[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny - září

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 21. září v 18,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkuje:

Markéta Böhmová - soprán,
Kamila Mazalová - alt,
Ondřej Holub - tenor,
Jaromír Nosek - bas,
Linda Sítková - varhany
komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha
Jiří Mátl - dirigent


PROGRAM:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756?–?1791)
Kyrie d moll
KV 341, pro smíšený sbor, orchestr a varhany
Laudamus te
z velké Mše c moll, KV 427, pro soprán sólo, orchestr a varhany
Missa C dur - Korunovační
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
KV 317, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
Joseph Haydn (1732?–?1809)
Te Deum, für die Kaiserin Marie Therese
Hob. XXIIIc:2, pro smíšený sbor, orchestr a varhany


Bach-Collegium Praha je soubor sestávající z komorního orchestru a sboru (celkem asi 40 účinkujících). Vznikl v roce 1982 a publiku se představil o rok později. Těžištěm zájmu ansámblu je interpretace duchovní hudby, zvláště pak kantát J.S.Bacha a díla starých českých mistrů Františka Xavera i Šimona Brixiho zejména jejich dosud neznámá díla, vzniklá spartací nově objevených skladeb. Stálé místo v programech zaujímají ovšem i duchovní díla J.Haydna, W.A.Mozarta, A.Dvořáka a dalších. K pravidelným pořadům patří vánoční koncerty, věnované české vánoční hudbě. Zakladatelem a dirigentem vokálně-instrumentálního souboru je Doc. Vladimír Novák, který od počátku cílevědomě vytvářel osobitý projev Bach-Collegia Praha, jehož členy jsou profesionální hudebníci i zdatní amatérští vokalisté. Spojuje je hluboký zájem o hudbu minulosti, jejíž hodnoty se snaží zprostředkovat svým posluchačům. Počínaje rokem 2007 předal Vladimír Novák vedení souboru Jiřímu Mátlovi, dlouholetému členu souboru a dále spolupracuje jako host na některých projektech. Bach-Collegium Praha koncertuje převážně v Pražských koncertních sálech a v pražských chrámech, ale i mimo Prahu.
Altistka Kamila Mazalová pochází z Ostravy, kde po studiu gymnázia a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě absolvovala Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový zpěv. V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod uměleckým vedením Václava Lukse uvádí zejména díla J. D. Zelenky. Rovněž je členkou Tiburtina ensemble (umělecká vedoucí Barbora Kabátková), který se zabývá interpretací středověké hudby. Jako sólistka těchto souborů vystoupila na prestižních festivalech Čech i Evropy a podílela se na vzniku mnoha CD. V současné době spolupracuje také se soubory Collegium Marianum (Praha), Capella Mariana (Praha), Ensemble Phoenix Munich (Mnichov) a Musica Aeterna (Bratislava). Ve spolupráci s Monikou Knoblochovou (cembalo, kladívkový klavír) uvádí zejména písňovou literaturu klasicistního a raně romantického období, v roce 2014 pro Český rozhlas společně natočily CD písní J. V. Tomáška. Jevištní operní příležitosti přicházely v produkcích Znojemského hudebního festivalu (J. Haydn: Svět na měsíci, A. Vivaldi: Dorilla in Tempe), NDM v Ostravě (A. Dvořák: Rusalka), ND Brno (B. Martinů: Juliette) a ND Praha (J. Zeyer: Radúz a Mahulena) nebo v rámci Collegia 1704 (Ch. W. Gluck: Le Cinesi).
Markéta Böhmová se narodila v Brně do hudební rodiny, začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka dětského sboru nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách (Japonsko, Velká Británie, Rakousko). Během svého studia na Pedagogické fakultě MU v Brně několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích a v roce 2014 pokračovala ve svém studiu i v zahraničí na státním konzervatoriu v italském Campobassu. V témže roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci. V roce 2018 úspěšně zakončila svá magisterská studia, pravidelně spolupracuje s mnoha orchestra. Své první divadelní zkušenosti získala díky Novému operetnímu studiu Brno, v roce 2016 debutovala v roli Servilie (La clemenza di Tito) v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Následovaly další role: Barena (Její pastorkyňa, ND Praha 2017), Servilie (koncertní verze La clemenza di Tito pod vedením Marka Minkowského, ND Praha 2018), Helena (Paris a Helena, Festival Zlatá pecka), Ilia (Idomeneo, DJKT 2019). V letošní sezóně 2019/2020 se představí hned v pěti nových rolích, jako První žínka (Rusalka, NDM), jako Pamina (Kouzelná flétna, ND Praha), jako Hraběnka (Figarova svatba, Slezské divadlo Opava), jako Marzelline (Fidelio, SOP) a jako Ottavie (Korunovace Poppey, DJKT).

Ondřej Holub dostal pěvecké základy od prof. Lenky Pištěcké, při studiu na Pražské konzervatoři od Valentina Prolata a Jiřího Kotouče. Zabývá se především interpretací staré hudby a to jak sólista, tak i ansámblový zpěvák. Pravidelně spolupracuje s většinou tuzemských souborů zabývajících se tímto žánrem – Collegium 1704, Schola Gregoriana Pragensis, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inegal, Ensemble Damian, The Czech Ensemble Baroque, Victoria Ensemble, Musica Florea. Jako sólista pravidelně spolupracuje i s řadou orchestrů (FOK, Filharmonie Hradec Králové, Jihočeská Filharmonie). S Collegiem 1704 si mimo jiné také zazpíval tenorový part v Bachově mši h-moll ve francouzském Vézelay. V letech 2013 - 2019 byl členem komorního sboru Martinů Voices, který se řadí mezi elitní interprety v oblasti hudby 20.století a soudobé. V roce 2018 zpíval s Pražským filharmonickým sborem při výročí sta let republiky v newyroské Carnegie Hall Mahlerovu 2.symfonii.
Basista Jaromír Nosek vystudoval nejprve sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze a poté zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kotouče a na Hudební fakultě AMU v Praze u Romana Janála a Kataríny Bachmannové. Absolvoval stipendijní stáže na Dartington International Summer School ve Velké Británii, Accademia Chigiana v italské Sieně a na Conservatorio Santa Cecilia v Římě. Spolupracuje s českými renomovanými orchestry a vokálními ansámbly, jako jsou Collegium 1704, Cappella Mariana, Musica Florea, Collegium Marianum, Symfonický orchestr Českého rozhlasu SOČR nebo Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, i s celou řadou souborů zahraničních. Jeho bohaté sólistické zkušenosti zahrnují spolupráci s dirigenty jako Václav Luks, José Cura, Stefano Montanari, Rudolf Lutz nebo Christophe Rousset. Účinkoval na mnoha mezinárodních hudebních festivalech - Pražské Jaro, Salzburger Festspiele aj. Opernímu publiku se představil doma i v zahraničí i jako mozartovský interpret v rolích Figara, Komtura či Sarastra. Podílel se na natáčení více než 30 CD, z nichž mnohá získala nominace a prestižní mezinárodní ocenění.
Linda Sítková pochází z Rožnova pod Radhoštěm, kde navštěvovala Základní uměleckou školu (Eva Průšová, Libuše Pavelčáková). Po maturitě na gymnáziu v roce 1999 nastoupila na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Hory. V letech 2003 – 2008 byla jeho posluchačkou na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 2005 do února 2009 byla posluchačkou Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka a pedagoga prof. Jona Laukvika. V roce 2012 úspěšně zakončila studium Solistenklasse u prof.J.Laukvika ve Stuttgartu a v roce 2013 završila svá studia na AMU v rámci doktorského studijního programu ve třídě Prof.J.Hory a získala titul Ph.D. ( téma disertační práce „Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945“).Je vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže „Opava 2000“ a nositelkou ceny Českého hudebního fondu. Dále získala 3. cenu na soutěži „Voříškův Vamberk“ (2001), 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži „Brno 2002“, 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži J.P.Sweelincka v Gdaňsku (2003) a v roce 2004 se stala absolutní vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže v německém Mülheimu. V roce 2005 získala 2.cenu na Mezinárodní soutěži o Bachovu cenu ve Wiesbaden. V roce 2006 se stala nositelkou Čestného uznání v soutěži Pražského jara. V roce 2007 se stala nositelkou ceny Jeana Langlaise na Mezinárodní varhanní soutěži v St.Albans (Anglie). V roce 2009 získala na téže soutěži jako jediný český účastník v historii od roku 1963 titul laureáta a 2. cenu v interpretaci. Pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí (vystoupila na Mezinárodním varhanním festivalu v Chartres (Francie), Naumburg (Německo), Edinburgh (Skotsko), Birmingham (Anglie), Stuttgart, Vídeň. Aktivně se účastnila mistrovských kurzů u předních pedagogů a interpretů varhanní literatury (E.Koimann, L.Lohmann, M.Sander, H.Vogel, A.Rössler, T.Mechler a další). Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní filharmonií,Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a dalšími symfonickými i komorními tělesy. Jako varhanice působí v Praze u sv. Prokopa a u sv. Jana na Skalce.
Jiří Mátl, sbormistr a dirigent Bach-Collegia Praha, patří mezi výrazné osobnosti sbormistrovského umění u nás. Pochází z rodiny s hudebními kořeny - jeho děd Ladislav Mátl byl uznávaným sbormistrem, varhaníkem a hudebním pedagogem, jeho strýc Ladislav Mátl vynikajícím zpěvákem, který mimo jiné dokonce s Bach-Collegiem Praha v minulém století jako sólový tenorista často spolupracoval Jiří Mátl studoval klasickou kytaru na ZUŠ Ilji Hurníka v Praze ve třídě Jiřího Dobeše. I přes velkou lásku k hudbě se ve svých studiích zaměřil na diametrálně odlišný směr - absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze a dodnes v této profesi zároveň se sbormistrovstvím aktivně působí. V roce 1998 vstoupil do souboru Bach-Collegium Praha nejprve jako člen sboru a v roce 2007, po odchodu dirigenta Vladimíra Nováka, převzal soubor v roli dirigenta, sbormistra a uměleckého vedoucího. Od roku 2016 je rovněž druhým sbormistrem celorepublikového smíšeného sboru Bohemiachor. Jako dirigent a sbormistr Bach-Collegia Praha uvedl s tímto souborem četná stěžejní díla duchovní sborové literatury autorů W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka a dalších. Pravidelně se pak zaměřuje na provádění kantát J. S. Bacha.


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Petr Čech – varhany, Alena Mazgajová – housle. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná bez účasti publika v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Přemysl Kšica – varhany, – soprán. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.. Záznam koncertu je k zhlédnutí na tomto odkazu . Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice si Vás dovolují pozvat ke sledování koncertu duchovní hudby v pondělí 23. listopadu v 17,00 hod.v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky tohoto kostela prostřednictvím live streamu na tomto odkazu.
Koncert proběhne bez účasti publika a na stejném odkazu bude ke zhlédnutí i po skončení přímého přenosu. Účinkuje: Kateřina Málková-varhany, Jan Thuri – hoboj. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz