[english]

Materiály pro pražskou virtuální gregoriánskou schólu

Pražská virtuální gregoriánská schóla je volné sdružení choralistů, téměř soubor KMČ. Její základ tvoří klasičtí svatovítští choralisté, kteří se pravidelně zpěvem účastní kaptulních nešpor v katedrále (mimo prázdnin každou poslední neděli v měsíci a o hodech Božích od 17. hodin).
Tato skupinka nadšenců a nadšeňkyň (SIC!) byla obohacena o frekventanty Convivií, kteří se sjíždějí podle svých časových možností. Zkouška je v sakristii vždy hodinu předem.
V roce 2007 si účastníci vymohli i další zkoušku, většinou v týdnu před nešporami. Zkoušky bývají v oratoři chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a vede je Jiří Hodina. Termíny zkoušek najdete v oddílu "aktuality".

Zveřejňování not a informací pro schólu pokračuje na nových specializovaných stránkách http://choral.sdh.cz.

Toto jsou dosud zveřejněné noty:


Noty na 28.6.2009

Noty na 26.9.2009
Pokyny k vytištění:
Správné vytištěná brožury předpokládá správné nastavení tiskárny. Nelze dát obecný návod, protože každý driver je jiný, záleží to na vaší tiskárně.
Je to A4 landsape a šířka řádku s notami je 11,2cm. Pokud se vám to zmenší, musíte nastavit velikost 100% nebo neupravovat velikost nebo něco podobného.

Noty na 16.5.2009
Noty na 16.5.2009 nastránkované na brožuru
Noty na 16.5.2009 nastránkované na brožuru černé s opraveným překlepem

Noty na 29.3.2009
Seděl jsem nad tím dnes 6 hodin, ale nakonec jsem přesvědčil používané programy k přímému výstupu do PDF, a to tak, že to dělá to, co to dělat má. Je to tedy první vlaštovka chorálních not nové generace :-)

Noty na 22.2.2009

Noty na 27.4.2008 (6. nedělel velikonoční, cyklus A).

Noty na 29.6.2008 (slavnost sv. Petra a Pavla).

Noty na 26.10.2008 (30. neděle A).

Noty na 30.11.2008 (1. neděle adventní B).

Staré noty na starém webu.

Počet na reakcí na článek: 0 - reagovat

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz