. Sólově vystupuje nejčastěji s vynikajícím varhaníkem Vladimírem Roubalem. Podílí se na slavnostních bohoslužbách v chrámu Nanebevzetí P. Marie na Strahově a v katedrále sv. Víta.

Vladimír Roubal (narozen 1. 7. 1965 v Plzni) varhany studoval na konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 27. června 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Marie Svobodová - alt, Petr Čech - varhany. Program: N. Bruhns,. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák. D. Buxtehude. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. června 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují studenti a profesoři Konzervatoře Jana Deyla . Program: G. Fr. Händel, G. Ph. Telemann, G. Caccini, J. S. Bach, B. Marcello, A. Dvořák, J.M. Leclair, Š. Urban. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 23. května 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý - varhany. Program: J.S. Bach, T.Giordani, G. F. Händel, F. X. Brixi, A. Dvořáka, J. F. N. Seger, C. Franck, F. Schubert. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz