[english]

Varhanní nešpory září

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 5. září 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Kristýna Kůstková – soprán
Šárka Petříková – housle
Eva Prchalová – flétna
Štěpán Jinek – fagot
Ondřej Valenta – varhany

Program:

Georg Philipp Telemann(1681 – 1767): Quartetto d moll
Adagio – Allegro – Largo – Allegro
Antonio Vivaldi(1678 – 1741): Gloria: Domine Deus a Laudamus Te
Georg Muffat(1653 - 1704) : Ciacona
Dietrich Buxtehude(1637 – 1707): Kantáta, BuxWV 38:
Herr, wenn ich nur Dich hab
Francesca Caccini(1587 - 1640): Regina coeli
Wolfgang Amadeus Mozart(1756 – 1791): Chrámová sonáta C dur, K 336
Jan Dismas Zelenka(1679 - 1745): Alma redemptoris mater, ZWV 123
Jean-Joseph Mouret(1682 – 1738): Regina coeli


Flétnistka Eva Prchalová a varhaník Ondřej Valenta společně působí jako duo již od roku 2012, kdy se potkali při studiu Pražské konzervatoře. V začátcích takto vedle ryze školních projektů realizovali společně koncerty po kostelích v menších městech po České republice. Od roku 2014 spolupracují tito dva hudebníci s houslistkou Šárkou Petříkovou. Od roku 2021 zvukové a repertoárové možnosti souboru ještě rozšířili díky přizvání dvou dalších vynikajících hudebníků - sopranistky Kristýny Kůstkové a fagotisty Štěpána Jinka. Z původního dua se tak stal pětičlenný soubor NiTrioEnsemble.
Šárka Petříková začala hrát na housle v šesti letech pod vedením violoncellisty Stanislava Sůvy. Základům hry se učila v ZUŠ Jabloňové v Liberci. Od osmi let navštěvovala mistrovské kurzy u prof. Jindřicha Pazdery v Písku. Již za dob studia na základní umělecké škole se s úspěchem účastnila soutěží tuzemských i mezinárodních. Po úspěšném přijetí na Pardubickou konzervatoř zde studovala čtyři roky ve třídě Jiřího Kuchválka. Zbývající dva roky šestiletého studia konzervatoře dokončila na Pražské konzervatoři pod vedením Jaroslava Foltýna. V roce 2013 byla přijata ke studiu na HAMU, kde započala studium pod vedením Jiřího Panochy, primária světoznámého Panochova kvarteta. V roce 2018 zde dokončila navazující magisterské studium u profesora Jindřicha Pazdery. V současné době se soustředí na sólovou i komorní hru. Založila smyčcové kvarteto Hanse Krásy, s nímž sklízí výrazné úspěchy. Jako hostující umělec posiluje soubor libereckého divadla F. X. Šaldy.
Eva Prchalová (flétna, pikola) pochází z Liberce, kde se již od dětství věnovala hře na hudební nástroje a zpěvu (mj. Severáček). Od šestnácti let působila v mezinárodním studentském orchestru Europera. Po ukončení gymnázia byla přijata ke studiu příčné flétny do třídy Jana Riedlbaucha na Pražskou konzervatoř a vedlejšího oboru varhan u prof. Jana Hory, díky čemuž se seznámila s mnoha varhaníky, se kterými dodnes spolupracuje. S varhanicí Ivanou Michalovičovou podnikly vedle četných tuzemských koncertů také dvě cesty do Kanady. S varhaníkem OndřejemValentou vystupuje jako duo či společně s houslistkou Šárkou Petříkovou jako komorní soubor NiTrio. Zkušenosti s komorní hudbou načerpala také v dechovém kvintetu, díky kterému mimo jiné vystoupila v rámci festivalu Pražské jaro. Dodnes se zapojuje do hudebního života ve svém rodném Liberci, kde je mimo jiné členkou folklórního souboru Jizera. Hudbě se věnuje rovněž z pohledu muzikologie. Je doktorandkou na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze.
Ondřej Valenta (varhany, cembalo), varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě. Pedagogicky působí od roku 2021 na Pražské konzervatoři. Mezi lety 2014 a 2019 studoval hru na varhany na Akademii múzických umění v Praze u Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u Ivany Bažantové a hře na klavír u Jany Macharáčkové. Ve studiu hry na cembalo pokračuje i nadále na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Moniky Knoblochové. Své vzdělání prohloubil také během studia na Universität Mozarteum v Salcburku a později také na Hudební vysoké škole v Mnichově. Taktéž nabírá zkušenosti pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko a Lichtenštejnsko) pod vedením předních odborníků. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží. Spolupracuje se sólisty, sbory i orchestry. Koncertuje jak v České republice, tak také v zahraničí. Vystoupil již ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku a v Polsku. Jeho vystoupení zaznamenala také Česká televize a Český rozhlas. Vedle toho též publikuje odborné články.
Kristýna Kůstková (soprán), je absolventkou klasického zpěvu na Pardubické konzervatoři ze třídy Jarmily Chaloupkové a Antonia Carangela. Studovala na Akademii múzických umění v Praze a Mannes School of Music v New Yorku. Zde měla možnost pravidelně spolupracovat s Českým Centrem NY, vystupovat v rámci "Mannes Sounds Festival" a nebo s uskupením Opera New York (Off-Broadway Triade Theatre Opereta Gala a koncert "Christmass in Italy" v Carnegie Hall). Od sedmi let až do roku 2012 byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha, se kterou se zúčastnila mnoha zahraničních zájezdů, natáčení několika CD a také výchovného pořadu do ČT Opera nás baví. Zpěv v té době studovala u Jitky Forstové. Sólově vystoupila na Nové scéně Národního divadla pod taktovkou Jana Chalupeckého jako Esmeralda v projektu (Vy)prodaná nevěsta, dále v představeních Mozartovo leporelo, Malý kominíček a v mnoha dalších projektech pod záštitou Národního divadla. Za studia na konzervatoři pravidelně vystupovala se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice, Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. V roce 2016 debutovala jako Pamina v Kouzelné flétně v Moravském divadle Olomouc a vystoupila také na galakoncertě spolu se Štefanem Margitou a Komorní filharmonií Pardubice. V následujících letech se například představila na závěrečném koncertě výstavy “Rusalka” v Bohemian National Hall v New Yorku a v Praze ztvárnila roli Zuzanky v projektu RunOperun Figarova svatba. Vystoupila také po boku Adama Plachetky na barokním recitále festivalu Pardubické hudební jaro. Představila se i na sólovém recitále v Rudolfinu v rámci koncertního cyklu Romantické večery nebo na koncertě v Pražské křižovatce po boku sólistů Národního divadla. Věnuje se též koncertní činnosti nejen po České republice, ale například i v Itálii či Německu. Je laureátkou mnoha soutěží (Soutěž konzervatoří, Pražský pěvec, Duškova pěvecká soutěž, Pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, Pěvecká soutěž Olomouc, Mladý talent Pardubického kraje, Soutěži Nadace Bohuslava Martinů aj.).
Štěpán Jinek (fagot) začal se hrou na fagot již v šesti letech v Základní umělecké škole Taussigova u fagotisty a taktéž ředitele školy Bedřicha Kameníka, většinu studia pak strávil na téže škole pod vedením fagotisty Luboše Faita. Již s letitými zkušenosti nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde se stal premiantem fagotové třídy a studuje pod vedením Ondřeje Roskovce, sólofagotisty České filharmonie. Za léta své praxe získal mnoho cen v interpretačních soutěžích, mezi nejdůležitějšími lze zmínit například v letech 2015 a 2018 1. cenu na celostátní soutěži MŠMT ve hře na fagot, v roce 2016 2. cenu na soutěžní přehlídce Letní fagotové akademie a v letech 2017 a 2018 1. cenu na soutěžních přehlídkách Letní fagotové akademie a Českého spolku dvouplátkových nástrojů. V roce 2019 získal 2. cenu v soutěži Pardubické dechy v roce a jeho posledním úspěchem roku 2021 pak bylo 1. místo na Interpretační soutěži Českého spolku dvouplátkových nástrojů. Hra fagotisty Štěpána Jinka je uměním virtuosního vyspělého fagotisty, který již ve svém mladém věku hravě ovládá svůj nástroj do nejmenších detailů a společně se svým citem pro hudbu sklízí obdiv jak vzdělaného publika, tak i od starších kolegů fagotistů.


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9. října 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý-varhany. Program: J. S. Bach, C.Franck, R Strauss, A. Dvořák, M. Reger, F. Schubert, M. Moudrý. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana podzimní koncerty duchovní hudby: pondělí 11. září (Pavel Svoboda, Adam Suk – varhany), pondělí 9. října (Radek Krejčí – baryton, Martin Moudrý – varhany), pondělí 6. listopadu (Hana Žárová – soprán, Edita Adlerová – mezzosoprán, Martin M. Kaiser – varhany), pondělí 11. prosince (Čeští madrigalisté). Vstup na koncert volný.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12. června 2023 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.Účinkují dechové soubory GMHŠ a Pražské konzervatoře. Program: J.S.Bach, J.Downland, G. Caccini, Ch. Gounod, A.Lotti, L.Viadana, L. van Beethoven. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz