[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny duben

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 25.dubna 2022 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK)
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:

Linda Sítková – varhany
Šárka Janíková– klavír
Pěvecký spolek ORFEJ
Marie Matějková – sbormistr

PROGRAM:

Nikolaj N. Kedrov (1871-1940): Otče naš
Alexandr A. Archangelskij (1846-1927): Blagoslovi duše moja Gospoda
Johann Sebastian Bach (1685-1750): O Haupt voll Blut und Wunden
Giuseppe Tartini (1692-1770): Stabat Mater
John Leavitt (*1956): Kyrie, Agnus Dei (z cyklu Missa Festiva)
Georg Muffat (1653-1704): Toccata septima
Maurice Duruflé (1902-1986): Ubi caritas et amor
Dimitrij S. Bortňanskij (1751-1825): Tebě pojem
Jens Klimek (*1984): Tantum ergo
Zdeněk Lukáš (1928-2007): Pater Noster
Camille Saint-Saens (1835-1921): Ave verum

Pěvecký spolek ORFEJ se snaží svým repertoárem postihnout co nejširší záběr skladeb různých historických období. Ve svém repertoáru má duchovní i světské skladby z období od renesance až po hudbu současných skladatelů. Většinu skladeb provádí a capella nebo s doprovodem klavíru, spolupracuje ale rád i s dalšími instrumentalisty, případně většími hudebními tělesy. Sbor pořádá samostatné koncerty, vystupuje na akcích jiných pořadatelů, zúčastňuje se sborových soutěží a přehlídek v Česku i v zahraničí. Rád účinkuje na zajímavých a netradičních místech, v historických sálech, na hradech a zámcích i pod širým nebem. Za dobu své existence vydal dvě CD. Od založení sboru v roce 2001 vedl sbor Jan Svejkovský, v letech 2019-2021 Tomáš Stanček a v roce 2021 převzala vedení sboru Marie Matějková.
Marie Matějková absolvovala zpěv na Pražské konzervatoři u prof. Luďka Löbla. Od roku 2000 je členkou sopránové sekce Pražského filharmonického sboru. Kromě toho zpívá v Pražském katedrálním sboru, který příležitostně i diriguje. Od roku 2012 je sbormistryní Emauzského sboru a orchestru, kde spolupracuje s dirigentem Tomášem Čechalem. Druhým rokem navštěvuje kurz základů dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Miriam Němcové. Orientuje se také na interpretaci současných autorů, podílela se na provedení řady prvotin mladých absolventů AMU. Spolupracovala na televizním pořadu o A. Dvořákovi, v němž uvedla Moravské dvojzpěvy a Biblické písně.
Linda Sítková vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU u prof. Jana Hory a poté na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Joana Laukvika. Získala řadu ocenění a úspěchů na národních i mezinárodních varhanních soutěžích, z nichž vynikají vítězství v soutěži Opava 2000, absolutní vítězství v Mühlheimu 2004, čestné uznání v soutěži Pražského jara 2006 a titul laureáta z Mezinárodní varhanní soutěže v St. Albans (Anglie). Kromě pravidelných sólových koncertů v ČR i jinde v Evropě spolupracuje též s předními českými orchestry, sbory i komorními soubory. Je též varhanicí kostela sv. Prokopa a sv. Jana na Skalce (německé farnosti pražské).
Šárka Janíkovávystudovala Konzervatoř Brno pod vedením Pavly Reiffersové, nyní pokračuje ve studiu na AMU v Praze ve třídě Borise Krajného. Během studií se zúčastnila klavírních kurzů v Mikulově či německém Ansbachu. V roce 2013 získala s klavírním triem druhé místo na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje. Zúčastnila se několika mezinárodních hudebních festivalů ve Francii, Velké Británii či Belgii. Mezi hlavní zaměření patří komorní hudba a interpretace soudobé hudby. Působí také jako korepetitorka Dvořákova komorního sboru.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 24. dubna 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Bohdana Tesařová - hoboj, Lukáš Dvořák – varhany. Program: N. Bruhns, A. Marcello, J. S. Bach, G. Silvestrini, B. Britten, Š. Németh-Šamorínsky, D. Cimarosa. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. března 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Dobroslav Gric – varhany. Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, A. F. Hesse, J. S. Bach, G. B. Pergolesi, J. G. Reinberger, G. Verdi. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. >. Více

ZDE

.

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 6. února 2023 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Magdalena Heboussová - soprán, Petr Čech – varhany. Program: Ch. Widor, C. Franck, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz