[english]

Stanovy

Společnost pro duchovní hudbu byla založena ihned v prosinci 1989 na památné ustavující schůzi ve Foersterově síni (v Praze u sv. Vojtěcha) a jako občanské sdružení zaregistrována ještě Ministerstvem vnitra České socialistické republiky v březnu 1990.

Otcové zakladatelé (přípravný a první výbor SDH) moudře zvolili formu občanského sdružení zcela formálně nezávislého na kterékoli církvi či církevní společnosti. SDH je tedy pro církve partnerskou organizací a možnost ovlivňovat vnitrocírkevní záležitosti a jejich postoj k duchovní hudbě závisí pouze na renomé, které SDH svou činností u jednotlivých (místních) církví dosáhla. Naopak, pouze tytéž možnosti ovlivňovat činnost SDH mají jednotlivé církve a jejich představitelé.

Protože sídlo SDH je v Praze, zde působí mnoho jejích členů a drtivá většina členů výboru, utvořila se časem nadstandardní spolupráce zejména s  pražskou arcidiecézí (ŘKC). Velmi dobrá spolupráce s plzeňskou diecézí vyvrcholila založením (dosud jediné) plzeňské regionální pobočky Společnosti.

Organizační strukturu a základní principy fungování shrnují Stanovy, jejichž nejnovější verze byla přijata na valné hromadě v roce 2007. Pro srovnání můžete předchozí verzi Stanov najít na původním webu SDH.Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz