[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny - říjen

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 26. října v 17,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkuje:

Sylvie Młynarczyková – soprán
Instrumentální trio AMU Praha
Pěvecký spolek ORFEJ
Tomáš Stanček – sbormistr

PROGRAM:
John Leavitt (1956): Kyrie (z cyklu Missa Festiva)
Antonín Dvořák (1841-1904): Biblické písně č. 5, op. 99
Ernani Aguiar (1950): Žalm 150
Hans Leo Hässler (1564-1612): Cantate Domino
Gordon Young (1919-1998): Alleluia
Petr Eben (1929-2007): De Angelis (druhá část) Antonín Dvořák (1841-1904): Biblické písně č. 8, op. 99
Johannes Brahms (1833-1897): Trio pro klarinet, violoncello a klavír, op. 114 - 3. věta Andantino gratiozo, 4. věta Allegro
Antonín Dvořák (1841-1904): Biblické písně č. 6, op. 99
Petr Eben (1929-2007): Učiň mě pane nástrojem
Tereza Surovíková (1979): Regina Coeli
Antonín Dvořák (1841-1904): Biblické písně č. 10, op. 99
John Leavitt (1956): Sanctus (z cyklu Missa Festiva)
Peter Anglea (1988): Jubilate Deo

Pěvecký spolek ORFEJ se snaží svým repertoárem postihnout co nejširší záběr skladeb různých historických období. Ve svém repertoáru má duchovní i světské skladby z období od renesance až po hudbu současných skladatelů. Většinu skladeb provádí a capella nebo s doprovodem klavíru, spolupracuje ale rád i s dalšími instrumentalisty, případně většími hudebními tělesy. Sbor pořádá samostatné koncerty, vystupuje na akcích jiných pořadatelů, zúčastňuje se sborových soutěží a přehlídek v Česku i v zahraničí. Rád účinkuje na zajímavých a netradičních místech - v historických sálech, na hradech a zámcích i pod širým nebem. Za dobu své existence vydal dvě CD. Od založení sboru v roce 2001 vedl sbor MgA. Jan Svejkovský, v roce 2019 převzal vedení BcA. Tomáš Stanček ve spolupráci s hlasovou poradkyní Sylvií Młynarczykovou.
BcA. Tomáš Stanček, DiS. studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v dirigentské třídě Jaromíra Javůrka. Nyni? je posluchac?em na Akademii mu?zicky?ch ume?ni? v Praze, kde studuje pod vedeni?m dvou prominentni?ch c?esky?ch dirigentů - Leos?e Sva?rovske?ho a Toma?s?e Koutni?ka. Pravidelne? se zu?c?astn?uje ne?kolika sbormistrovsky?ch semina?r?ů pod vedeni?m c?esky?ch dirigentů a sbormistrů jako frekventant i jako korepetitor. Od roku 2018 je c?lenem odborne? rady NIPOS-ARTAMA pro str?edos?kolsky? sborovy? zpe?v. Stoji? za hudebni?m nastudova?ni?m dvou CD Jana?c?kovy konzervator?e s autorskou praci? ostravske? skladatelky Ireny Szurmanove?, se kterou aktivne? spolupracuje jiz? c?tyr?i sezo?ny. Roku 2016 debutoval na MHF Jana?c?kův ma?j provedeni?m koncertu vi?te?zů skladatelske? soute?z?e Generace. Spolupracoval s Jana?c?kovou filharmonii? Ostrava, Moravskou filharmonii? Olomouc, Filharmonii? Bohuslava Martinů Zli?n, PKF Prague Philharmonia a Za?padoc?esky?m symfonicky?m orchestrem v Maria?nsky?ch La?zni?ch. Zu?c?astnil se take? dirigentsky?ch kurzů u SC?F v Teplici?ch. Da?le spolupracuje s Pe?vecky?m sborem Ireny Szurmanove? v Tr?inci a je dirigentem komorni?ho orchestru Far Musica v Brandy?se n. Labem - Stare? Boleslavi.
Silvie Młynarczyková, hlasová pedagožka, zpěvačka a divadelní lektorka. studovala na katedře výchovné dramatiky na DAMU v Praze a zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Působí jako hlasová pedagožka v Pěveckém sboru Orfej a externě v několika pěveckých sborech po celé republice. Je vedoucí divadelních souborů, vede hlasové workshopy pro pedagogy. Pracuje jako odborná pracovnice pro sborový zpěv v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu ARTAMA.

INSTRUMENTÁLNÍ TRIO AMU
Zlata Vohryzková - klarinet
Magdaléna Frantová - violoncello
Šárka Janíková - klavír
Z iniciativy nadšených hráček, kamarádek a studentek Akademie múzických umění v Praze vzniklo roku 2018 instrumentální trio. Věnují se interpretaci komorní hudby období klasicismu, romantismu a první poloviny 20. století.


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Petr Čech – varhany, Alena Mazgajová – housle. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Přemysl Kšica – varhany, – soprán. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice si Vás dovolují pozvat ke sledování koncertu duchovní hudby v pondělí 23. listopadu v 17,00 hod.v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky tohoto kostela prostřednictvím live streamu na tomto odkazu.
Koncert proběhne bez účasti publika a na stejném odkazu bude ke zhlédnutí i po skončení přímého přenosu. Účinkuje: Kateřina Málková-varhany, Jan Thuri – hoboj. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz