[english]

Stanovy

Společnost pro duchovní hudbu byla založena ihned v prosinci 1989 na památné ustavující schůzi ve Foersterově síni (v Praze u sv. Vojtěcha) a jako občanské sdružení zaregistrována ještě Ministerstvem vnitra České socialistické republiky v březnu 1990.

Otcové zakladatelé (přípravný a první výbor SDH) moudře zvolili formu občanského sdružení zcela formálně nezávislého na kterékoli církvi či církevní společnosti. SDH je tedy pro církve partnerskou organizací a možnost ovlivňovat vnitrocírkevní záležitosti a jejich postoj k duchovní hudbě závisí pouze na renomé, které SDH svou činností u jednotlivých (místních) církví dosáhla. Naopak, pouze tytéž možnosti ovlivňovat činnost SDH mají jednotlivé církve a jejich představitelé.

Protože sídlo SDH je v Praze, zde působí mnoho jejích členů a drtivá většina členů výboru, utvořila se časem nadstandardní spolupráce zejména s  pražskou arcidiecézí (ŘKC). Velmi dobrá spolupráce s plzeňskou diecézí vyvrcholila založením (dosud jediné) plzeňské regionální pobočky Společnosti.

Organizační strukturu a základní principy fungování shrnují Stanovy, jejichž nejnovější verze byla přijata na valné hromadě v roce 2007. Pro srovnání můžete předchozí verzi Stanov najít na původním webu SDH.Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 11.12. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem dvanáctý koncert cyklu "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Jakub Koś - zpěv, Přemysl Kšica - varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.
Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 18.12. 2017 v 18 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby . Účinkují: přednáška a úvaha ekonoma T. Sedláčka, Linda Sítková – varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 27.11. 2017 v 18 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby . Účinkují: Vokální skupina VOSK, Jan Kalfus – varhany, řídí Jan Zapletal. Více zde. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz