[english]

Sv. Kateřina listopad 2023

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v úterý 21. listopadu v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky kostela.(v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Tereza Horáková - housle
Lukáš Vendl– varhany
PROGRAM:

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704): Sonata in F (housle, cembalo)
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746): Uranie
(Toccata – Allemande – Courante – Sarabande – Gigue –Passacaglia) (cembalo)
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Sonata I. pro housle a obligátní cembalo h moll, BWV 1014
(Adagio – Allegro – Andante – Allegro)
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Preludium – fuga d moll BWV 1001/539 (varhany)
Siciliana – Presto BWV 1001 (housle)
Johann Kaspar Kerll (1627–1693): Ciaccona (varhany)
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704): Růžencová sonata č. 1 – Zvěstování (housle, varhany)
Johann Heinrich Schmelzer (cca 1622–1680): Sonata Cu Cu a violino solo (housle, cembalo)

Tereza Horáková Tereza Horáková se narodila roku 1999 v Praze. S hrou na housle začala v Základní umělecké škole v Hostivaři u MgA. Ondřeje Štochla. Od roku 2015 studovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Pavla Kudeláska. Již od útlého věku se s úspěchem účastnila soutěží. Pravidelně navštěvuje mezinárodní interpretační kurzy, např. Allegro Vivo v rakouském Hornu ve třídě houslistky Sophie Jaffé i masterclassy, např. s houslistkou Cynthia Freivogel. Již od dětství projevovala velký zájem o interpretaci soudobé hudby. Vystupovala jako sólistka s Komorním orchestem Berg, dále se souborem Opera diversa a sólově vystoupila také na koncertech uměleckého sdružení Konvergence a na festivalu soudobé duchovní hudby Forfest. Je členkou tria Helix, které se zaměřuje především na interpretaci soudobých děl českých i zahraničních autorů. S triem Helix vystoupili na tuzemských i zahraničních festivalech soudobé hudby. V roce 2021 provedla v rámci absolventského koncertu 1. Houslový koncert Karola Szymanowského s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Miriam Němcové. Tereza se rovněž věnuje interpretaci staré hudby, zejména německého baroka. Působila jako koncertní mistr Barokního orchestru Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka. Pravidelně vystupuje s některými českými barokními soubory, jako je Concerto Aventino, Collegium Marianum nebo Czech ensemble baroque. V současné době studuje na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber ve třídě prof. Natalie Prishepenko.

MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. studoval hlavní obor varhany ve třídě prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera.Zúčastnil se řady masterclassů u renomovaných osobností. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. století. Je varhaník a kantor Českobratrské evangelické církve, v chrámu U Salvátora v Praze. Působí na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Pravidelně je zván jako lektor, například na Letní kurzy staré hudby ve Valticích na Moravě. Vede komorní vokální těleso Ensemble Guillaume. Koncertuje sólově a spolupracuje s mnoha sólisty a soubory (Concerto Aventino, Ensemble Inégal, Collegium 1704, Musica Florea aj.).

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 11. prosince 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Čeští madrigalisté, umělecká vedoucí: Veronika Hádková, Miroslav Pšenička – varhany. Program: Jan Campanuis Vodňanský – Rorando coeli, Staročeské roráty, písně starých kancionálů. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v úterý 21. listopadu 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku patronky kostela, v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Tereza Horáková - housle, Lukáš Vendl– varhany. Program: H.I.F. Biber, J.C.F Fischer, J.S. Bach, J.K. Kerll, J.H. Schmelzer Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný.Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. listopadu 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Hana Žárová - soprán, Edita Adlerová - mezzosoprán, Martin Maxmilian Kaiser -varhany. Program: Bedřich Antonín Wiedermann. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz