[english]

Varhanní nešpory březen

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 9.března 2020 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Pavla Salvová a Jan Rotrekl - varhany

PROGRAM:

Peter Warlock (1894-1930): Capriol suite (úprava pro čtyřruční varhany Jan Rotrekl)
Bedřich Antonín Wiedermann(1883-1951) : Humoreska
Nicolaus Bruhns(1665-1697) : Preludium e moll (velké)
Denis Bedard (*1950): Variations sur un theme original pro 4 ruční varhany
Dietrich Buxtehude (1637-1707): Passacaglia d moll BuxWV 161
Petr Eben (1929-2007): Moto ostinato z cyklu Nedělní hudba
Julien Bret : L´Entente cordiale pro 4 ruční varhany


Pavla Salvová, roz. Bočková, pochází ze Svitav z hudební rodiny. Na klavír a varhany začala hrát nejdříve pod vedením svého otce, ve studiu varhan potom dále pokračovala u MgA Ireny Chřibkové v Praze. Byla přijata na Royal Academy of Music v Londýně do třídy prof. Susan Landale, kde také obdržela stipendium. V Londýně Pavla působila jako regenschori v Christ Church, Crouch End. Obdržela dvě první ceny v interpretačních soutěžích (Henry Richards Prize, Eric Thiman Prize). Později studovala na HAMU v Praze u MgA Josefa Popelky. Účastnila se interpretačních kurzů s významnými osobnostmi jako Lionel Rogg, Daniel Roth, Stefan Engels, Bine Bryndorf. Vystoupila na koncertech v Londýně, Leicesteru, Croydonu, Cambridge, Praze a různých místech republiky. V německém Neresheimu se podílela na živém natáčení nešpor rozhlasem BBC, podílela se také na natáčení CD„Welte restored“ na historických varhanách v anglickém hrabství Kent. Vystupovala na harmonium v Queen Elisabeth Hall. Působí jako varhanice a pedagožka na Berounsku. Spolupracuje se zpěváky a instrumentalisty. Zajímá se o francouzskou varhanní literaturu.

Jan Rotrekl se narodil v roce 1986 v Praze. První varhanické vzdělání získal na ZUŠ Klementa Slavického u Ireny Chřibkové. Ve studiu dále pokračoval ve Francii pod vedením Erica Lebruna na Conservatoire ? rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés, kde studium zakončil s nejvyšším možným oceněním. V letech 2010 až 2014 pak studoval ve Vídni na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve třídě Martina Haselböcka. Kromě toho absolvoval mistrovské kurzy u Martina Sandera, Luigiho Tagliaviniho či Piera Damiana Perettiho. Sólově vystupoval v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Rusku a Finsku. Jeho repertoár zahrnuje závažná díla od renesance po hudbu 21. století s důrazem na hudbu současnou. Provedl např. cyklus Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce, v rámci festivalu soudobé hudby Wien Modern uvedl v premiéře varhanní skladby rakouského skladatele Friedricha Cerhy. V roce 2019 v české premiéře uvedl dílo Fantasia Apocalyptica amerického tvůrce Donalda E. Knutha. Souběžně s hudbou vystudoval chemii. V roce 2012 obdržel diplom s vyznamenáním v oboru fyzikální chemie na VŠCHT Praha. V témže oboru pokračoval na Ústavu chemických procesů AV ČR, kde v roce 2019 obdržel doktorský titul.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 5.prosince 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Lenka Pecharová – soprán, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: L. Boelmann, A.Dvořák, F.Mendelsohn-Bartholdy, A. Michna z Otradovic, J.S. Bach, Ch.M. Widor, J, Haydn, E. Halsey, A. Guilmant, F. Schubert Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz