[english]

Varhanní nešpory prosinec

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 koncert duchovní hudby bez účasti publika. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně

Účinkují
Přemysl Kšica – varhany,
Eliška Hrochová – soprán.

PROGRAM:

Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676): Z nebe posel vychází, Anděl Gabriel
J. S. Bach (1685-1750): Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
G. F. Händel (1685-1759): Lascia chio pianga (opera Rinaldo)
Giulio Caccini (1545-1618): Ave Maria
J. S. Bach: Fuga F dur BWV 540
W. A. Mozart (1756-1791): Laudate Dominum
Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951): Pastorale dorico
Bedřich Smetana (1824-1884): Vendulčiny ukolébavky z opery Hubička
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Sonáta č. 4 B dur op. 65 (Allegro con brio, Andante religioso)
Alois Stréb (l1837-1906): O salutaris hostia
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta č. 4 B dur op. 65 (Allegretto, Allegro maestoso e vivace)
Antonín Dvořák 1841-1904): Biblické písně op. 99 č. 5 Bože! Bože! Píseň novou, č. 4 Hospodin jest můj pastýř, č. 10 Zpívejte Hospodinu

Eliška Hrochová>/b> První hudební vzdělání získala na ZUŠ Zábřeh na Moravě. Po přijetí na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži studovala pod pedagogickým vedením Mgr. art. Ley Vítkové. Nyní je absolventkou Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského a studentkou 2. ročníku Janáčkovy Akademie Múzických umění v Brně, kde studuje u doc. Mgr. art. Heleny Kaupové. Účastnila se mnoha soutěží jak v ČR, tak i v zahraničí. Mezi hlavní úspěchy patří 1. cena a absolutní vítězství na soutěži konzervatoří v Pardubicích. Každoročně se účastní několika soutěží, kde získává různá umístění a zvláštní ocenění. Za sebou má velkou řadu sólových koncertů a jiných vystoupení. Věnuje se též komorní hudbě v různých obsazeních. Nyní je členkou pěveckého dua, a klavírního tria. S těmito soubory získala mnoho cen a různých zvláštních ocenění.

Přemysl Kšica se narodil v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí. Spolupracuje s různými vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský katedrální sbor, Český filharmonický sbor Brno).

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Petr Čech – varhany, Alena Mazgajová – housle. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Přemysl Kšica – varhany, – soprán. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice si Vás dovolují pozvat ke sledování koncertu duchovní hudby v pondělí 23. listopadu v 17,00 hod.v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky tohoto kostela prostřednictvím live streamu na tomto odkazu.
Koncert proběhne bez účasti publika a na stejném odkazu bude ke zhlédnutí i po skončení přímého přenosu. Účinkuje: Kateřina Málková-varhany, Jan Thuri – hoboj. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz