[english]

Stanovy

Společnost pro duchovní hudbu byla založena ihned v prosinci 1989 na památné ustavující schůzi ve Foersterově síni (v Praze u sv. Vojtěcha) a jako občanské sdružení zaregistrována ještě Ministerstvem vnitra České socialistické republiky v březnu 1990.

Otcové zakladatelé (přípravný a první výbor SDH) moudře zvolili formu občanského sdružení zcela formálně nezávislého na kterékoli církvi či církevní společnosti. SDH je tedy pro církve partnerskou organizací a možnost ovlivňovat vnitrocírkevní záležitosti a jejich postoj k duchovní hudbě závisí pouze na renomé, které SDH svou činností u jednotlivých (místních) církví dosáhla. Naopak, pouze tytéž možnosti ovlivňovat činnost SDH mají jednotlivé církve a jejich představitelé.

Protože sídlo SDH je v Praze, zde působí mnoho jejích členů a drtivá většina členů výboru, utvořila se časem nadstandardní spolupráce zejména s  pražskou arcidiecézí (ŘKC). Velmi dobrá spolupráce s plzeňskou diecézí vyvrcholila založením (dosud jediné) plzeňské regionální pobočky Společnosti.

Organizační strukturu a základní principy fungování shrnují Stanovy, jejichž nejnovější verze byla přijata na valné hromadě v roce 2007. Pro srovnání můžete předchozí verzi Stanov najít na původním webu SDH.Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 27. června 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Marie Svobodová - alt, Petr Čech - varhany. Program: N. Bruhns,. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák. D. Buxtehude. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. června 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují studenti a profesoři Konzervatoře Jana Deyla . Program: G. Fr. Händel, G. Ph. Telemann, G. Caccini, J. S. Bach, B. Marcello, A. Dvořák, J.M. Leclair, Š. Urban. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 23. května 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý - varhany. Program: J.S. Bach, T.Giordani, G. F. Händel, F. X. Brixi, A. Dvořáka, J. F. N. Seger, C. Franck, F. Schubert. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz