[english]

Varhanní nešpory - leden

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 20. ledna 2020 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Šárka Petříková –housle
Ondřej Valenta - varhany
PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuga sopra Magnificat, BWV 733,br> Sonáta G dur, BWV 1021
(I. Adagio II. Vivace III. Largo IV. Presto) F. Mendelssohn-Bartholdy(1809-1847): Allegro, chorál a fuga D dur / d moll
Jan Jakub Ryba (1765-1815): Duetto pro housle a varhany
(III. Romance, IV. Rondo) Antonín Dvořák(1841-1904 ): Preludium G dur
Sigfrid. Karg-Elert 1877-1933): Sanctus, op. 48 B/1
Luis Vierne(1870-1937): Arabesque (z cyklu Skladeb ve volném stylu)
Otto Olsson(1879-1964): Romance, op. 24

Šárka Petříková (*1992) začala hrát na housle v šesti letech pod vedením violoncellisty Stanislava Sůvy. Základům hry se učila v ZUŠ Jabloňové v Liberci. Od osmi let navštěvovala mistrovské kurzy u prof. Jindřicha Pazdery v Písku. Již za dob studia na základní umělecké škole se s úspěchem účastnila soutěží tuzemských i mezinárodních. Po úspěšném přijetí na Pardubickou konzervatoř zde studovala čtyři roky ve třídě Jiřího Kuchválka. Zbývající dva roky šestiletého studia konzervatoře dokončila v Praze na Státní konzervatoři pod vedením Jaroslava Foltýna. V roce 2013 byla přijata ke studiu na HAMU, kde započala studium pod vedením Jiřího Panochy, primária světoznámého Panochova kvarteta. V roce 2018 zde dokončila navazující magisterské studium u profesora Jindřicha Pazdery. V současné době se soustředí na sólovou i komorní hru. Založila smyčcové kvarteto Hanse Krásy, s nímž sklízí výrazné úspěchy. Od letošního roku je členkou orchestru Národního divadla.
Ondřej Valenta (*1990) mezi lety 2014 a 2019 studoval na Akademii múzických umění v Praze u Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 – 2015 pod vedením předního českého varhaníka, Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u Ivany Bažantové a hře na klavír u Jany Macharáčkové. Ve studiu hry na cembalo pokračuje i nadále na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Moniky Knoblochové. V akademickém roce 2017 / 2018 své vzdělání obohatil studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku pod vedením prof. Hannfrieda Luckeho. Před přijetím na Konzervatoř navštěvoval ZUŠ Mn. Hradiště (klavír) a ZUŠ Mladá Boleslav (varhany), kde nyní působí jako pedagog. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko, Lichtenštejnsko) pod vedením předních odborníků (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak). Mimo školu spolupracuje se sólisty, sbory i orchestry. Intenzivněji spolupracuje především s flétnistkou Evou Prchalovou a houslistkou Šárkou Petříkovou, s nimiž založil soubor NiTrio. Kromě koncertní činnosti v České republice vystoupil již i ve Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku a v Polsku. Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 9.3. 2020 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.Účinkují: Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 30. března 2020 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Stanislav Šurín – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.2. 2020 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.Účinkují: Olga Koblížková – soprán Drahoslav Gric – varhany. Více

zde

.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz