[english]

Varhanní nešpory červen

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 13. června 2022 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně

koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volnýÚčinkují studenti a profesoři Konzervatoře Jana Deyla
Program:

G. Fr. Händel: Larghetto, Allegro Sonata
D. Chuyashov – trubka
Zuzana Ambrošová – varhany

G. Ph. Telemann: Kantáta pro altovou a tenorovou flétnu
Lauter Wonne, lauter Freude
D. Leitermannová a D. Řehořek – flétny
Basso continuo – Prof. M. Moudrý

G. Caccini: Ave Maria
Daria Konopleva – mezzosoprán
Vojtěch Červenka – varhany

J. S. Bach: Fantasie a fuga a moll
M.Olehovs – akordeon

B. Marcello: Sonata pro trombón a varhany
( Adagio, Allegro, Largo, Andante)
T. Müller – trombon
Z. Abrošová – varhany

A. Dvořák: Ave Maria (z cyklu Tři duchovní písně)
A. Dvořák: Zpívejte Hospodinu Píseň novou (z cyklu Biblické písně)
Daria Konopleva – mezzosoprán
Vojtěch Červenka – varhany

J.M. Leclair: Sonata pro dvoje housle
D.Kassina – housle, J.Kadlecová – housle

Š. Urban: Barokní studie pro varhany – Toccata
prof. M. Moudrý – varhany


Konzervatoř a střední škola Jana Deyla sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Od založení školy bylo vzdělávání určeno především zrakově postiženým, v současnosti je realizace inkluzivního vzdělávání tou nejpřirozenější cestou, při níž se žáci učí vzájemnému respektu a přijímání různých odlišností. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů s dvojím zaměřením - ladění nebo klavírnictví. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání v takovém obsahu, aby připravila absolventy nejen pro další umělecké studium, ale aby hudebníci obstáli ve značné konkurenci a ladiči nebo klavírníci se uplatnili ve svém oboru. Studenti konzervatoře se pravidelně účastní tuzemských i mezinárodních soutěží, kde často sbírají první ceny nebo tituly laureáta. Absolventi konzervatoře úspěšně působí jako zralí umělci, ať už jako sólisté, hráči předních českých orchestrů nebo v angažmá našich nejvýznamnějších operních scén. Na konzervatoři působí orchestr, který pod vedením prof. Petra Šporcla nastudoval dva varhanní koncerty F. X. Brixiho. Konzervatoř již mnoho let úzce spolupracuje s řádem Maltézských rytířů na koncertech Varhanních nešpor, obvykle několikrát ročně. Škola v září 2020 oslavila 110. výročí od založení školy.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 27. června 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Marie Svobodová - alt, Petr Čech - varhany. Program: N. Bruhns,. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák. D. Buxtehude. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. >. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. června 2022 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují studenti a profesoři Konzervatoře Jana Deyla . Program: G. Fr. Händel, G. Ph. Telemann, G. Caccini, J. S. Bach, B. Marcello, A. Dvořák, J.M. Leclair, Š. Urban. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 23. května 2022 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Radek Krejčí - baryton, Martin Moudrý - varhany. Program: J.S. Bach, T.Giordani, G. F. Händel, F. X. Brixi, A. Dvořáka, J. F. N. Seger, C. Franck, F. Schubert. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz