[english]

Varhanní nešpory červen

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 28. června 2021 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Vstup s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

Účinkují
Veronika Karasova - zobcova flétna
Alžběta Mekotova - zpěv
Simona Valentov - zpěv
Daria Kassina - housle
Tereza Pelikánová - violoncello
Tomáš Müller - pozoun
Martin Moudrý – varhany
Zuzana Ambrošová – varhany

PROGRAM:

Max Reger: op. 129 (výběr) Martin Moudrý – varhany

Antonio Vivaldi: Domine Deus (Gloria)
C. Saint-Saëns: Ave Maria
Alžběta Měkotová – zpěv, M. Moudrý – varhany,

G. F. Händel: Lascia chio pianga (opera Rinaldo);
G. Giordani: Caro mio ben,
Simona Valentová – zpěv, M. Moudrý – varhany

D. D. Bella: Sonata
Tomáš Müller – pozoun, Zuzana Ambrošová – varhany

Johann Sebastian Bach: Sonáta g moll
Unico Wilhelm van Wassenaer: Sonáta g moll,
Veronika Karasová zobcová – flétna, M. Moudrý – varhany

G. F. Händel / Halvorsen: Passacaglia pro housle a violoncello
Daria Kassina- housle, Tereza Pelikánová - violoncello

Max Reger: op. 63 (výběr) Martin Moudrý – varhany

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Od založení školy bylo vzdělávání určeno především zrakově postiženým, v současnosti je realizace inkluzivního vzdělávání tou nejpřirozenější cestou, při níž se žáci učí vzájemnému respektu a přijímání různých odlišností. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů s dvojím zaměřením - ladění nebo klavírnictví. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání v takovém obsahu, aby připravila absolventy nejen pro další umělecké studium, ale aby hudebníci obstáli ve značné konkurenci a ladiči nebo klavírníci se uplatnili ve svém oboru. Studenti konzervatoře se pravidelně účastní tuzemských i mezinárodních soutěží, kde často sbírají první ceny nebo tituly laureáta. Absolventi konzervatoře úspěšně působí jako zralí umělci, ať už jako sólisté, hráči předních českých orchestrů nebo v angažmá našich nejvýznamnějších operních scén. Na konzervatoři působí orchestr, který pod vedením prof. Petra Šporcla nastudoval dva varhanní koncerty F. X. Brixiho. Konzervatoř již mnoho let úzce spolupracuje s řádem Maltézských rytířů na koncertech Varhanních nešpor, obvykle několikrát ročně. Škola v září 2020 oslavila 110. výročí od založení školy.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 14. února 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Lenka Švehlíková - mezzosoprán Irena Chřibková - varhany. Program: J. K. F. FISCHER, N. PORPORA, J. S. BACH, F. X. BRIXI, C. SAINT-SAËNS, P. E. FLETCHER, C. FRANCK. J. ZWART. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 10. ledna 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Jan Thuri / Yuko Yamashita - hoboje, Josef Kšica - varhany. Program: J.S. Bach, G. F. Händel, F.X. Thuri, J.K. Kuchař. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. prosince 2021 v 18 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Čeští madrigalisté, Veronika Hádková - umělecký vedoucí, hoboj, Miroslav Pšenička - varhany. Program: Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.
Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz